For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl

Ondanks het onmiskenbare belang van lobby-praktijken in de politieke cultuur van de vroeg-moderne tijd, heeft het thema tot nu toe weinig aandacht genoten in de historiografie. Dit jaar-congres van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis zal ruimte bieden voor een eerste verkenning van het thema.

Detail Summary
Date 21 September 2012
Time 10:00 - 17:00

Lobbypraktijken in de vroegmoderne Nederlanden - Jaarcongres van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis

 

Locatie: Contactforum van de KVAB Brussel, Paleis der academiën, Ockegemzaal

 

Een goed begrip van de mate waarin belangengroepen actief waren in het beïnvloeden van de politieke besluitvorming is essentieel voor ons inzicht in de vroegmoderne politieke cultuur. Vandaag wordt steeds beter begrepen dat politieke besluitvorming een proces was waarbij uiteenlopende maatschappelijke groepen wisselende allianties aangingen en tegenstellingen ondervonden. Door lobbypraktijken te bestuderen, krijgen we een beter zicht op dat proces.

Ondanks het onmiskenbare belang van lobbypraktijken in de politieke cultuur van de vroegmoderne tijd, heeft het thema tot nu toe weinig aandacht genoten in de historiografie. Dit jaarcongres van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis zal ruimte bieden voor een eerste verkenning van het thema.

 

Inschrijven kan door voor 15 september € 20 (incl. koffie/thee, lunch en receptie) over te maken op een van de volgende rekeningnummers, met vermelding "Jaarcongres 2012":

- voor Vlaanderen 068-2342528-05 (VNVNG te Brussel);

- voor Nederland 4709880 (VNVNG te Oegstgeest)

Info bij: secretaris@vnvng.eu 

 

Zie hier voor het programma en meer informatie