For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
uva.nl
Choose your filters

News

Results: 1 - 45 of 45
Results: 1 - 45 of 45
 • 5 Nov 2018
  ACSGA nieuwsbrief: november 2018

  In deze maandelijkse nieuwsbrief staat alle informatie over de activiteiten die binnenkort georganiseerd worden door (leden van) het ACSGA. Daarnaast bevat de nieuwsbrief aankondigingen van overige relevante evenementen.

 • 1 Oct 2018
  ACSGA nieuwsbrief: oktober 2018

  In deze maandelijkse nieuwsbrief staat alle informatie over de activiteiten die binnenkort georganiseerd worden door (leden van) het ACSGA. Daarnaast bevat de nieuwsbrief aankondigingen van overige relevante evenementen.

 • 16 Aug 2018
  3 Vacatures aio-posities 'The Invention of the Refugee in Early Modern Europe'

  Er zijn momenteel drie aio-vacatures bij de UvA, onderdeel van het NWO-VICI project 'The Invention of the Refugee in Early Modern Europe' van Geert Janssen.

 • 6 Aug 2018
  ACSGA nieuwsbrief: augustus 2018

  In deze maandelijkse nieuwsbrief staat alle informatie over de activiteiten die binnenkort georganiseerd worden door (leden van) het ACSGA. Daarnaast bevat de nieuwsbrief aankondigingen van overige relevante evenementen.

 • 6 Jul 2018
  ACSGA nieuwsbrief: juli 2018

  In deze maandelijkse nieuwsbrief staat alle informatie over de activiteiten die binnenkort georganiseerd worden door (leden van) het ACSGA. Daarnaast bevat de nieuwsbrief aankondigingen van overige relevante evenementen.

 • 6 Jun 2018
  Bachelorvak 'Golden Age Amsterdam as a creative city' wint onderwijsprijs 2018

  De Onderwijsprijs 2018 van de Faculteit der Geesteswetenschappen is toegekend aan het bachelorvak 'Golden Age Amsterdam as a Creative City ' en het mastervak 'Multimediaal Onderzoeksproject'.

 • 4 Jun 2018
  ACSGA nieuwsbrief: mei 2018 addendum

  In aanvulling op de nieuwsbrief van vorige week brengen we graag nog twee aanstaande evenementen onder uw aandacht.

 • 28 May 2018
  ACSGA nieuwsbrief: mei 2018

  In deze maandelijkse nieuwsbrief staat alle informatie over de activiteiten die binnenkort georganiseerd worden door (leden van) het ACSGA. Daarnaast bevat de nieuwsbrief aankondigingen van overige relevante evenementen.

 • 28 Apr 2018
  ACSGA nieuwsbrief: april 2018

  In deze maandelijkse nieuwsbrief staat alle informatie over de activiteiten die binnenkort georganiseerd worden door (leden van) het ACSGA. Daarnaast bevat de nieuwsbrief aankondigingen van overige relevante evenementen.

 • 27 Feb 2018
  ACSGA nieuwsbrief: februari 2018

  In deze maandelijkse nieuwsbrief staat alle informatie over de activiteiten die binnenkort georganiseerd worden door (leden van) het ACSGA. Daarnaast bevat de nieuwsbrief aankondigingen van overige relevante evenementen.

 • 27 Feb 2018
  ACSGA nieuwsbrief: maart 2018

  In deze maandelijkse nieuwsbrief staat alle informatie over de activiteiten die binnenkort georganiseerd worden door (leden van) het ACSGA. Daarnaast bevat de nieuwsbrief aankondigingen van overige relevante evenementen.

 • 11 Jan 2018
  ACSGA nieuwsbrief: januari 2018

  In deze maandelijkse nieuwsbrief staat alle informatie over de activiteiten die binnenkort georganiseerd worden door (leden van) het ACSGA. Daarnaast bevat de nieuwsbrief aankondigingen van overige relevante evenementen.

 • 1 Oct 2017
  Djoeke van Netten wins ASH Valorisation award

  The prizewinner of the ASH Valorisation award 2016-2017 is Djoeke van Netten for her role as guest curator of the exhibition 'The World according to Blaeu | Master Cartographer of the Dutch Golden Age', at the ...

 • 1 Jul 2017
  Mastervak 'Looking at 17th Century Dutch Paintings' wint onderwijsprijs 2017

  Het bachelorvak 'The Trade of Economics' en het mastervak 'Looking at 17th Century Dutch Paintings' hebben de Onderwijsprijs 2017 gewonnen. De uitreiking vond op 6 juni plaats in de VOC-zaal van het ...

