For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Er is een nieuwe titel verschenen in de Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks van Amsterdam University Press: 'Pamfletten en publieke opinie. Massamedia in de zeventiende eeuw' van Roeland Harms.

Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Roeland Harms: Pamfletten en de publieke opinie

Gedrukte pamfletten waren de nieuwe media van de zeventiende eeuw, vergelijkbaar met de tegenwoordige weblogs. Voor vier zeventiende-eeuwse Nederlandse politieke conflicten en de Engelse Burgeroorlog onderzocht Harms de invloed van politici, auteurs en boekverkopers op de pamfletproductie. In de loop van de eeuw gingen zij steeds creatiever te werk in hun publicaties. Door hun samenwerking werd de publieke opinie als het ware uitgevonden en groeide de groep burgers die actief bij het politieke nieuws betrokken werd. En net als tegenwoordig werd het politieke nieuws in deze pamfletten steeds geraffineerder gemanipuleerd, om zowel politieke als commerciële redenen.

Roeland Harms, Pamfletten en publieke opinie. Massamedia in de zeventiende eeuw, 416 pp. Amsterdam, AUP, 2011. ISBN: 978 90 8964 368 1. € 39,50.

Roeland Harms is als postdoc betrokken bij het NWO-project Popularisation and Media Strategies (1700-1900) aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij junior-docent bij de vakgroep Nederlandse Taal en Cultuur.