For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Velen die jong waren voordat de dagelijkse praktijk van email, skype en studeren in het buitenland zijn intrede deed, kennen nog de verhalen over geëmigreerde familieleden. Mensen die naar Canada of Nieuw-Zeeland vertrokken die je hoogstens een of twee keer nog levend aanschouwde. Het vertrek voelde als definitief uit elkaar gaan. Emigranten en immigranten; van één land naar een ander land, heel ver weg. In die sfeer past ook het denken over één emigratiegolf van de Zuidelijke Nederlanden naar het Noorden, vooral naar steden als Haarlem, Leiden en Haarlem omstreeks 1600. Van een gemeenschap met een eigen cultuur naar een andere gemeenschap met een geheel andere cultuur. De banden definitief doorgesneden.

Detail Summary
Date 5 November 2013
Time 15:30 - 17:00
Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

 

 

Ongetwijfeld passen vele migranten van de tweede helft van de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw in het beeld van de emigrant en de immigrant. Het is echter de vraag of dat beeld past op de brede top van internationaal opererende kooplieden.

Het leven van ‘expat’ Samuel Blommaert geeft een representatief beeld van zelfbewuste kooplieden die er in korte tijd aan gewend waren geraakt de wereld als hun woon-  en werkterrein te beschouwen.  Gesteund door uitstekende opleiding in theorie en praktijk wist Blommaert zich thuis te voelen in Europa, in Azië, Afrika en Amerika, altijd op zoek naar winst, relevante informatie en versterking van zijn netwerk.  Ongetwijfeld voelde hij zich aan het eind van zijn leven verbonden met Amsterdam en de stadhouder maar vrijwel zeker voelde hij zich primair verbonden met zijn familie en zijn geloof.  Geografisch bezien wortelde Blommaert in de kustwateren rond de Noordzee en de Oostzee: ondiep en flexibel.

 

 

Kees Zandvliet is UVA-hoogleraar voor de geschiedenis van Amsterdam in de vroegmoderne tijd en hoofd Presentatie van het Amsterdam Museum. Hij schreef samen met Hans Goedkoop De Gouden Eeuw. Proeftuin van onze wereld, gepubliceerd bij de tv-serie van de NTR en de tentoonstelling in het Amsterdam Museum.  Hij publiceerde boeken over de 250 rijksten van de Gouden Eeuw, de Nederlandse expansie overzee en stadhouder Maurits.  Tot 2008 werkte hij bij het Rijksmuseum in Amsterdam en tot 1996 bij het Nationaal Archief in Den Haag.

 

Locatie: VOC-zaal, Bushuis, Kloveniersburgwal 48, Amsterdam