For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

News

Results: 21 - 40 of 46
Results: 21 - 40 of 46
 • 22 Feb 2016
  NWO awards 3.6 M€ to ‘Golden Agents’ research infrastructure project

  Main applicant Charles van den Heuvel, Professor of Digital Methods in Historical Disciplines at the UvA and Head of the Research Group History of Science and Scholarship at Huygens ING Institute, in collaboration ...

 • 24 Aug 2015
  In memoriam

  On August 19 2015 professor Shlomo Berger died, after a short period of illness. He was a member of the board of the Golden Age Centre and of the research group Networks of the Dutch Republic. We will miss him, as a ...

 • 17 Dec 2014
  Call for Papers: Masterclass with Prof. Regina Grafe

  The Institute for History of Leiden University, in collaboration with the N.W. Posthumus Institute and the Amsterdam School for Culture and History of the University of Amsterdam, organises a Masterclass by Prof. ...

 • 29 Jul 2014
  NWO Veni for Djoeke van Netten

  Dr. Djoeke van Netten, assistant professor at the early modern history department of the University of Amsterdam, received a prestigious NWO Veni grant for her research project 'Hide and leak. Secrecy and openness in ...

 • 26 May 2014
  VIDI grant for Golden Age researcher dr. Michiel van Groesen

  The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) has granted dr. Michiel van Groesen one of its prestigious VIDI grants for his project 'Covering the Ocean: Newspapers and Information Management in the ...

 • 23 Apr 2014
  Five Osmans – The Ottoman Crisis of 1622 in Early Seventeenth-Century Literature

  In the period 2008-2013, Irena Ajdinović conducted her PhD research at the University of Amsterdam, as researcher of the Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age. She hopes to defend her thesis by the end of ...

 • 21 Mar 2014
  Koopman in kennis

  In maart 2014 verschijnt bij Walburg Pers 'Koopman in Kennis' van UvA-historica Djoeke van Netten. Er is geen drukker-uitgever in Nederland die al eeuwenlang zo veel bekendheid geniet als Willem Jansz Blaeu ...

 • 11 Nov 2013
  Return to Sender. Constantijn Huygens as a Man of Letters

  Even a quick glance at J.A. Worp’s six-volume edition of the Correspondence suffices to get a grasp of the impressive epistolary network that the Dutch diplomat-poet Constantijn Huygens (1596-1687) managed to build ...

 • 1 Nov 2013
  The Universal Art of Samuel van Hoogstraten (1627-1678)

  Bij Amsterdam University Press is een bundel verschenen over Samuel van Hoogstraten. Van Hoogstraten was meer dan een succesvol leerling van Rembrandt en een veelzijdig schilder.

 • 19 Sep 2013
  Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd

  Oorlogen zijn verwoestende aangelegenheden die gepaard gaan met ontberingen, plunderingen, doden en gewonden. Toch gaat er ook een productieve kracht van uit: veldslagen hebben een schat aan onvergetelijke ...

 • 19 Sep 2013
  Vredehandel. Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand (1564-1581)

  Vredehandel werpt nieuw licht op de vraag waarom de onderhandelde hereniging met Filips II gedeeltelijk plaatsvond in 1579-1580 en zo een bijkomend motief creëerde voor het Plakkaat van Verlatinge in 1581.

 • 1 Sep 2013
  The Lute in the Dutch Golden Age

  In de zeventiende-eeuwse cultuur speelde de luit een vooraanstaande rol, die het best te vergelijken is met die van de piano in de negentiende eeuw. Het was het instrument dat in de betere kringen algemeen werd ...

 • 13 May 2013
  In Memoriam Marijke Spies

  Tot ons verdriet bereikte ons het bericht dat Marijke Spies op 12 mei j.l. is overleden. Ze werd 78 jaar. Marijke Spies was van 1962 tot 1997 verbonden aan de UvA, bij de vakgroep Historische Nederlandse letterkunde, ...

 • 26 Apr 2013
  Stemmen van Den Haag

  Gedichten van Constantijn Huygens over de Haagse binnenstad, vertaald uit het Latijn en omgezet in moderne Nederlandse poëzie.

 • 14 Feb 2013
  Eervolle vermelding voor Oeds van Middelkoop

  De Nederlandse Taalunie heeft de scriptie waarmee UvA-student Oeds van Middelkoop zijn Master Gouden Eeuw in 2011 cum laude afrondde, met een eervolle vermelding bekroond.

 • 28 Sep 2012
  Twee tv-series over de Gouden Eeuw

  De NTR en de VPRO pakken in het nieuwe tv-seizoen uit met twee series over de Gouden Eeuw.

 • 20 Jul 2012
  Wouter Schouten, dichter en VOC-chirurgijn

  In oktober 2012 verschijnt bij Walburg Pers de titel 'Wouter Schouten, dichter en VOC-chirurgijn' bezorgd door Marijke Barend-van Haeften en Hetty Plekenpol.

 • 20 Jul 2012
  Antonio Sánchez Jiménez wint onderwijsprijs FGw 2012

  Dr. Antonio Sánchez Jiménez, verbonden aan het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age van de Universiteit van Amsterdam, heeft de facultaire onderwijsprijs FGw 2012 gewonnen voor het door hem ontwikkelde ...

 • 26 Apr 2012
  Veegens Prijs 2012 voor UvA-onderzoek naar 17e-eeuwse beurshandel

  UvA-wetenschapper Lodewijk Petram ontvangt de Dirk Jacob Veegens Prijs 2012 voor zijn promotieonderzoek naar het ontstaan van de beurshandel in Amsterdam. Aan de prijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden.

 • 29 Mar 2012
  Open access: Tijdschrift De Zeventiende Eeuw

  Het tijdschrift De Zeventiende Eeuw verschijnt voortaan naast gedrukt ook online en is in digitale vorm vrij toegankelijk.