For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

In deze maandelijkse nieuwsbrief staat alle informatie over de activiteiten die binnenkort georganiseerd worden door (leden van) het ACSGA. Daarnaast bevat de nieuwsbrief aankondigingen van overige relevante evenementen.

Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Excursie januari 2018

Let op: er is nog een aantal plaatsen beschikbaar.

Op maandag 29 januari organiseert het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age een exclusieve gelegenheid de tentoonstelling De Kunst van het Lachen, Humor in de Gouden Eeuw te bezoeken, in het Frans Hals Museum in Haarlem. De makers van de tentoonstelling verzorgen de begeleiding. Conservator Anna Tummers houdt een inleidende lezing en zal samen met co-conservator Elmer Kolfin en assistent-conservator Jasper Hillegers ook rondleidingen op zaal geven.

Met deze tentoonstelling heeft het Frans Hals Museum voor het eerst de voorpagina van de International New York Times gehaald. (Need a Good Laugh? Check Out Some 17th-Century Dutch Art https://nyti.ms/2gVXXwl) Meer informatie over de tentoonstelling vindt u hier: http://www.franshalsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/de-kunst-van-het-lachen-humor-de-gouden-eeuw/.

Het programma: 

 • 14.30 u. museum open, verzameling in het museumcafé
 • 15-16.30 u. inleiding en bezoek aan de tentoonstelling
 • 16.30 u sluiting museum

Kosten: de toegang tot het museum komt voor uw eigen rekening

Wilt u deelnemen? De groepsgrootte is aan een maximum gebonden (45 pp.). Inschrijving is verplicht (max. 2 personen); registratie op volgorde van aanmelding; er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U krijgt bericht of u kunt deelnemen. Inschrijven via: goudeneeuw-fgw@uva.nl, onder vermelding van ‘Tentoonstelling Haarlem 29 januari’, het aantal personen, afzender en uw 06-nummer. N.b. Inschrijving is enkel mogelijk via het Gouden Eeuw adres, niet via het museum.

 

Colloquia

Het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age organiseert binnenkort de volgende colloquia:

 • 13 februari: James A. Parente (University of Minnesota), title to be announced

 • 13 maart: Jan Blanc (University of Geneva): ‘A Golden Age? Rethinking 17th-century Dutch art’

 • 10 april: n.n.b., informatie volgt

 • 8 mei: Harry Berger jr (Prof. Em. Literature and Art History, Un. of California, Santa Cruz), ‘Bad Boys and Hipsters: Shakespeare’s Iago and Rembrandt’s Rembrandt’

 • 12 juni: Nadine Akkerman (UN Leiden) en David van der Linden (RU Groningen), ‘The Postmasters' Piggy-Bank: Exploring Undelivered Letters from the Golden Age’.

Voor alle colloquia geldt dat ze vrij toegankelijk zijn en aanmelden niet nodig is tenzij expliciet vermeld.

Tijdstip en locatie voor alle colloquia tenzij anders vermeld:

Bushuis/Oost-Indisch Huis

Ruimte VOC-zaal, 15.30-17.00

Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam

Call for papers

 

Jaarcongres De Zeventiende Eeuw 2018

1618: Paniek in de Republiek

Zaterdag 25 augustus 2018, Dordrechts Museum

 

1618 – Paniek in de Republiek. Op 19 november 1618 verscheen een heldere komeet aan de ochtendhemel die in heel Europa voor grote paniek zorgde en in vele traktaten en pamfletten bediscussieerd werd. Wat kon deze staartster te betekenen hebben? In de Republiek bracht de komeet de climax van een jaar vol spanningen. Op politiek terrein had stadhouder-prins Maurits in het voorjaar de leiding opgeëist. Dat hij geenszins van plan was die nog af te staan, bleek wel uit de afdanking van de waardgelders in Utrecht in de zomer, gevolgd door de arrestatie van Johan van Oldenbarnevelt. De landsadvocaat werd beschuldigd van hoogverraad en of hij een rechtvaardig proces zou krijgen viel maar helemaal af te wachten. Evenzeer twijfelde menigeen of die andere hardnekkige splijtzwam – de controverse tussen remonstranten en contraremonstranten – een oplossing zou kunnen vinden tijdens de langverwachte kerkvergadering, de synode die op 13 november in Dordrecht van start was gegaan. Intussen heerste in de kunstwereld een gevoel van radeloosheid, met name in de literaire kringen in en rond Amsterdam. Daar was eind augustus plotseling het grote literaire en dramatische talent G.A. Bredero gestorven. Hij liet zijn omgeving ontredderd achter. Maar de spanningen op het toneel van de Europese politiek waren vele malen groter. Met het uitbreken van de Boheemse Opstand begon in mei 1618 ook de Dertigjarige Oorlog. Voor vele tijdgenoten aan beide zijden van de religieuze barrière was dit het conflict waarvoor ze al zolang gevreesd hadden. Geen wonder dat de winterkomeet de toestand in de wereld in een onheilspellend daglicht stelde.

