For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Op 3 maart zal het colloquium gewijd zijn aan de schildertechniek van Rembrandt en zijn navolgers - actueel nu in het Rijksmuseum de tentoonstelling De late Rembrandt is geopend.

Kerngegevens van evenement De schildertechniek van Rembrandt en zijn navolgers
Datum 3 maart 2015
Tijd 15:30 -17:00
Locatie
P.C. Hoofthuis
Ruimte P.C. Hoofthuis zaal 1.04

Spreekster is Melanie Gifford, Research Conservator for Painting Technology in the Scientific Research Department of the National Gallery, Washington DC. Zij is een internationaal gerenommeerde onderzoeker op het gebied van de techniek van zeventiende-eeuwse Nederlandse schilders. De voertaal van dit colloquium is Engels.

Rembrandt and the Rembrandtesque: the experience of artistic process and its imitation

Rembrandts schildertechniek vormde een integraal onderdeel van de visuele kwaliteit van zijn schilderijen. Bepaalde aspecten van die techniek ontwikkelden zich binnen de kring van zijn navolgers tot ‘Rembrandtieke’ conventies, wat laat zien dat deze door tijdgenoten als een essentieel onderdeel van zijn stijl werden beschouwd. Wanneer schilders de visuele kenmerken gebruikten die werden geassocieerd met Rembrandts schilderpraktijk, blijken ze echter niet exact Rembrandts techniek te reproduceren. Zelfs als deze visuele kenmerken die van Rembrandt dicht benaderen, blijkt de manier waarop andere kunstenaars diens schilderpraktijk opvatten af te wijken van Rembrandts creatieve proces.  In deze lezing wordt onderzocht hoe kunstenaars uit Rembrandts kring op verschillende manieren op zijn schildertechniek reageerden. Dit wordt toegespitst op de praktijk van het krassen in de natte verf. De functie van deze praktijk in Rembrandts eigen creatieve proces wordt geplaatst tegenover de rol ervan als een herkenbare Rembrandtieke conventie.  

Aanmelden niet nodig, toegang vrij. 

P.C. Hoofthuis

Ruimte P.C. Hoofthuis zaal 1.04

Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam