For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

In de zeventiende-eeuwse cultuur speelde de luit een vooraanstaande rol, die het best te vergelijken is met die van de piano in de negentiende eeuw. Het was het instrument dat in de betere kringen algemeen werd bespeeld. De luit was een universeel instrument, zowel geschikt voor solospel als in ensemble. Ook was zij de meest aangewezen begeleidster van de zangstem – belangrijk in de cultuur van de Gouden Eeuw, waarin het lied alomtegenwoordig was.

Het belang van het instrument blijkt wel uit het feit dat in het eerste kwart van de zeventiende eeuw in de Republiek liefst acht luitboeken werden gedrukt. Ook speelde de luit een opvallende rol in de literatuur en beeldende kunst, waarin zij vaak als zinnebeeld werd gebruikt. Het instrument kon symbool staan voor een heel scala aan zaken, van de meest verheven tot de de meest volkse taferelen. Dit boek levert zo een bijdrage aan onze kennis van zowel het muziekleven als de cultuur van de Gouden Eeuw.

Jan W.J. Burgers, The Lute in the Dutch Golden Age: Musical Culture in the Netherlands 1580-1670, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013 (Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age), 260 pp, ill.