 • 30 Jun 2017
  Kayleigh Goudsmit verkozen tot dé Jonge Historicus van het Jaar

  Tijdens het evenement Stap op de zeepkist! is Kayleigh Goudsmit verkozen tot dé Jonge Historicus van het Jaar 2017. De uitslag volgde op een traject dat ruim een half jaar duurde en waaraan dertig jonge historici ...

 • 11 May 2017
  Tentoonstelling Blaeu’s wereld in Kaart

  Van 14 april t/m 31 december 2017 is één van de absolute topstukken, de wereldkaart van Joan Blaeu uit 1648, in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam te zien.

 • 25 Mar 2017
  Tentoonstelling Barbaren en wijsgeren

  In het Frans Hals museum in Haarlem wordt het beeld van China in de Gouden Eeuw belicht in de tentoonstelling Barbaren & Wijsgeren, van 25 maart tot en met 20 augustus 2017.

 • 16 Mar 2017
  Verschenen: The Sublime in Early Modern Theories of Art and Literature

  De door ERC gefinancierde onderzoeksgroep Elevated Minds van de Universiteit van Leiden bij de afdeling LUCAS heeft een special issue samengesteld voor Lias.

 • 24 May 2016
  Promoties juni 2016

  In juni 2016 vinden er vier promoties plaats met prof. dr. Eric Jan Sluijter als promotor.

 • 22 Feb 2016
  NWO awards 3.6 M€ to ‘Golden Agents’ research infrastructure project

  Main applicant Charles van den Heuvel, Professor of Digital Methods in Historical Disciplines at the UvA and Head of the Research Group History of Science and Scholarship at Huygens ING Institute, in collaboration ...

 • 24 Aug 2015
  In memoriam

  On August 19 2015 professor Shlomo Berger died, after a short period of illness. He was a member of the board of the Golden Age Centre and of the research group Networks of the Dutch Republic. We will miss him, as a ...

 • 17 Dec 2014
  Call for Papers: Masterclass with Prof. Regina Grafe

  The Institute for History of Leiden University, in collaboration with the N.W. Posthumus Institute and the Amsterdam School for Culture and History of the University of Amsterdam, organises a Masterclass by Prof. ...

 • 29 Jul 2014
  NWO Veni for Djoeke van Netten

  Dr. Djoeke van Netten, assistant professor at the early modern history department of the University of Amsterdam, received a prestigious NWO Veni grant for her research project 'Hide and leak. Secrecy and openness in ...

 • 26 May 2014
  VIDI grant for Golden Age researcher dr. Michiel van Groesen

  The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) has granted dr. Michiel van Groesen one of its prestigious VIDI grants for his project 'Covering the Ocean: Newspapers and Information Management in the ...

 • 23 Apr 2014
  Five Osmans – The Ottoman Crisis of 1622 in Early Seventeenth-Century Literature

  In the period 2008-2013, Irena Ajdinović conducted her PhD research at the University of Amsterdam, as researcher of the Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age. She hopes to defend her thesis by the end of ...

 • 21 Mar 2014
  Koopman in kennis

  In maart 2014 verschijnt bij Walburg Pers 'Koopman in Kennis' van UvA-historica Djoeke van Netten. Er is geen drukker-uitgever in Nederland die al eeuwenlang zo veel bekendheid geniet als Willem Jansz Blaeu ...

 • 11 Nov 2013
  Return to Sender. Constantijn Huygens as a Man of Letters

  Even a quick glance at J.A. Worp’s six-volume edition of the Correspondence suffices to get a grasp of the impressive epistolary network that the Dutch diplomat-poet Constantijn Huygens (1596-1687) managed to build ...

 • 1 Nov 2013
  The Universal Art of Samuel van Hoogstraten (1627-1678)

  Bij Amsterdam University Press is een bundel verschenen over Samuel van Hoogstraten. Van Hoogstraten was meer dan een succesvol leerling van Rembrandt en een veelzijdig schilder.

 • 19 Sep 2013
  Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd

  Oorlogen zijn verwoestende aangelegenheden die gepaard gaan met ontberingen, plunderingen, doden en gewonden. Toch gaat er ook een productieve kracht van uit: veldslagen hebben een schat aan onvergetelijke ...

 • 19 Sep 2013
  Vredehandel. Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand (1564-1581)

  Vredehandel werpt nieuw licht op de vraag waarom de onderhandelde hereniging met Filips II gedeeltelijk plaatsvond in 1579-1580 en zo een bijkomend motief creëerde voor het Plakkaat van Verlatinge in 1581.

