For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Piet Verkruijsse overleed 20 februari 2012. Het vak van historische letterkunde heeft Verkuijsse meer dan veertig jaar vol overgave beoefend. Van 1969 tot 2006 was hij verbonden aan het Instituut voor Neerlandistiek, daarna als hoofddocent bij Boekwetenschap. Na zijn pensionering werkte hij onverstoorbaar door aan de Artisbibliotheek waar hij als conservator ad interim de bibliotheek reconstrueerde.

Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Piet Verkruijsse overleed 20 februari 2012. De diagnose darmkanker was een jaar eerder gesteld en toen was de ziekte al uitgezaaid, dus ongeneselijk. Piet bleef, tussen chemokuren en andere ellende door, onverstoorbaar doorwerken. Toen dat niet meer ging, en dat was vlak voor zijn dood, had hij onmiddellijk genoeg van het leven.

Pieter Jozias Verkruijsse werd 27 januari 1943 te Groede geboren, een klein dorp in Zeeuws-Vlaanderen. De boerderij waar hij opgroeide bekeken we een paar maanden geleden met behulp van Google streetview. Een lange smalle weg tussen akkers die reiken tot aan de horizon. Daar zat hij als kind dan aan de rand van zo'n akker te lezen, terwijl zijn vader het land bewerkte. Piet was als kind ook al niet groot van stuk maar compenseerde dat door zeer fanatiek hard te lopen en allerlei wedstrijden te winnen.

Hij ging naar Amsterdam en studeerde historische letterkunde, onder Hellinga en Stuiveling. Hij had overduidelijk meer affiniteit met de eerste - die toch wel beschouwd moet worden als de grondlegger van de analytische bibliografie in Nederland.

Dat vak heeft Piet meer dan veertig jaar vol overgave beoefend. Van 1969 tot 2006 aan het Instituut voor Neerlandistiek, daarna als hoofddocent bij Boekwetenschap. Zijn leerlingen zijn - in tegenstelling tot die van Hellinga - veelal niet op academische posities terecht gekomen, maar dat zegt meer over de tijdgeest dan over de kwaliteit van Piet of zijn leerlingen.

Academici staan over het algemeen niet bekend om hun schrijftalent, maar Piet kon heel mooi schrijven in een schijnbaar eenvoudig idioom waarin zijn ijzeren logica volledig tot uitdrukking kwam. Hij kon lastige zaken zeer goed uitleggen zodat ze kinderlijk eenvoudig leken. Hij kon ook het waarom van zijn vak goed duidelijk maken en dat was niet onbelangrijk met een publiek van toch wat impressionistisch aangelegde historisch letterkundigen. Hij wist als geen ander dat analytische bibliografie onontbeerlijk was bij het bestuderen van oudere letteren.

Zijn werkdrift was enorm: honderden korte en lange artikelen, boeken en vooral: uitgebreide informatiesystemen waarvan BIZON het bekendst is. Waar het het gebruik van de computer betreft was hij zijn vakgenoten ver vooruit. Met ijzeren doorzettingsvermogen bouwde hij databases over alle denkbare aspecten van de historische letterkunde en boekwetenschap. Omdat er nu eenmaal ook een wet van de remmende voorsprong bestaat, zijn die nu een beetje weggezonken, maar binnen niet al te lange tijd zullen ze getransformeerd en opgepoetst opnieuw ter beschikking worden gesteld aan onze studenten. Zijn opmerkelijkste prestatie is natuurlijk zijn proefschrift (Matthaeus Smallegange, 1983). Een wonder van precisie en een blijvend monument voor zijn doorzettingsvermogen en geduld.

Piet's werk zal hem op de lange termijn vermoedelijk meer erkenning brengen dan bij zijn leven. Hoe ontstellend aardig de persoon achter dat werk was, blijft voorbehouden aan tijdgenoten. Aandachtig en bezorgd voor zijn studenten, die hij waar hij kon hielp bij het krijgen van baantjes. Zijn vrienden herinneren zich de etentjes bij hem thuis waar zijn vrouw Gisella Klein heerlijke en overvloedige maaltijden klaarmaakte, waar de wijn nooit op was en de conversatie nooit ophield.

Na zijn pensionering werkte Piet door aan al zijn grote en kleine projecten en vooral aan de Artisbibliotheek waar hij als conservator ad interim de bibliotheek reconstrueerde en in zijn oude 19de eeuwse luister herstelde. Het boek dat hij over die bibliotheek wilde schrijven zal niet door hem worden voltooid.

Paul Dijstelberge

______________

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 25 februari 2012 om 13.00 uur in Crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6, Driehuis.

Correspondentieadres: Weissenbruchlaan 6, 2421 GL Nieuwkoop