Dit congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw wil ruimte bieden aan reflectie over de ‘grote’ gebeurtenissen van 1618 in de Republiek, maar ook over de kleinere. Daarbij kan gedacht worden aan de omstandigheden die een rol speelden en de reacties op de ontwikkelingen, op kortere en langere termijn. Een voorname vraag is ook hoe 1618 zich in de Zuidelijke Nederlanden voltrok en hoe men daar reageerde op de situatie in het noorden. Daarnaast zal de interactie tussen de Republiek en Europa aan de orde komen.

Voorstellen voor lezingen (20 minuten, abstract max. 150 woorden) en posters (abstract max. 100 woorden) kunnen ingediend worden bij Fred van Lieburg (f.a.van.lieburg [@] vu.nl) voor 1 maart 2018.

 

Congrescommissie

 • Lia van Gemert (UvA)
 • Fred van Lieburg (VU)
 • Luc Duerloo (UAntwerpen)
 • Marianne Eekhout (Dordrechts Museum)

 

Overige evenementen

19 januari 2018: Presentatie Erasmi Opera Omnia deel 50

De Conseil International pour l’édition des œuvres complètes d’Érasme en het Huygens Instituut voor Nederlandse geschiedenis (KNAW) nodigen u van harte uit voor de feestelijke presentatie van het vijftigste deel van de Erasmi Opera Omnia (ASD VII, 2), een editie van In evangelium Lucae paraphrasis, op vrijdagmiddag 19 januari 2018.

Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 12 januari aanmelden via presentatieerasmioperaomnia.eventbrite.nl.

Locatie
Oost-Indisch Huis – NIAS Conference Room, Korte Spinhuissteeg 3, 1012 CG Amsterdam

 

22 - 24 February 2018: Literatures without Frontiers? Perspectives for a Transnational Literary History of the Low Countries

International conference. Ghent, 9-10 February 2018. Programme and registration: http://www.literatureswithoutfrontiers.ugent.be/

 

Traditional literary historiography is rooted in the 19th-century construction of national literatures based on the political desire to demarcate national states and their corresponding linguistic identities from each other. For the study of the literature that predates the 19th-century nationstate – the literature of the period that will be central in this conference (1200-1800) – the taxonomy of literary phenomena on the basis of geographical frontiers that were in most cases non-existent at the time, is a highly artificial though very common practice. In our view, the study of literature in this long period is better served by a transnational perspective, if only because of the transnational character of its functioning. On account of their limiting focus, nationally oriented literary histories of the periods in question cannot but undervalue the actual cultural processes at work both in the international ‘Republic of Letters’ as well as in the language regions that exceed the borders of the current nation states.

This conference brings together telling examples for a transnational perspective for the construction of the literary histories of the Low Countries between 1200 and 1800. Papers will address transnational case studies that have fallen outside the scope of current literary historiography or whose impact and importance could be brought out differently in a transnational framework. Also the literary infrastructure that enabled the cross-border reception of literary texts will be addressed. This academic event is a joint initiative from the universities of Amsterdam, Antwerp, Ghent, Leiden, Leuven, Nijmegen, Utrecht and The Constantijn Huygens Institute (KNAW). The conference is supported by Ghent University and the Royal Academy of Dutch Language and Literature (KANTL), funded by FWO-Flanders.

 

22 - 24 February: Art & Catholicism in the Dutch Republic in Frankfurt am Main

On the occasion of the major exhibition “Rubens. The Power of Transformation”, the Städel Museum in Frankfurt am Maim will host an international symposium from 22-24 February 2018 on the relationship between art and Catholicism in the Dutch Republic. This subject will be approached broadly under diverse topical and methodological aspects. The focus will lie on church furnishings, paintings, and the religious use of images, yet the conference will also feature contributions with historical and theological perspectives. The spoken languages will be German and English. The conference is organised by the Städel Museum and TU Dortmund University and sponsored by the Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung.

Voor meer informatie en inschrijving zie: http://www.staedelmuseum.de/en/art-and-catholicism.

Aanmelden voor en bijdragen aan de nieuwsbrief

Wilt u zich abbonneren op onze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar goudeneeuw-fgw@uva.nl met als onderwerpregel 'aanmelding nieuwsbrief', of gebruik de knop hiernaast.

Aankondigingen, cfp's en andere bijdragen aan de volgende nieuwsbrief kunt u ook sturen aan goudeneeuw-fgw@uva.nl.