For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Timothy De Paepe is in mei te gast bij het Gouden Eeuw Centrum waar hij zal spreken over de realtie tussen het toneelrepertoire en de toneelarchitectuur in Antwerpen in de zeventiende en achttinede eeuw.

Detail Summary
Date 10 May 2012
Time 15:30 - 17:00
Location Oost-Indisch Huis

Het toneelleven in Antwerpen tussen 1610 en 1762: repertoire en architectuur

Tussen het begin van de zeventiende eeuw en het midden van de achttiende eeuw veranderde het toneelleven in Antwerpen drastisch. Het was een tijd waarin de schouwburgarchitectuur evolueerde van een Middeleeuwse vorm naar een vorm zoals we die nu nog kennen, waarin het theaterbedrijf werd geprofessionaliseerd en gecommercialiseerd, waarin nieuwe genres zoals opera ingang vonden, en waarin de eerste publieke theaters van de stad hun deuren openden. Toen de avonturier en schrijver Karl Ludwig von Pöllnitz Antwerpen in 1732 bezocht, beschreef hij zelfs hoe er ‘een van de mooiste theaters buiten Italië’ te zien was. Vreemd genoeg werd het Antwerpse theaterleven in dat tijdperk van de eerste schouwburgen tot nog toe nauwelijks onderzocht, en wil het traditionele beeld zelfs dat er op het vlak van theater weinig te beleven viel in Scheldestad.

Met zijn promotieonderzoek (2006-2011) en zijn proefschrift over het Antwerpse toneelleven tussen 1610 en 1762 wil Timothy De Paepe dat negatieve beeld bijstellen. De evolutie van en de relatie tussen het toneelrepertoire en de toneelarchitectuur vormden daarbij het vertrekpunt. Door de toneelteksten (inhoud, impliciete en expliciete opvoeringsgegevens, etc.) te analyseren in relatie tot de theatergebouwen (technische analyse, publiek, schouwburgbestuur, overheidsinmenging, etc.) was het mogelijk de evolutie van anderhalve eeuw theaterleven in kaart te brengen. Driedimensionale computerreconstructies helpen daarbij om de gebouwen te visualiseren.

In zijn lezing zal Timothy De Paepe aan de hand van enkele casussen uit zijn onderzoek, zijn onderzoeksvragen en methodologie toelichten en een aantal van zijn conclusies presenteren.

Timothy De Paepe

Timothy De Paepe is als postdoctoraal onderzoeker van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij studeerde Germaanse Taal- en Letterkunde (Universiteit Antwerpen) en Cultuurmanagement (Universiteit Antwerpen Management School). In 2011 behaalde hij een doctoraat in de Letterkunde met een proefschrift over de relatie tussen en de evolutie van het repertoire en de toneelgebouwen in Antwerpen tussen 1610 en 1762.

Website Timothy De Paepe

Borrel

Het wetenschappelijk deel van de bijeenkomst duurt tot ongeveer 17 uur en wordt gevolgd door een borrel.

U bent van harte welkom.

Oost-Indisch Huis
Oost-Indisch Huis

Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam

Deelname

gratis, zonder aanmelding