For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Op 14 maart 2017 spreken drie onderzoekers uit het VIDI project ‘The Chinese Impact: Images and Ideas of China in the Dutch Golden Age’ van prof. dr. Thijs Weststeijn (UU). Dit project bestudeert onder andere de beeldvorming over China in de Nederlandse Republiek.

Kerngegevens van evenement ACSGA colloquium: The Chinese Impact: Images and Ideas of China in the Dutch Golden Age
Datum 14 maart 2017
Tijd 15:30 -17:00
Locatie
Bushuis/Oost-Indisch Huis
Ruimte Locatie: Bushuis/OI Huis, VOC-zaal
Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Trude Dijkstra MA (UvA), Het beeld van Chinese religie en filosofie in drukwerk uit de Republiek, 1595-1721

Vanaf het moment dat de Nederlanders in contact kwamen met de Chinezen legden zij een grote nadruk op de religieuze en filosofische gewoonten en gebruiken waarmee ze geconfronteerd werden. In deze lezing bespreek ik de manier waarop de Chinese religie en filosofie in de Republiek werden belicht in verschillende typen media, zoals boeken, pamfletten, kranten en tijdschriften. Deze media leggen hun eigen accenten en zo ontstond in de Nederlandse publicaties een wisselend beeld van China.

Trude Dijkstra studeerde geschiedenis (BA), en kunstwetenschappen (MA) aan de UvA, waarbij ze zich specialiseerde in boekwetenschap. Ze is aio aan deze universiteit en onderzoekt de representatie van Chinese religie en filosofie in verschillende media uit de Republiek tussen 1595 en 1721.

Willemijn van Noord MA (UvA), "Quand vous voudriez pour ma ruine, me traicter en Escran de Chine": Constantijn Huygens' pleidooi voor Mary II's Chinese lakscherm

In de zeventiende eeuw kwam men in de Republiek voor het eerst op grote schaal in contact met Chinese materiële cultuur. Interpretaties van Chinese objecten zijn veelzeggend over de Nederlandse beeldvorming van het verre keizerrijk in die tijd. In deze lezing presenteer ik een casestudie van Constantijn Huygens' (1596-1687) beschrijvingen van een Chinees lakscherm in het bezit van Mary II Stuart (1662-1694). In zijn pleidooi om dit kunstwerk intact te houden schetst Huygens een levendig beeld van China als een rijk van bewonderingswaardige kunstproducties en wijsheden die serieuze studie en respect verdienden.

Willemijn van Noord, aio aan de UvA, onderzoekt de Nederlandse beeldvorming van China in de tweede helft van de zeventiende eeuw in relatie met de receptie van Chinese materiële cultuur in de Republiek. Ze behaalde de Bachelordiploma's archeologie en sinologie aan de Universiteit Leiden en het Masterdiploma sinologie aan de School of Oriental and African Studies in Londen. Ze werkte als conservator in opleiding op de Azië afdeling van het British Museum en het Bristol Museum and Art Gallery.

Dr. Lennert Gesterkamp (UU), Nederlandse prenten van boeddhistische illustraties in Olfert Dappers Gedenkwaerdig Bedryf (1670)

In Gedenkwaerdig Bedryf (1670) beschrijft Olfert Dapper de Chinese cultuur en haar gebruiken. Hij geeft een uitvoerige verhandeling over de Chinese religie en gebruikt daarbij verschillende illustraties. De eerste vier zijn kopieën, in spiegelbeeld, van originele boeddhistische blokdrukken uit China. Dappers gedetailleerde beschrijving van deze blokdrukken zou de eerste verhandeling over Chinese kunst in de westerse geschiedenis kunnen zijn. Deze lezing zal Dappers interpretatie van de illustraties spiegelen aan de huidige kennis over de boeddhistische kunst. Zijn interpretaties zijn weliswaar volledig verkeerd, maar geven een belangrijk inzicht in de visies op de Chinese religie in het Europa van de zeventiende eeuw.

Dr. Lennert Gesterkamp is postdoc aan de UU. Hij is sinoloog en promoveerde op Chinese schilderkunst aan de Universiteit Leiden. Hij heeft postdoc projecten uitgevoerd in Taiwan en China.

In het Frans Hals museum in Haarlem wordt het beeld van China in de Gouden Eeuw belicht in de tentoonstelling Barbaren & Wijsgeren, van 25 maart tot en met 20 augustus 2017. De sprekers werkten mee aan de begeleidende publicatie bij deze tentoonstelling. 

Bushuis/Oost-Indisch Huis

Ruimte Locatie: Bushuis/OI Huis, VOC-zaal

Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam