For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Op dinsdag 14 november organiseert het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age in samenwerking met SPUI25 een klein symposium bij het verschijnen van Gabri van Tussenbroeks De toren van de Gouden Eeuw, over de nooit voltooide toren van de Nieuwe Kerk. Onder de titel Nooit Gebouwd Amsterdam zullen prof. dr. Lex Bosman, prof. dr. Frans Grijzenhout en prof. dr. Gabri van Tussenbroek spreken over ambitie, draagvlag en realiteit van het nooit gebouwde Amsterdam.

Kerngegevens van evenement Nooit Gebouwd Amsterdam
Datum 14 november 2017
Tijd 19:30 -22:00
Locatie
Spui 25

Programma

19:30 uur Inloop

20 uur Lex Bosman: Architectuur in Amsterdam, opdrachtgevers en ambities, ca. 1640-1655

De gebouwen van de stad zijn getuigen van eeuwenlange menselijke activiteit. Een netwerk van bestuurders, opdrachtgevers, bouwmeesters en ambachtslieden zorgde er binnen de stedelijke samenleving voor dat de stad in ruimtelijke vorm werd gefaciliteerd. Maar ambities reikten vaak verder. Tegenover de gebouwde stad staat een collectie niet-gerealiseerde projecten,  zoals de Koepelkerk op de Botermarkt (het huidige Rembrandtplein) of  een aquaduct om water uit de Vecht te halen. Hoe was het bouwen in het Amsterdam van de zeventiende eeuw georganiseerd? Welke opdrachtgevers waren er? En welke factoren bepaalden of een project er wel of niet kwam?


20.15 uur Frans Grijzenhout: Schilderachtige zelfpromotie. Het stadsgezicht in de Gouden Eeuw

Het zeventiende-eeuwse stadsgezicht was een uiting van de voorliefde voor schilderachtigheid, maar ook van stedelijke trots. De functie van architectuurvoorstellingen en stadsgezichten kon een schilderachtige situatie vastleggen of  een realistisch beeld. Ook kon een voorstelling bedoeld zijn als projectie met promotionele bedoelingen voor een situatie die nog moest worden gerealiseerd.


20.30 uur Gabri van Tussenbroek: De toren van de Nieuwe Kerk

Op 11 januari 1645 ging de Nieuwe Kerk in vlammen op. De wederopbouwplannen waren ambitieus: herstel met een nieuwe toren van meer dan honderd meter hoog. Die laatste zou er nooit komen: er werd wel een eerste steen gelegd, maar de toren werd een speelbal in een verbeten machtsstrijd onder de Amsterdamse regenten.

21.00 uur Discussie. Aansluitend borrel.

Over de sprekers

Lex Bosman is hoogleraar Architectuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Frans Grijzenhout is hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam

Gabri van Tussenbroek is hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam, aan de Universiteit van Amsterdam en bouwhistoricus bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam.

Na aanvang geen toegang.  Aanmelding verplicht via Spui 25

Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam