For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Op dinsdag 10 april is er voor het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age een exclusieve gelegenheid om in Het Scheepvaartmuseum de tentoonstelling 'Blaeu’s wereld in kaart' te bezichtigen en het depot van het museum te bezoeken.

Detail Summary
Date 10 April 2018
Time 15:30 - 17:45

Dr. Djoeke van Netten, UD vroegmoderne geschiedenis aan de UvA en gastconservator van de tentoonstelling over de wereldkaart van Blaeu uit 1648, zal een toelichting geven bij verschillende objecten in de tentoonstelling. Wist u dat  Blaeu’s wereldkaart een geheime boodschap bevat? Van Netten vertelt er alles over.

Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling.

De collectie van Het Scheepvaartmuseum omvat zo’n 400.000 objecten. Veel van deze objecten worden bewaard in het Behouden Huis, het bijzondere depotgebouw op het Marineterrein naast het museum. Bij uitzondering is het mogelijk om dit depot te bezoeken en zelfs een specifiek voorwerp te bekijken, mits dit bij de inschrijving is aangevraagd en het materiaal in voldoende conditie is (ter beoordeling aan het museum). Het object wordt dan door de collectiebeheerders voor u klaargelegd. De collectie van het museum is integraal doorzoekbaar via www.maritiemdigitaal.nl. Per bezoeker kan maximaal één object worden aangevraagd.

Het programma is als volgt:

  • 15.30 u. ontvangst in het museum
  • 15.45-17 u. inleiding en bezoek aan de tentoonstelling en het depot
  • 17-17.45 u. borrel in het Museumcafé

Kosten: de toegang tot het museum komt voor uw eigen rekening (gratis met museumkaart)

Adres van het museum: Kattenburgerplein 1, 1001 MK Amsterdam

Wilt u deelnemen? De groepsgrootte is aan een maximum gebonden (25 personen). Inschrijving is verplicht (max. 2 personen); registratie op volgorde van aanmelding. Zonodig leggen we een wachtlijst aan. U krijgt bericht of u kunt deelnemen. De uiterste aanmeldingsdatum is 29 maart. Inschrijven via: goudeneeuw-fgw@uva.nl, onder vermelding van ‘Bezoek Scheepvaartmuseum 10 april’, het aantal personen, afzender en uw 06-nummer. Verzoeken voor materiaal uit het depot bij de inschrijving vermelden (max. één object per bezoeker). N.b. Inschrijving is enkel mogelijk via het Gouden Eeuw-adresl, niet via het museum.