For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Jo Spaans zal spreken over de veranderingen die er plaatsvonden vanaf de 17de eeuw in de protestantse religieuze cultuur in Nederland.

Kerngegevens van evenement Nieuwer protestantisme
Datum 2 juni 2015
Tijd 15:30 -17:00
Locatie
P.C. Hoofthuis
Ruimte P.C. Hoofthuis zaal 1.04

In 1906 lanceerde de gosdsdienstsocioloog Ernst Troeltsch, in een lezing voor de vakvereniging van Duitse historici, een onderscheid tussen Alt-Protestantismus en Neu-Protestantismus. Op enigszins provocerende toon stelde hij dat Luther nog geheel gevangen zat in een traditioneel wereld- en kerkbeeld, en dat het protestantisme pas werkelijk brak met de de Middeleeuwen rond 1700 — een periode waarvoor de (kerk)historici van zijn dagen in het geheel geen belangstelling toonden. Hoewel de piëtistische achttiende eeuw inderdaad een andere religieuze cultuur laat zien dan de polemische zeventiende, is de door Troeltsch veronderstelde omslag nooit werkelijk onderwerp van onderzoek geweest. Mijn onderzoek is een poging te analyseren of en zo ja wat er nu precies veranderde rond 1700, en waarom. Ik kijk naar de publieke gereformeerde kerk onder de Republiek, die Troeltsch als een kraamkamer voor het Neuprotestantismus beschouwde. Ik haak aan bij het recente onderzoek rond religie en Verlichting, maar combineer ideeëngeschiedenis nadrukkelijk met aandacht voor veranderende praktijken. In mijn praatje zal ik specifiek ingaan op de veranderende rol van predikanten in de overgang van de 17e naar de 18e eeuw. 

 

Jo Spaans is UHD voor de geschiedenis van het christendom aan de faculteit Geesteswetenschappen van de UU. Ze publiceert vooral over religieuze cultuur onder de Republiek, en is momenteel trekker van het onderzoeksproject Faultline 1700. Early Enlightenment Conversations on Religion and the State. 

 

Aanmelden niet nodig, toegang vrij. 

P.C. Hoofthuis

Ruimte P.C. Hoofthuis zaal 1.04

Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam