For best experience please turn on javascript and use a modern browser!

Op 1 maart a.s. verzorgt Martine van Elk ( California State University Long Beach) om 15.30 uur de colloquiumlezing in het Amsterdams Centrum voor de studie van de Gouden Eeuw: Publicizing Female Virtue on the Dutch Stage: Verwers, Questiers, and Lescailje

Event details of Tussen publiek en privé: Engelse en Nederlandse schrijfsters uit de vroegmoderne tijd
Date 1 March 2016
Time 13:00 -15:00
Location
P.C. Hoofthuis
Room Locatie: P.C. Hoofthuis, lokaal K04
Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Voorafgaand aan het colloquium organiseert het Amsterdams Centrum voor de studie van de Gouden Eeuw een masterclass voor onderzoekers en studenten over de toetreding tot het publieke domein van zeventiende-eeuwse schrijfsters uit Engeland en Nederland. Martine van Elk en Nina Geerdink (Universiteit Utrecht) zullen ingaan op thema’s uit hun onderzoek naar schrijfsters, zoals de ideologie over huiselijkheid, de relatie tussen privé-omstandigheden en publieke zichtbaarheid en de mogelijkheden om met schrijven geld te verdienen. Er is ruim gelegenheid voor discussie, ook over eigen onderzoek en vragen van de deelnemers.

Het aantal deelnemers is beperkt; aanmelding is verplicht. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De voertaal is Nederlands. Locatie: P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, Amsterdam, lokaal K04. Aanmelding vóór 28 februari bij: Lia van Gemert (e.m.p.vangemert@uva.nl)

 

Programma

13.00-13.15 u.    Lia van Gemert: Introductie
13.15-13.50 u.    Martine van Elk: Huiselijkheid, privacy en publieke sfeer. Lezing en discussie
13.50-14.00 u.    Pauze
14.00-14.35 u.   Nina Geerdink: Verdienmodellen voor vrouwen. Het probleem van de publiciteit. Lezing en discussie
14.35-15.00 u.    Plenaire discussie


Abstracts

Martine van Elk, Huiselijkheid, privacy, en publieke sfeer bij Engelse en Nederlandse schrijfsters
In mijn bijdrage bekijk ik onderzoeksmogelijkheden naar de relatie tussen de publieke en privé sfeer, een onderwerp dat bijzonder belangrijk was voor vrouwen die schreven in de vroegmoderne tijd. Met een specifieke blik op het theater en werken van Elizabeth Cary en Katharina Lescailje, zal ik bespreken hoe we publieke-sfeer theorie en verschillende perspectieven op de ideologie van de huishoudelijke sfeer en privacy kunnen toepassen op het werk van individuele vrouwen.

Nina Geerdink, Verdienmodellen voor schrijvende vrouwen: het probleem van de publiciteit
Publiceren en misschien zelfs het opzoeken van de publiciteit lijken cruciaal voor wie in de vroegmoderne tijd wat wilde verdienen met literair werk – of dat nu via de markt, middels patronage, of middels ‘nevenactiviteiten’ was. Voor Nederlandse vrouwen lijkt een verdienmodel voor hun literaire werk echter problematisch te zijn. In mijn bijdrage verken ik hun mogelijkheden voor commerciële activiteiten.

Martine van Elk is Professor of English Literature at California State University Long Beach.
Nina Geerdink is Universitair docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht: 

P.C. Hoofthuis

Room Locatie: P.C. Hoofthuis, lokaal K04

Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam