For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Bij Amsterdam University Press verscheen onlangs het boek 'Brussel binnenskamers. Kunst- en luxebezit in het spanningsveld tussen hof en stad, 1600-1735' van Veerle De Laet.

Over het boek

Brussel binnenskamers brengt de materiële wooncultuur van ruim driehonderd huishoudens uit de zeventiende eeuw tot leven. De lezer wandelt als het ware in een vroegmodern Brussels interieur en algauw wordt duidelijk hoe kunst- en luxeobjecten een betekenisvolle rol speelden in het sociale verkeer binnenskamers.

De manier waarop materiële objecten deel uitmaakten van de huishoudeconomie wijzigde fundamenteel gedurende het ancien régime. Duurzaamheid werd ingeruild voor kleur, vorm en afwerking. Deze x-factor werd in het zeventiende-eeuwse Brussel de ‘sotheydt’ genoemd die alle mensen tot consumptiewaanzin dreef, de sociale orde bedreigde en als een dwingeland het koopgedrag van mensen naar zijn hand wist te zetten. Er werd met verbazing vastgesteld dat objecten niet langer gebruikt werden tot ze op de draad versleten waren, maar slechts zolang de grilligheid van de mode dit toestond.

Maar hoe snel vonden nieuwigheden hun weg naar de verschillende maatschappelijke groepen in de stad? Wie waren de trendsetters? De sociale lappendeken die de Brusselse populatie was, maakt van de Zuid-Nederlandse hofstad een fascinerende plek die met een grote rijkdom en diversiteit aan woonculturen herbergt.

Deze uitgave is verschenen in de reeks Studies Stadsgeschiedenis, een initiatief van het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met Amsterdam University Press.

Veerle De Laet, Brussel binnenskamers. Kunst- en luxebezit in het spanningsveld tussen hof en stad, 1600-1735, 392 pp. Amsterdam, AUP, 2011. ISBN 978 90 8964 330 8. EISBN 978 90 4851 453 3. € 38,00.

Over de auteur

Veerle De Laet is doctor in de Geschiedenis (Universiteit Antwerpen, 2009). Zij studeerde Geschiedenis in Antwerpen en Leuven, en schreef dit boek als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Als postdoctoraal onderzoeker was zij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is zij acquirerend redacteur bij Leuven University Press.