For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Plaats: Amsterdam: Oost-Indisch huis zaal D306 (ingang Kloveniersburgwal 48) Tijd: Woensdag 20 november van 15.00-17.00 Graag aanmelden ivm koffie en thee: Erika.Kuijpers@uva.nl

Detail Summary
Date 20 November 2013
Time 15:00 - 17:00

Programma:

15.00 Welkom

15.10 Marika Keblusek, Universiteit Leiden: ‘Mercurius meets Minerva. De vroegmoderne koopman als culturele ondernemer’

N.B.: Paper wordt ter voorbereiding een week van te voren rondgestuurd aan wie zich heeft aangemeld. Tijdens de
presentatie wordt ervan uitgegaan dat men het paper heeft gelezen!

15.30 Discussie

16.10 Julia Noordegraaf: Universiteit van Amsterdam, Presentatie van de gehonoreerde projectplannen CREATE, een e-humanities project over de culturele industrieën in Amsterdam in heden en verleden

16.30 Discussie

17.00 Einde

Het seminar De Culturele Industrieën van de Gouden Eeuw is een initiatief van onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Huygens ING, Descartes Centrum, Universiteit Leiden, UvA en VU. Iedereen is welkom. Wil je op de mailinglijst mail: erika.kuijpers@uva.nl. Volgende bijeenkomsten zijn gepland op 29 januari, 23 april en 11 juni 2014