For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Naar aanleiding van haar huidige onderzoek naar de materiële nalatenschap van Hugo de Groot, zal Martine van Ittersum zijn betekenis voor verschillende groepen in de Nederlandse samenleving belichten.

Detail Summary
Date 1 April 2010
Time 15:30 - 17:00
Location
Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Samenvatting

Naar aanleiding van haar huidige onderzoek naar de materiële nalatenschap van Hugo de Groot, zal Martine van Ittersum zijn betekenis voor verschillende groepen in de Nederlandse samenleving belichten. Het imago van Hugo de Groot verandert met de tijd, naar gelang verschillende groepen zich ontfermen over zijn erfenis. Tot zijn laatste snik heeft Hugo de Groot de belangen van de VOC en WIC behartigd, zelfs als banneling in Parijs. Maar hij was een zeer controversiële figuur in zijn eigen tijd, voornamelijk vanwege zijn weigering om zich neer te leggen bij de gebeurtenissen van 1618/1619 en zijn streven naar de hereniging van de Christelijke kerken. Voor de remonstranten is hij echter altijd een held gebleven. In de biografie van Brandt-Cattenburgh (1727) en de uitgaven van zijn brieven verzorgd door remonstranten wordt hij neergezet als een proto-verlichter, die tolerantie preekte lang voordat John Locke op het toneel verscheen. In de Patriottentijd wordt Hugo de Groot verheven tot vrijheidsheld, die, net als Van Oldenbarnevelt en de gebroeders De Witt, weerstand had geboden aan de machtswellust van de Oranjes en hun monarchale pretenties. Pas eind 19e eeuw ontstaat het huidige beeld van Hugo de Groot als ‘vaderlandsche’ held, die tezamen met Erasmus en Spinoza wordt opgenomen in het rijtje van ‘grote geesten’ van de Nederlandse natie. Dan wordt ook het standbeeld in Delft opgericht. Een opmerkelijke postume carrière, die nauw samenhangt met de maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen in de Lage Landen sinds de 17e eeuw.

Martine van Ittersum is als universitair docent Europese geschiedenis verbonden aan de School of Humanities, College of Arts and Social Sciences, van de University of Dundee in Schotland. In het kader van een sabbatical is zij momenteel werkzaam op het Huygens Instituut. Zij promoveerde op een onderzoek naar de natuurrechtelijke theorieën van Hugo de Groot, in het bijzonder zijn verdediging van het Nederlandse imperium overzee. Zij heeft sindsdien een groot aantal publicaties over Hugo de Groot op haar naam staan. De volledige lijst van publicaties is te vinden op haar persoonlijke website: http://www.dundee.ac.uk/history/staff/vanittersum.htm


Deelname