For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Badeloch Noldus en Marika Keblusek over hun te verschijnen boek 'Double Agents. Cultural and Political Brokerage in Early Modern Europe'

Detail Summary
Date 1 December 2011
Time 14:30 - 16:00
Location Universiteitsbibliotheek

Dubbelagenten in vroegmodern Europa

Het onderzoeksproject Double Agents. Cultural and Political Brokerage in Early Modern Europe heeft de vroegmoderne agent stevig op de kaart gezet. In een korte inleiding zal het profiel van een agent worden gekarakteriseerd, en worden nagegaan of het concept dubbelagent wel toepasbaar is op de culturele en politieke tussenpersonen die de afgelopen jaren binnen dit project zijn bestudeerd. De professionele achtergrond van diverse groepen agenten (diplomaten, kooplieden en kunstenaars) lijkt weliswaar niet doorslaggevend, maar wel zeer bepalend voor het functioneren van deze figuren. Hoe diplomaten, kooplieden en kunstenaars zich als agenten profileerden staat deze middag in een aantal voorbeelden centraal.

Kunstenaar en agent Michel le Blon en zijn Noord-Europese netwerk

In het Rijksarchief te Stockholm liggen verspreid over een groot aantal privéarchieven van zeventiende-eeuwse Zweedse kooplieden, politici en leden van het hof, honderden brieven ondertekend door "Uw ootmoedig dienaer Michel le Blon". Le Blon (1587-1656) rapporteerde vanuit Amsterdam over de politieke situatie in de Republiek, over diplomatieke voorvallen en over de wereld van de kunsten. Hij was opgeleid tot graveur en edelsmid maar zou zich later ook kunsthandelaar, agent van het Zweedse hof en zelfs spion kunnen noemen.

In deze lezing wordt de aandacht gericht op Michel le Blon, zijn achtergrond en werkwijze. Als handelaar in nieuws en kunst in dienst van Zweedse opdrachtgevers, plaatste Le Blon zich tussen de Nederlandse en de Zweedse markt in. Daarom zal ook gekeken worden naar de invloed die Le Blon heeft gehad op collecties in Zweden, de netwerken die hij gebruikte alsook de wijze waarop hij zijn verschillende netwerken van elkaar liet profiteren. Als uitgangspunt dienen enkele niet eerder gepubliceerde briefwisselingen, o.a. die tussen Le Blon, opdrachtgever Carl Gustav Wrangel en marineschilders Simon de Vlieger en Willem van de Velde sr. Tot slot zullen Badeloch Noldus en Marika Keblusek bezien of Le Blons achtergrond in de kunsten van hem de ideale agent maakte.

Dr. Marika Keblusek

Dr. Marika Keblusek leidde tussen 2002 en 2007 het NWO/Vidi-project "Double Agents. Cultural and Political Brokerage in Early Modern Europe", waaruit de bundels Your Humble Servant (2006) en Double Agents (2011) voortkwamen. Ze werkt als universitair docent bij de Opleiding Kunstgeschiedenis van de Universiteit Leiden.

Dr. Badeloch Noldus

Dr. Badeloch Noldus is architectuurhistorica en publiceerde o.a. Trade in Good Taste (2004) over architectuurbetrekkingen tussen de Republiek en het Balticum in de zeventiende eeuw, Pieter Isaacsz (2007), Skjulte skatte i grænselandet (2010) over Deense bouwkunst in Schleswig-Holstein, en Double Agents (2011). Ze heeft haar eigen advies- en onderzoeksbureau, in Kopenhagen, dat zich bezighoudt met herbestemming en transformatie van de gebouwde omgeving.

Borrel

Het wetenschappelijk deel van de bijeenkomst duurt tot ongeveer 17.00 uur en wordt gevolgd door een borrel. U bent van harte welkom.

Universiteitsbibliotheek
Universiteitsbibliotheek

Singel 425
1012 WP Amsterdam

Deelname