 • 1 Sep 2013
  The Lute in the Dutch Golden Age

  In de zeventiende-eeuwse cultuur speelde de luit een vooraanstaande rol, die het best te vergelijken is met die van de piano in de negentiende eeuw. Het was het instrument dat in de betere kringen algemeen werd ...

 • 13 May 2013
  In Memoriam Marijke Spies

  Tot ons verdriet bereikte ons het bericht dat Marijke Spies op 12 mei j.l. is overleden. Ze werd 78 jaar. Marijke Spies was van 1962 tot 1997 verbonden aan de UvA, bij de vakgroep Historische Nederlandse letterkunde, ...

 • 26 Apr 2013
  Stemmen van Den Haag

  Gedichten van Constantijn Huygens over de Haagse binnenstad, vertaald uit het Latijn en omgezet in moderne Nederlandse poëzie.

 • 14 Feb 2013
  Eervolle vermelding voor Oeds van Middelkoop

  De Nederlandse Taalunie heeft de scriptie waarmee UvA-student Oeds van Middelkoop zijn Master Gouden Eeuw in 2011 cum laude afrondde, met een eervolle vermelding bekroond.

 • 28 Sep 2012
  Twee tv-series over de Gouden Eeuw

  De NTR en de VPRO pakken in het nieuwe tv-seizoen uit met twee series over de Gouden Eeuw.

 • 20 Jul 2012
  Wouter Schouten, dichter en VOC-chirurgijn

  In oktober 2012 verschijnt bij Walburg Pers de titel 'Wouter Schouten, dichter en VOC-chirurgijn' bezorgd door Marijke Barend-van Haeften en Hetty Plekenpol.

 • 20 Jul 2012
  Antonio Sánchez Jiménez wint onderwijsprijs FGw 2012

  Dr. Antonio Sánchez Jiménez, verbonden aan het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age van de Universiteit van Amsterdam, heeft de facultaire onderwijsprijs FGw 2012 gewonnen voor het door hem ontwikkelde ...

 • 26 Apr 2012
  Veegens Prijs 2012 voor UvA-onderzoek naar 17e-eeuwse beurshandel

  UvA-wetenschapper Lodewijk Petram ontvangt de Dirk Jacob Veegens Prijs 2012 voor zijn promotieonderzoek naar het ontstaan van de beurshandel in Amsterdam. Aan de prijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden.

 • 29 Mar 2012
  Open access: Tijdschrift De Zeventiende Eeuw

  Het tijdschrift De Zeventiende Eeuw verschijnt voortaan naast gedrukt ook online en is in digitale vorm vrij toegankelijk.

 • 27 Feb 2012
  In Memoriam Piet Verkruijsse

  Piet Verkruijsse overleed 20 februari 2012. Het vak van historische letterkunde heeft Verkuijsse meer dan veertig jaar vol overgave beoefend. Van 1969 tot 2006 was hij verbonden aan het Instituut voor Neerlandistiek, ...

 • 11 Jan 2012
  The Signature Style of Frans Hals. Painting, Subjectivity, and the Market in Early Modernity

  In de reeks Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age van Amsterdam University Press is het volgende boek verschenen: 'The Signature Style of Frans Hals. Painting, Subjectivity, and the Market in Early Modernity' van ...

 • 15 Dec 2011
  Art and Allegiance in the Dutch Golden Age. The ambitions of a wealthy widow in a painted chamber by Ferdinand Bol

  Nieuwe titel verschenen in de reeks Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age van AUP: 'Art and Allegiance in the Dutch Golden Age. The ambitions of a wealthy widow in a painted chamber by Ferdinand Bol' door ...

 • 8 Dec 2011
  Brussel binnenskamers. Kunst- en luxebezit in het spanningsveld tussen hof en stad, 1600-1735

  Bij Amsterdam University Press verscheen onlangs het boek 'Brussel binnenskamers. Kunst- en luxebezit in het spanningsveld tussen hof en stad, 1600-1735' van Veerle De Laet.

 • 8 Dec 2011
  Pamfletten en publieke opinie. Massamedia in de zeventiende eeuw

  Er is een nieuwe titel verschenen in de Amsterdamse Gouden Eeuw Reeks van Amsterdam University Press: 'Pamfletten en publieke opinie. Massamedia in de zeventiende eeuw' van Roeland Harms.

 • 8 Nov 2011
  Praemium Erasmianum-studieprijs toegekend aan J. Abrahamse

  Jaap Evert Abrahamse ontvangt voor zijn dissertatie "De grote uitleg van Amsterdam: stadsontwikkeling in de zeventiende eeuw" de Studieprijs 2011 van de Stichting Praemium Erasmianum.