For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw en het Zwaartepunt Cultureel Erfgoed en Identiteiten organiseren samen een symposium dat in het teken staat van de vroegmoderne Nederlandse relaties met het Ottomaanse Rijk.

Detail Summary
Date 26 April 2012
Time 09:30 - 16:30
Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Het symposium

Op donderdag 26 april organiseert het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age, samen met het Zwaartepunt Cultureel Erfgoed en Identiteiten (Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA), het symposium Diplomatie, handel en cultuur: Nederlandse contacten met het Ottomaanse Rijk tijdens de lange zeventiende eeuw dat in het teken staat van de vroegmoderne Nederlandse relaties met het Ottomaanse Rijk.

Sprekers zijn Irena Ajdinović (UvA), Frans Blom (UvA), Merlijn Olnon (Leiden), Jan Schmidt (Leiden), Eveline Sint Nicolaas (Rijksmuseum), Claudia Swan (Northwestern University, Chicago). De dag wordt voorgezeten door Alexander H. de Groot (Leiden).

De organisatoren zijn Maartje van Gelder (UvA) en Claudia Swan (Northwestern University).

Diplomatie, handel en cultuur: Nederlandse contacten met het Ottomaanse Rijk

Het verlenen van capitulaties (handelscontract) aan de Staten-Generaal door Ahmed I in 1612 vormde het begin van langdurige contacten tussen de Nederlandse Republiek en het Ottomaanse Rijk. Hiermee was een belangrijk deel van de missie van Cornelis Haga, de eerste Nederlandse gezant aan het Ottomaanse hof, geslaagd. Zijn lange verblijf in Istanbul, van 1612 tot 1638, vormt het eerste hoofdstuk van de officiële Nederlands-Ottomaanse diplomatieke contacten. Gedurende de lange zeventiende eeuw bleef de Republiek als diplomatiek partner van belang voor het Ottomaanse hof.

De betrekkingen werden onderhouden door gezanten zoals Levinus Warner (1655-1665), die zijn tijd in Istanbul vooral gebruikte om manuscripten te verzamelen, en Justinus Colyer (1668-1682), die na een onhandig begin de aanwezigheid van Nederlandse handelaren in Istanbul, Aleppo en Izmir wist te consolideren. Zijn opvolger en zoon, Jacobus Colyer, groeide gedurende zijn residentie (1682-1725) uit tot bemiddelaar tussen de Ottomanen en de Duitse keizer, terwijl ambassadeur Cornelis Calkoen (1727-1744) een uitgebreid sociaal netwerk in Istanbul verwierf en zich intensief mengde in de locale politieke intriges. Uit Calkoens nalatenschap stammen niet alleen verhalen over zijn mooie maîtresse, maar ook een indrukwekkende collectie schilderijen met Ottomaanse onderwerpen.

Met de diplomatieke betrekkingen kwamen ook culturele en commerciële uitwisselingen tot stand. In de ‘slipstream’ van de Nederlandse diplomaten kwamen handelaren, predikanten, wetenschappers en kunstenaars naar het Ottomaanse Rijk, op zoek naar handelswaar, manuscripten, planten en antiquiteiten. Het hof in Istanbul had belangstelling voor Nederlandse cartografie en de mogelijkheid van een gemeenschappelijke politiek tegen de gedeelde vijand, het Spaans-Habsburgse Rijk, maar voor beide partijen was vooral de lucratieve handel in textiel een belangrijke drijfveer voor meer toenadering.

Dit symposium wil aandacht besteden aan de Turks-Nederlandse contacten tijdens de lange zeventiende eeuw. Hoe kwam diplomatiek, commercieel en cultureel contact tot stand? Wie speelden de rol van bemiddelaars en hoe belangrijk was het werk van de tolken, vertalers en dragomans? Welke functie hadden geschenken en kunst in het aangaan en bestendigen van diplomatieke banden?

Programma

Donderdag 26 april

09.30-10.00 uur Koffie & ontvangst
10.00-10.15 uur Welkom
10.15-11.45 uur Lezingen
11.45-13.30 uur Rondleidingen en lunch op eigen gelegenheid
12.00-12.45 uur Rondleiding Amsterdam Museum 1
12.45-13.30 uur Rondleiding Amsterdam Museum 2
13.30-13.45 uur Koffie
13.45-15.15 uur Lezingen
15.15-15.45 uur Afsluiting, daarna bezoek museum mogelijk
15.45-16.30 uur Rondleiding Amsterdam Museum 3

vanaf 16.45 uur Borrel

Vrijdag 27 april

10.00-11:00 uur Rondleiding Rijksmuseum

Rondleidingen

Naast het bijwonen van de lezingen kunt u zich ook opgeven voor een rondleiding door de tentoonstelling De Kamer van de Levantse Handel - Hollandse kooplui en Ottomaanse sultans (Amsterdam Museum) of door de presentatie Ottomania. De Turkse wereld door westerse ogen 1500-1750 (Rijksmuseum) door de betrokken conservatoren.

De rondleidingen in het Amsterdam Museum vinden plaats op de dag van het symposium, donderdag 26 april. De rondleiding in het Rijksmuseum vindt plaats op vrijdag 27 april, tussen 10-11:00. Voor de rondleidingen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (per aanmelding max. één rondleiding).

Aanmelden (graag vóór 23 april)

U kunt zich hieronder aanmelden voor het symposium en één van de rondleidingen.

NB! Voor de drie rondleidingen in het Amsterdam Museum is het maximum aantal deelnemers bereikt. Aanmelding is dus niet meer mogelijk.
Voor de rondleiding door het Rijksmuseum zijn nog plaatsen beschikbaar.

Deelname

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Het maximale aantal deelnemers is 55. Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 23 april.