For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Dit voorjaar zijn de colloquia van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw gewijd aan drie actuele onderzoeksthema’s (creatieve stad, globalisering, nieuws). In ieder colloquium zal een sprekerspaar optreden om de thematiek vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken te verkennen.

Detail Summary
Date 4 February 2014
Time 15:30 - 17:00
Location P.C. Hoofthuis

Tijdens het colloquium zullen Prof.dr. Robert Kloosterman (UvA) en Dr. Jeroen Vandommele (Utrecht) spreken over ‘De creatieve vroegmoderne stad’.

Om het debat hierover aan te moedigen hebben beide sprekers een aantal stellingen en een korte tekst voorgelegd:

 

Stellingen Robert Kloosterman:

  • Contemporaine theorieën uit de economische geografie en sociologie met betrekking tot de relatie tussen plaats en economische activiteiten zijn ook zeer goed toepasbaar op historische cases.
  • De case van de Nederlandse schilderkunst in de Gouden Eeuw is ook van belang vanuit het perspectief op de relatie tussen (vroeg-)kapitalisme en creativiteit.
  • De basis van de huidige positie van Amsterdam als culturele hoofdstad van Nederland is gelegd in de Gouden Eeuw, maar de reproductie van die positie is geen unilineair proces geweest (met dank aan Michaël Deinema en Claartje Rasterhoff).

 

Stellingen Jeroen Vandommele:

  • De Antwerpse Sint-Lucasgilde was in de zestiende eeuw een prominent centrum voor culturele vernieuwing in de zestiende-eeuwse Lage Landen, waarbij niet alleen schilders, maar ook prentmakers, drukkers en rederijkers een belangrijk aandeel hadden in het ontwikkelen van een volkstalige kenniscultuur die gericht was op het intellectueel vormen van de Antwerpse burger.
  • Een sleutel tot de ontwikkeling van een zogenaamde culturele metropolis is de relatie van de metropool met het hinterland, met wisselwerking als cruciaal factor.
  • De creatieve impulsen van Antwerpse vluchtelingen leverden een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Amsterdam en Londen als culturele metropolen. Deze ‘impulsen’ waren doorgaans een voortzetting van de vaardigheden en inzichten die deze vluchtelingen al hadden verworven in hun vroegere thuishaven.

 

Robert Kloosterman is hoogleraar economische geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Jeroen van Dommele is docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht.

Leessuggestie

Peter Burke, "Antwerpen, een metropool in Europa". In: J. Van der Stock, Antwerpen, verhaal van een metropool. Antwerpen 1993, pp. 47-57.

 

Locatie

PC Hoofthuis, zaal 1.05. Met een borrel na afloop.

P.C. Hoofthuis

Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam