For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

In deze maandelijkse nieuwsbrief staat alle informatie over de activiteiten die binnenkort georganiseerd worden door (leden van) het ACSGA. Daarnaast bevat de nieuwsbrief aankondigingen van overige relevante evenementen.

Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Colloquia

Het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age organiseert binnenkort de volgende colloquia:

 • 13 maart: Jan Blanc (University of Geneva): ‘A Golden Age? Rethinking 17th-century Dutch art’

 • 10 april: n.n.b., informatie volgt

 • 8 mei: Harry Berger jr (Prof. Em. Literature and Art History, Un. of California, Santa Cruz), ‘Bad Boys and Hipsters: Shakespeare’s Iago and Rembrandt’s Rembrandt’

 • 12 juni: Nadine Akkerman (UN Leiden) en David van der Linden (RU Groningen), ‘The Postmasters' Piggy-Bank: Exploring Undelivered Letters from the Golden Age’.

Voor alle colloquia geldt dat ze vrij toegankelijk zijn en aanmelden niet nodig is tenzij expliciet vermeld.

Tijdstip en locatie voor alle colloquia tenzij anders vermeld:

Bushuis/Oost-Indisch Huis

Ruimte VOC-zaal, 15.30-17.00

Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam

Call for papers

 

Jaarcongres De Zeventiende Eeuw 2018

1618: Paniek in de Republiek

Zaterdag 25 augustus 2018, Dordrechts Museum

 

1618 – Paniek in de Republiek. Op 19 november 1618 verscheen een heldere komeet aan de ochtendhemel die in heel Europa voor grote paniek zorgde en in vele traktaten en pamfletten bediscussieerd werd. Wat kon deze staartster te betekenen hebben? In de Republiek bracht de komeet de climax van een jaar vol spanningen. Op politiek terrein had stadhouder-prins Maurits in het voorjaar de leiding opgeëist. Dat hij geenszins van plan was die nog af te staan, bleek wel uit de afdanking van de waardgelders in Utrecht in de zomer, gevolgd door de arrestatie van Johan van Oldenbarnevelt. De landsadvocaat werd beschuldigd van hoogverraad en of hij een rechtvaardig proces zou krijgen viel maar helemaal af te wachten. Evenzeer twijfelde menigeen of die andere hardnekkige splijtzwam – de controverse tussen remonstranten en contraremonstranten – een oplossing zou kunnen vinden tijdens de langverwachte kerkvergadering, de synode die op 13 november in Dordrecht van start was gegaan. Intussen heerste in de kunstwereld een gevoel van radeloosheid, met name in de literaire kringen in en rond Amsterdam. Daar was eind augustus plotseling het grote literaire en dramatische talent G.A. Bredero gestorven. Hij liet zijn omgeving ontredderd achter. Maar de spanningen op het toneel van de Europese politiek waren vele malen groter. Met het uitbreken van de Boheemse Opstand begon in mei 1618 ook de Dertigjarige Oorlog. Voor vele tijdgenoten aan beide zijden van de religieuze barrière was dit het conflict waarvoor ze al zolang gevreesd hadden. Geen wonder dat de winterkomeet de toestand in de wereld in een onheilspellend daglicht stelde.

Dit congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw wil ruimte bieden aan reflectie over de ‘grote’ gebeurtenissen van 1618 in de Republiek, maar ook over de kleinere. Daarbij kan gedacht worden aan de omstandigheden die een rol speelden en de reacties op de ontwikkelingen, op kortere en langere termijn. Een voorname vraag is ook hoe 1618 zich in de Zuidelijke Nederlanden voltrok en hoe men daar reageerde op de situatie in het noorden. Daarnaast zal de interactie tussen de Republiek en Europa aan de orde komen.

Voorstellen voor lezingen (20 minuten, abstract max. 150 woorden) en posters (abstract max. 100 woorden) kunnen ingediend worden bij Fred van Lieburg (f.a.van.lieburg [@] vu.nl) voor 1 maart 2018.

 

Congrescommissie

 • Lia van Gemert (UvA)
 • Fred van Lieburg (VU)
 • Luc Duerloo (UAntwerpen)
 • Marianne Eekhout (Dordrechts Museum)

 

Overige evenementen

Boekpresentatie The Knowledge Culture of the Netherlandish Rhetoricians

Special issue Renaissance Studies 32.1 (2018)

Onder redactie van Arjan van Dixhoorn, Samuel Mareel en Bart Ramakers

Met bijdragen van Ruben Buys, Arjan van Dixhoorn, Alisa van de Haar, Samuel Mareel, Bart Ramakers, Didi van Trijp en Jeroen Vandommele

 

In de drie decennia sinds de publicatie van De sneeuwpoppen van 1511 (1988) van Herman Pleij hebben onderzoekers steeds meer relaties blootgelegd tussen de rederijkerscultuur en de vroegmoderne kenniswereld. Dat betreft relaties met de wereld van de ideeën en de volkstalige filosofie, de meer technische artesliteratuur en de beeldcultuur, maar ook met de wereld van kennispraktijken. Die relaties zijn steeds verder gepreciseerd en zullen de komende jaren ongetwijfeld onderwerp van nog meer onderzoek worden. De rederijkers kunnen namelijk steeds meer gesitueerd worden in het centrum van de volkstalige kenniswereld zoals die zich tussen de vijftiende en de zeventiende eeuw ontwikkelde. Dit themanummer bouwt verder op de inzichten van de afgelopen dertig jaar en gaat dieper in op deelaspecten van de kenniscultuur van de rederijkers.

Tijdens een Nederlandstalig symposium geven drie collega’s een korte reflectie op de inhoud van het nummer. Aan het eind worden de eerste exemplaren aangeboden aan Herman Pleij en Hilde de Ridder-Symoens.

 

Programma

15.00:

 • Welkom door Jeroen Vandommele (Koninklijke Bibliotheek)

15:05-15:15

 • Korte introductie van het themanummer door Arjan van Dixhoorn (University College Roosevelt / Universiteit Utrecht)

15:15-16:00:       

 • Drie korte reflecties op de inhoud van het themanummer door:
  • Yvonne Bleyerveld (RKD Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis)
  • Katell Lavéant (Franse Taal en Cultuur, Universiteit Utrecht)
  • Dirk van Miert (Cultuurgeschiedenis, Universiteit Utrecht)
  • Moderator: Samuel Mareel (Museum Hof van Busleyden, Mechelen / Universiteit Gent)

16:00:

 • Aanbieding eerste exemplaren door Bart Ramakers (Rijksuniversiteit Groningen) aan Herman Pleij en Hilde de Ridder-Symoens

16:30-18.00:

 • Receptie in de Foyer

Wanneer: vrijdag 2 maart 2018

Waar: vergaderzaal B (Visboek), Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

 

Aanmelden voor en bijdragen aan de nieuwsbrief

Wilt u zich abbonneren op onze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar goudeneeuw-fgw@uva.nl met als onderwerpregel 'aanmelding nieuwsbrief', of gebruik de knop hiernaast.

Aankondigingen, cfp's en andere bijdragen aan de volgende nieuwsbrief kunt u ook sturen aan goudeneeuw-fgw@uva.nl.