For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Aan het einde van zijn leven, in 1614, publiceerde de Amsterdamse koopman Roemer Visscher (1547-1620) onder de pretentieloze titel Brabbeling (Beuzelpraat) zijn gedichten.

Detail Summary
Date 3 December 2013
Time 15:30 - 17:00
ACSGA

Die bescheidenheid deed zijn werk geen recht, want Visscher had wel degelijk pretenties. Hij bood teksten aan, zoals puntdichten en sonnetten, die nieuw waren en anders dan die van de rederijkers. Met merkbaar plezier en inventiviteit verkende Visscher als taalvernieuwer de mogelijkheden van het Nederlands en buitte die met woordspelingen uit. Ook introduceerde hij nog nauwelijks bekende klassieke auteurs als Martialis en Catullus en hij maakte vroege bewerkingen naar moderne Franse schrijvers als Marot en Ronsard. Daarbij had hij steeds de nodige aandacht voor de Hollandse couleur locale. Met zijn speelse en vernuftige poëzie over vaak heel concrete aangelegenheden wilde Visscher bovendien levenswijsheid aanreiken en zo zijn lezers wapenen tegen de valkuilen van het bestaan van alledag. Zijn Brabbeling bood, geheel in overeenstemming met Visschers motto, ‘Elck wat wils’.

Wist Visschers emblematabundel Sinnepoppen zich met enige regelmaat van aandacht verzekerd, voor het andere deel van zijn oeuvre geldt dat in veel mindere mate. Zijn poëzie, gebundeld in de Brabbeling, was dan ook lange tijd moeilijk en onvolledig toegankelijk. Naast de oude drukken viel alleen de inmiddels verouderde tweedelige selectie (1918-1923) van Nicolaas van der Laan te raadplegen.

Anneke Fleurkens verzorgde een nieuwe editie die Visschers poëzie op twee manieren ontsluit. De integrale versie van haar editie is met ingang van 2 december beschikbaar op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org) en op 3 december verschijnt een representatieve bloemlezing uit de Brabbeling bij uitgeverij Verloren (www.verloren.nl). Tijdens dit colloquium zal Anneke Fleurkens haar edities presenteren en u nader kennis laten maken met Roemer Visscher en diens poëzie. Daarnaast zullen Nelleke Moser en Ad Leerintveld een lezing verzorgen.

 

Anneke Fleurkens verzorgde de editie van Visschers Brabbeling in eigen beheer. Ze promoveerde op een onderzoek naar de argumentele strategieën in de toneelstukken van Coornhert (1522-1590), Stichtelijke lust (Universiteit van Amsterdam 1994). Daarnaast was ze betrokken bij de teksteditie (2003) van de Duytsche Adagia ofte Spreecwoorden van Symon Andriessoon, een zeldzame spreekwoordenverzameling uit 1550. Een andere teksteditie (2001) waaraan ze meewerkte was die van Het burgherlick leven (1590) van Simon Stevin. 

 

 

Programma colloquium en boekpresentatie 3 december

15.30 uur           Anneke Fleurkens: ‘Verzen met merg. Roemer Visschers Brabbeling (1614) opnieuw op de markt’

 

16.00 uur           Ad Leerintveld: ‘"Aut cum magno judicio" - Constantijn Huygens, Roemer Visscher en Anneke Fleurkens’

 

16.15 uur           Nelleke Moser: ‘Ben ik dat?! Hoe Roemer Visscher ons een spiegel/Spiegel presenteert’

 

16.30 uur           Vragen en discussie

 

16.45 uur           Aanbieden eerste exemplaar

 

 

Het wetenschappelijk gedeelte wordt gevolgd door een borrel. U bent allen van harte uitgenodigd.

 

Locatie: VOC-zaal, Bushuis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam