For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Jaap Evert Abrahamse ontvangt voor zijn dissertatie "De grote uitleg van Amsterdam: stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw" de Studieprijs 2011 van de Stichting Praemium Erasmianum.

Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Erasmusprijs

Jaap Evert Abrahamse heeft een van de vijf studieprijzen van de Stichting Praemium Erasmianum van 2011 gewonnen met het proefschrift De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw, waarop hij op 20 januari 2010 aan de UvA promoveerde. Promotor was prof. dr. Eric Jan Sluijter; co-promotores waren: prof. dr. Koen Ottenheym (UU) en dr. Boudewijn Bakker (Stadsarchief Amsterdam). De prijs zal op 15 december worden uitgereikt.

Het project van Jaap Evert Abrahamse is gefinancierd uit het extra geld dat het Centrum voor Studie van de Gouden Eeuw destijds voor onderzoek kreeg van het College van Bestuur van de UvA en uit een bijdrage van het Stadsarchief van de Gemeente Amsterdam. Het project was een initiatief van Boudewijn Bakker, hoofdconservator bij het archief, die ook steeds nauw betrokken is geweest bij de begeleiding.

Jaarlijks worden door de Stichting Praemium Erasmianum vijf studieprijzen uitgereikt voor jonge onderzoekers die een buitengewone dissertatie hebben voltooid op het terrein van de humaniora. De andere vier prijzen gaan dit jaar naar proefschriften voltooid aan respectievelijk: de faculteit Rechtsgeleerdheid van de VU, de Faculteit Wijsbegeerte van de VU, de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UL en de faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de RUN.

De uitleg van Amsterdam

Tussen 1585 en 1685 groeide Amsterdam uit van een regionale havenstad tot het centrum van de wereldhandel. De snel stijgende vraag naar ruimte voor havens en industrie ging gepaard met een explosieve bevolkingsgroei. Dit alles leidde tot een uitzonderlijke stedenbouwkundige opgave, culminerend in twee enorme op elkaar aansluitende vergrotingen, waarmee de stad vijfmaal zo groot werd.

De vraag hoe het stadsbestuur erin slaagde deze immense tweeledige vergroting - of uitleg, zoals men vroeger zei - in stedenbouwkundig, infrastructureel, logistiek en financieel opzicht in goede banen te leiden, vormt het onderwerp van het proefschrift. Dankzij een gedegen analyse van de bestuurlijke archieven komt Jaap Evert Abrahamse tot een complete reconstructie van de besluitvoriming over omvang, ontwerp en aanleg van de stadsuitbreidingen. Zeer vernieuwend is de analyse van het functioneren van de fysieke stedelijke structuur (zowel wat de openbare ruimte, het particuliere grondgebied als de waterhuishouding betreft), evenals het blootleggen van de doelstellingen die tot de beschreven resultaten hebben geleid en de bestuurlijke procedure die daarbij werd gevolgd. Op superieure wijze en met een schijnbaar verbluffend gemak heeft Abrahamse greep weten te houden op de immense hoeveelheid aan data, die werd aangevuld met informatie van kaarten, prenten, stadgeschiedenissen en de gebouwde stad zelf.

Het proefschrift is als boek uitgegeven onder de titel De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw bij Uitgeverij Thoth in Bussum (428 pagina's met 167 afbeeldingen in kleur).