For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

De VOC geldt als pionier van het moderne grootbedrijf. Typische kenmerken daarvan zoals scheiding van eigendom en bestuur, beperkte aansprakelijkheid en een permanent kapitaal zouden ingegeven zijn door de lange duur en risico's van de Aziatische vaart. Een nieuwe reconstructie van het financiële beleid toont echter aan, dat de VOC gedurende het eerste octrooi nauwelijks winstgevend was en dat wezenskenmerken van de moderne corporatie ingegeven werden door financiële noodzaak.

Detail Summary
Date 6 December 2012
Time 15:30 - 17:00
Location Oost-Indisch Huis
Room VOC-zaal
Organised by Joost Jonker
Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Joost Jonker zal tijdens dit colloquium een paper presenteren dat hij samen met  Oscar Gelderblom en Abe de Jong heeft geschreven en dat onder de titel The Formative Years of the Modern Corporation: Dutch East India Company, 1602-1623 is verschenen. Geïnteresseerden vinden hier een korte samenvatting van de paper:

With their legal personhood, permanent capital with transferable shares, separation of ownership and management, and limited liability for both shareholders and managers, the Dutch East India Company (VOC) and subsequently the English East India Company (EIC) are generally considered a major institutional breakthrough. Our analysis of the business operations and notably the financial policy of the VOC during the company’s first two decades in existence shows that its corporate form owed less to foresight than to constant piecemeal engineering to remedy original design flaws brought to light by prolonged exposure to the strains of the Asian trade. Moreover, the crucial feature of limited liability for managers was not, as previously thought, part and parcel of that design, but emerged only after a long period of experimenting with various, sometimes very ingenious, solutions to the company’s financial bottlenecks.

Zie hier voor de volledige tekst.

Joost Jonker

Joost Jonker is sinds januari 2012 NEHA hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en daarnaast UHD economische- en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij legt zich toe op de financiële geschiedenis en bedrijfsgeschiedenis van de zestiende eeuw tot nu. Hij publiceert over onder meer de geschiedenis van Nederlandse internationale handelshuizen, de Amsterdamse geldmarkt in de negentiende eeuw en een bedrijfsgeschiedenis van Koninklijke Shell.

Voertaal

Nederlands

Oost-Indisch Huis

Room VOC-zaal

Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam