For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Het tijdschrift De Zeventiende Eeuw verschijnt voortaan naast gedrukt ook online en is in digitale vorm vrij toegankelijk.

Het tijdschrift De Zeventiende Eeuw verschijnt voortaan naast gedrukt ook online. De Zeventiende Eeuw is een interdisciplinair, peer-reviewed tijdschrift over de cultuurgeschiedenis van de zeventiende-eeuwse Nederlanden. Het verschijnt twee keer per jaar. Het nieuwste issue heeft als thema ‘Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw’. De Zeventiende Eeuw heeft de A-status in de categorie ‘Literature’ van de European Reference Index for the Humanities.

De Zeventiende Eeuw online wordt uitgegeven door de Universiteitsbibliotheek Utrecht in opdracht van de Werkgroep Zeventiende Eeuw. De werkgroep ontving steun uit een NWO tender voor Open Access tijdschriften in de Geesteswetenschappen. In Open Access heeft De Zeventiende Eeuw een wereldwijd bereik. De redactie streeft daarom naar meer Engelstalige bijdragen. Oude jaargangen van De Zeventiende Eeuw zijn gedigitaliseerd door DBNL en worden binnenkort toegankelijk gemaakt op de website van het tijdschrift.