For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

In de reeks Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age van Amsterdam University Press is het volgende boek verschenen: 'The Signature Style of Frans Hals. Painting, Subjectivity, and the Market in Early Modernity' van Christopher D.M. Atkins.

Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

The Signature Style of Frans Hals. Painting, Subjectivity, and the Market in Early Modernity

Frans Hals had een karakteristiek gebruik van verf. Welke functie en betekenis had zijn manier van werken? Dit boek is het resultaat van het eerste onderzoek dat daarnaar is gedaan. Christopher Atkins verkent de uniciteit van Frans Hals’ aanpak, de relatie tussen zijn werkwijze en de zeventiende- eeuwse esthetiek, de economische motieven en voordelen van zijn methode, de ogenschijnlijke moderniteit van zijn stijl en de wijze waarop die een merknaam werd.
Atkins laat zien hoe de door Frans Hals bewust gecultiveerde manier ven van schilderen functioneerde, zowel in zijn eigen tijd als voor latere generaties toeschouwers. Dit biedt een volledig nieuw begrip van het werk van deze Nederlandse grootmeester uit de Gouden Eeuw en een van de meest invloedrijke schilders uit de westerse kunstgeschiedenis.

Christopher D.M. Atkins, The Signature of Style of Frans Hals. Painting, Subjectivity, and the Market in Early Modernity, 324pp. Amsterdam, AUP, 2012. ISBN: 978 90 8964 335 3. € 45,00.

Christopher D.M. Atkins is assistentprofessor Kunstgeschiedenis aan het Queens College en de City University in New York, Verenigde Staten.