For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Dit voorjaar zijn de colloquia van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw gewijd aan drie actuele onderzoeksthema’s (creatieve stad, globalisering, nieuws). In ieder colloquium zal een sprekerspaar optreden om de thematiek vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken te verkennen.

Detail Summary
Date 4 March 2014
Time 15:30 - 17:00
Location P.C. Hoofthuis
Room PC Hoofthuis, zaal 1.04. Met een borrel na afloop.

Tijdens het colloquium zullen prof. dr. Anne Gerritsen (Warwick University/Universiteit Leiden) en dr. Thijs Weststeijn (Universiteit van Amsterdam) spreken over het thema 'Global History'.

Om het debat hierover aan te moedigen hebben beide sprekers een aantal stellingen en een korte tekst voorgelegd:

 

Stellingen prof dr. Anne Gerritsen

  • Materiële cultuur (zoals porselein) kan zowel als "locaal" worden opgevat in de specifieke combinatie van gebruikte elementen, als worden gezien als "globaal" met betrekking tot het bredere repertoire waaruit deze elementen afkomstig zijn.
  • Om echt los te komen van een Eurocentrische perspectief is het ook van belang dat we kritisch kijken naar termen als 'vroegmodern' die we doorgaands hanteren voor periodisering.

Stellingen dr. Thijs Weststeijn

  • Termen als globalisering, imperialisme, hybriditeit en cosmopolitanisme moeten in de analyse van de vroegmoderne periode met het nodige voorbehoud worden gebruikt.
  • Om de unieke beeldvorming van China in de vroegmoderne Nederlanden te begrijpen is een geïntegreerde benadering van materiële en intellectuele cultuur noodzakelijk.
  • Economische globalisering kreeg in Nederland een culturele dimensie kort na de val van de Chinese Ming-dynastie, toen twintig werkplaatsen voor imitatieporselein werden opgeleverd én het eerste Europese toneelstuk met een geheel Chinese setting.
  • Het belang van de Lage Landen in zeventiende-eeuwse globale uitwisseling berustte op de kruisbestuiving tussen de twee belangrijkste kennisnetwerken: de Jezuïeten en de VOC.

Literatuur

A. Gerritsen, ‘Scales of a Local: The Place of Locality in a Globalizing World.’ In Douglas Northrop, ed., A Companion to World History (Wiley-Blackwell, 2012), 213-226.

 

Prof. dr. Anne Gerritsen is hoogleraar Asia-Europe Intercultural Dynamics aan de Universiteit Leiden en associate professor in history aan Warwick University.

Dr. Thijs Weststeijn is associate professor van het Amsterdam Centre for Cultural Heritage and Identity (ACHI) van de Universiteit van Amsterdam.

 

P.C. Hoofthuis

Room PC Hoofthuis, zaal 1.04. Met een borrel na afloop.

Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam