For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

In de periode 2010-2011 hebben tien Akademie-assistenten een deelonderzoek gedaan binnen ditt onderzoeksprogramma. Op dit symposium zullen zij verslag doen van hun bevindingen.

Detail Summary
Date 1 June 2011
Time 10:30 - 16:00
Location P.C. Hoofthuis

Het 17de-eeuwse Amsterdam was het economische centrum van Europa en een 'gateway' voor informatiestromen. Tevens ontwikkelde zich hier een omvangrijke 'culturele industrie', met een clustering van schilders, graveurs, kunsthandelaren, schrijvers en uitgevers. Dit resulteerde in een in Europa ongekende productie van schilderijen, prenten, drama's, poëzie en informatieve media (atlassen, reisbeschrijvingen).

In het onderzoeksprogramma De culturele industrie van Amsterdam in de Gouden Eeuw wordt nagegaan hoe deze 'culturele industrie' tot stand kwam en enige decennia op hoog niveau kon functioneren. Het onderzoek richt zich vooral op de complexe relaties tussen producenten, handelaars en clientèle, zoals de opdrachtgevende elite, de verzamelaars en de doorsnee kopers van beeldende kunst, literatuur en lectuur.

In de periode 2010-2013 zullen elk collegejaar tien excellente studenten die in de masterfase van hun opleiding zitten, gedurende één dag in de week onderzoek doen op deelterreinen van dit onderzoeksprogramma. Zij krijgen zo al tijdens hun studie de kans om diepgaand kennis te maken met de praktijk van het wetenschappelijk onderzoek en om bij te dragen aan de oplossing van vraagstukken rondom één van de meest besproken thema's uit de Nederlandse geschiedenis.

Op 1 juni 2011 zal de eerste lichting van deze Akademie-assistenten verslag doen van hun bevindingen.
Een compleet (en actueel) programma van het symposium is te vinden op:
http://burckhardt.ic.uva.nl/ciage/symposium.html

http://burckhardt.ic.uva.nl/ciage/symposium.html

P.C. Hoofthuis
P.C. Hoofthuis

Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam

Deelname