For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Nederlands grootste componist in de wereldstad Amsterdam. Symposium georganiseerd door het Gesualdo Consort Amsterdam i.s.m. het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age van de Universiteit van Amsterdam.

Detail Summary
Date 15 October 2012
Time 10:00 - 17:00
Location Universiteitsbibliotheek

Programma

10.30-11.00  Inloop met koffie

11.00-11.45   Henk van Nierop (Universiteit van Amsterdam): Sweelincks Amsterdam

Amsterdam vormt het decor van het leven en de loopbaan van Jan Pietersz. Sweelinck. Tussen 1560 en 1620 ontwikkelde de stad zich van een provinciestad tot een handelsmetropool. Telde de stad aan het begin van deze periode zo’n dertigduizend inwoners, aan het einde waren het er meer dan honderdduizend. En van een katholiek bolwerk werd Amsterdam een stad die officieel gereformeerd was, maar oog had voor zijn religieuze minderheden. Amsterdam bood Sweelinck de ruimte om zijn talent te ontwikkelen. Het bepaalde ook de grenzen waarbinnen die ontwikkeling kon plaatsvinden.

11.45-12.30     Ulf Grapenthin (Universität Hamburg): Sweelincks Kompostionsregeln

Sweelincks Kompositionsregeln übten starken Einfluss aus auf seinen Enkelschüler Johann Adam Reincken. Eine Linie die weiter zu verfolgen ist, bis hin zu Johann Sebastian Bach.

12.30-13.30     Lunchpauze

13.30-14.15     Ruud Priem (Museum Catharijneconvent):  "Musica en Pictura, die by naer alle Consten te boven gaan". Leven en werk van de gebroeders Jan Pieterszoon Sweelinck en Gerrit Pieterszn

De vertrouwdheid met de naam Sweelinck is tegenwoordig nauwelijks nog verbonden aan de Amsterdamse schilder Gerrit Pieterszn (1566-ca. 1610), jongere broer van de componist en musicus. In hun eigen tijd lag de roem van de gebroeders veel minder ver uiteen. Waar de een internationaal aanzien genoot voor zijn werk, behoorde de ander tot de voornaamste schilders van Amsterdam. Gerrit bleek bovendien een wegbereider voor de carrière van dat andere culturele boegbeeld uit onze Gouden Eeuw, Rembrandt van Rijn, die het schildersvak leerde van Gerrits leerling Pieter Lastman. 

14.15-15.00     Pieter Dirksen (musicoloog, klavecinist en auteur van The keyboard music of Jan Pieterszoon Sweelinck):  De poëzie in Sweelincks klavierwerk

De muziek voor orgel en clavecimbel heeft ontegenzeggelijk speciale kwaliteiten, die we als "volkomen in polyfonie en in proporties, poëtisch en virtuoos" zouden kunnen karakteriseren. Sweelinck was dan ook een waar Musicus poeticus, die muziek schreef met het oogmerk dat die ?tot eeuwigdurende nagedachtenis van zijn naam aan het nageslacht wordt nagelaten?. Aan de hand van een paar specifieke voorbeelden wordt getoond hoe Sweelinck het domein de intavolatie en de genoteerde improvisatie ver achter zich liet en hoe hij het ideaal van een afgerond meesterwerk, een opus consumatum et effectum, wist te bereiken

15.00-15.30   Pieter Dirksen: recital

15.30-16.15     Thee

16.15-17.00     Simon Groot (Universiteit van Amsterdam): Sweelincks negentiende-eeuwse renaissance

De muziek van de renaissance raakte uit de belangstelling, maar in de negentiende eeuw werd deze als bijzonder waardevol herontdekt. In de Toonkunstcollectie zijn de sporen van de herontdekking van o.a. Sweelinck terug te vinden in de notitieboeken van de toenmalige onderzoekers. Aan de hand van tijdschriftartikelen, boeken, transcripties en heruitgaven uit de negentiende eeuw herleeft deze wedergeboorte opnieuw.

17.00-einde      Borrel

Deelname

Aanmelden via info@jpsweelinck@nl.
Deelname is gratis, of €10 inclusief lunch.

 

Universiteitsbibliotheek
Universiteitsbibliotheek

Room Doelenzaal

Singel 425
1012 WP Amsterdam