For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.

Education

The Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age offers various tracks about the Dutch Golden Age in its global context.

Master's programmes (1 year, in Dutch)

Het MA-programma Geschiedenis: Gouden Eeuw aan de UvA is een uniek, interdisciplinair programma dat de Gouden Eeuw vanuit verschillende disciplines bestudeert. Hierbij wordt deze uitzonderlijke eeuw in de Nederlandse geschiedenis breed opgevat als de periode tussen ca. 1570 en 1720. De vakken worden verzorgd door toonaangevende wetenschappers op het gebied van de kunst, literatuur en geschiedenis van de Gouden Eeuw. In de master ontwikkel je vaardigheden die je in staat stellen informatie te vinden, te ontsluiten, te analyseren, te verbinden en te presenteren. Je verwerft grondige kennis van de geschiedenis en cultuur van de Nederlandse 17e eeuw en haar nalatenschap in Amsterdam, Nederland en ver daarbuiten. De master bereidt je voor op werk in de culturele en educatieve sector, bijvoorbeeld in musea, onderzoek, beleid, journalistiek of (nieuwe) media. Het doen van publieksgericht onderzoek staat centraal; er zijn goede mogelijkheden voor stages op dit terrein

Onderzoeksmaster Geschiedenis (in Dutch)

Het is mogelijk de Gouden Eeuw te bestuderen vanuit de reguliere onderzoeksmaster Geschiedenis. Studenten volgen dan de verplichte onderdelen (kernmodulen) binnen die onderzoeksmaster en kiezen daarnaast naar wens onderdelen uit het aanbod aan modulen Gouden Eeuw. De scriptie is bij voorkeur interdisciplinair, maar dat is niet verplicht. Studenten ontvangen een bul zonder de aantekening Gouden Eeuw.