For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Golden Age Lectures

  1. Christopher Brown, The Dutchness of Dutch Art, 2002
  2. Jonathan Israel, Monarchy, Orangism, and Republicanism in the Later Dutch Golden Age, 2004
  3. James D. Tracy, For Holland’s Garden. The War Aims of the States of Holland, 1572-1588, 2004
  4. Benjamin J. Kaplan, Muslims in the Dutch Golden Age. Representations and realities of religious toleration, 2006
  5. E. Grootes, Hoe te leven, hoe te overleven? Huygens’ Dagh-werck en Hoofts Dankbaar genoegen, 2008
  6. S. Nadler, Spinoza and Toleration, 2010 
  7. Gary Schwartz, A pregnant past: the Dutch seventeenth century in the global twenty-first, 2015

Ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van het Centre heeft Amsterdam University Press ook de eerdere Golden Age Lectures digitaal gepubliceerd. We danken de auteurs voor hun toestemming voor deze publicatie 

Alle lezingen zijn online beschikbaar via: http://en.aup.nl/series/golden-age-lectures