For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Amsterdams bouwhout als materiële bron voor historisch onderzoek.

Detail Summary
Date 7 April 2011
Time 15:30 - 17:00
Location Oost-Indisch Huis
Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Het hout van de Gouden Eeuw bouwhistorisch onderzocht

Voor de bouw van Amsterdam zijn enorme hoeveelheden hout gebruikt. Aanvankelijk waren de huizen grotendeels van hout, maar ook later, toen huizen in steen werden opgetrokken werden er nog steeds massa’s hout gebruikt voor funderingen, balklagen, vloerhout, trappen en kappen. Al dat hout kwam niet uit de directe omgeving, maar werd in de loop van de geschiedenis van steeds verder weg gehaald. Nog bewaard gebleven bouwhout is een belangrijke historische bron voor de bestudering van de geschiedenis van de stad. Dit geldt voor de datering van individuele panden door middel van dendrochronologisch onderzoek, maar ook voor inzicht in de herkomst van hout. De houthandel was voortdurend in beweging en toont verschuivende patronen, die betrekking hebben op de conjunctuur van herkomstgebieden. Een ander aspect dat in de lezing aan de orde zal komen is het gebruik van het hout in de stad, met name tijdens de Derde Uitleg, toen de vraag in korte tijd enorm steeg. In dit verband zal worden gekeken naar aspecten als kwaliteit en hergebruik van hout in de Derde Uitleg, in verhouding tot het houtgebruik in de stad in het laatste kwart van de zestiende eeuw.

Gabri van Tussenbroek (1969) studeerde mediëvistiek aan de Universiteit van Utrecht en werkte in opdracht van NWO aan zijn proefschrift over natuursteenhandel tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw. Na vier jaar als postdoc aan de TU Berlin te hebben gewerkt is hij sinds 2005 bouwhistoricus bij Bureau Monumenten & Archeologie van de gemeente Amsterdam. Hij publiceert regelmatig over onderwerpen die betrekking hebben op de bouwhistorie en over de geschiedenis van Amsterdam, waaronder het in 2009 verschenen Amsterdam in 1597. Kroniek van een cruciaal jaar (2e dr. L.J. Veen, Amsterdam 2010).

Het wetenschappelijk deel van de bijeenkomst duurt tot ongeveer 17.00 uur en wordt gevolgd door een borrel. U bent van harte welkom.

Oost-Indisch Huis

Kloveniersburgwal 48
1012 CX Amsterdam

Deelname