Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw

Publicaties 2008

 
dissertaties
-D = link naar de publicatie die in UvA-DARE is opgenomen.

 • Bakker, P. (2008, January 29). Gezicht op Leeuwarden. De zeventiende-eeuwse schilderkunst in Friesland in het licht van de kunstmarkt. UvA Universiteit van Amsterdam. Prom./coprom.: prof.dr. E.J. Sluijter. -D
 • Boon, H. & C.A. Langedijk (2008, June 11). Vingerhoedmakers en hun bedrijven in de tijd van de republiek. UvA Universiteit van Amsterdam (442 pag.). Prom./coprom.: prof.dr. L. Noordegraaf. -D
 • Geevers, E.M. (2008, October 24). Gevallen Vazallen. De integratie van Oranje, Egmont en Horn in de Spaans-Habsburgse monarchie (1559-1567). UvA Universiteit van Amsterdam (252 pag.) (Amsterdam: AUP). Prom./coprom.: prof.dr. H.F.K. van Nierop & R.P. Fagel. -D
 • Langedijk, C.A. & Boon, H., (2008, June 11). Vingerhoedmakers en hun bedrijven in de tijd van de republiek. UvA Universiteit van Amsterdam (442 pag.). Prom./coprom.: prof.dr. L. Noordegraaf. -D

 
andere publicaties
In dit overzicht zijn zowel de wetenschappelijke publicaties als de publicaties en activiteiten voor een ruimer publiek opgenomen.

 • Ajdinovic, I. (2008). 'Roken en koffie of chocola drinken in de zeventiende-eeuwse Nederlandse poëzie'. In: Praagse perspectieven 5. Handelingen van het Regionaal Colloquium van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek in Midden-Europa aan de Karelsuniversiteit te Praag, 20-22 september 2007. Onder redactie van Z. Hrncírová, E. Krol, K. Merks, J. Pekelder en J. Ultzen. Praag: Universitaire Pers 2008, p. 365-372. ISBN 978-80-7308-252-9. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Aono, J. (2008). Reproducing the Golden Age: Copies after Seventeenth-Century Dutch Genre Painting in the First Half of the Eighteenth Century, Oud Holland 121, p. 1-34. *(ACADEMIC ACTIVITIES, REFEREED ARTICLE)
 • Bakker P. & M. van Eikema Hommes (2008). ''Van de hoogachtbaerheyd en ontsachelijke grootheyd van het burgermeesterampt' Romeyn de Hooghes ontwerpen en schilderingen voor de burgemeesterskamer van het stadhuis van Enkhuizen (1707)'. In: H. van Nierop, E. Grabowsky, A. Janssen, H. Leeflang en G. Verhoeven (red.), Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de late Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders Uitgevers / Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 2008, p. 222-243. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Bergvelt, E., Meijers, D., Tibbe, L. & E. van Wezel (2008). Napoleon's Legacy. The Development of National Museums in Europe, 1794-1830; 31 January /2 February 2008, Amsterdam, Huizinga Instituut, in samenwerking met het Berlijnse Institut für Museumsforschung. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ORGANIZATION OF CONFERENCE)
 • Bergvelt, E. (2008). 'Potgieter's "Rijksmuseum" and the public presentation of Dutch history in the national museum (1800-1844)', lezing op internationale conferentie Free access to history: the past in the public sphere, Amsterdam, Huizinga Institute, 17-19 January 2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Bergvelt, E. (2008, February 21). 'Batik crossovers', London, seminar Victoria & Albert Museum, Londen / Royal College of Art (History of Design). *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Bloemendal, J. (2008). Basilius. Aan de jeugd. Hoe ze kan profiteren van de heidense letterkunde (Amersfoort: Florivallis). *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, MONOGRAPH)
 • Bloemendal, J. & I. Broekman (2008), 'De Pastorum Hagiensium Icones van Constantijn Huygens (1596-1687). Een serie gedichten op Haagse predikanten'. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 124 (2008), p. 282-303. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Bloemendal, J. (2008). 'Cornelius Laurimanus als Dramatiker. Theater und Theologie gegen Ketzereien.' In: R. Glei und R. Seidel (Hgg.), Das leitnische Drama der Frühen Neuzeit. Exemplarische Einsichten in Praxis und Theorie (Tübingen: Niemeyer), p. 101-132. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Bloemendal, J. (2008). 'König von Gottes Gnaden? Der gute und der böse Monarch auf der frühmodernen Bühne in den Niederlanden bis ca. 1625 anhand der Davidspiele.' In: C. Meier, B. Ramakers, H. Beyer (Hgg.), Akteure und Aktionen. Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit (Münster: Rhema), p. 289-319. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Bloemendal, J. (Ed.) (2008). Georgius Macropedius, Verzameld toneel (Amersfoort: Florivallis). 834 pp. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK EDITORSHIP)
 • Bloemendal, J. (Ed.) (2008). Macropedius 1558-2008. Georgius Macropedius in Europese context (Amersfoort: Florivallis). 107 pp. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK EDITORSHIP)
 • Bloemendal, J. (2008), 'Macropedius' toneel in internationaal perspectief'. In: J. Bloemendal (Ed.), Macropedius 1558-2008. Georgius Macropedius in Europese context. Amersfoort 2008, p. 51-61. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK EDITORSHIP)
 • Bloemendal, J., Ph. Ford (Eds) (2008). Neo-Latin Drama: Forms, Functions and Receptions. (Noctes Neolatinae - Beihefte zu: Neulateinisches Jahrbuch - Journal of Neo-Latin Language and Literature). Hildesheim: Olms). 190 pp. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK EDITORSHIP)
 • Bloemendal, J., Ph. Ford (2008). 'Introduction.' In: J. Bloemendal en Ph. Ford (Eds), Neo-Latin Drama: Forms, Functions and Receptions (Hildesheim: Olms), p. 7-10. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Bloemendal, J. (2008). 'Receptions and Impact: Early Modern Latin Drama, its Effect on the Audience and its Role in Forming Public Opinion .' In: J. Bloemendal en Ph. Ford (Eds), Neo-Latin Drama: Forms, Functions and Receptions (Hildesheim: Olms), p. 11-26. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Bloemendal, J. (2008). '"TO THE BENEVOLENT READER..." Dedications attached to editions of Neo-Latin Plays in the Netherlands of the 16th and the 17th century - Forms, Functions and Religious Standpoints.' In: I. Boscchuyt, N. Gabriels, D. Sacré, D. Verbeke (Eds), Cui dono lepidum novum libellum? Dedicating Latin Works and Motets inthe Sixteenth Century: Theory and Practice (Leuven: Leuven University Press) (Supplementum Humanistica Lovaniensia), p. 109-126. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Bloemendal, J., J. Groenland (Eds) (2008). Cornelius Schonaeus, Iosephus (1590). Een bijbelse komedie van de Christelijke Terentius uit Haarlem. Ed. werkgroep studenten GLTC en Latinistiek aan de Universiteit van Amsterdam, o.l.v. Jan Bloemendal en Juliette Groenland (Amersfoort: Florivallis). 244 pp. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK EDITORSHIP)
 • Bloemendal, J. (2008). 'Der Philologe und Dichter Daniel Heinsius und sein episches Lehrgedicht De contemptu mortis.' In: E. Lefèvre en E. Schäfer (Eds), Daniel Heinsius. Klassischer Philologe und Poet (Tübingen: Narr), p. 399-414. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Bloemendal, J. & M.A.J. Heerink (2008). 'Heinsius' Hylas als Echo der Antike.' In: E. Lefèvre en E. Schäfer (Eds), Daniel Heinsius. Klassischer Philologe und Poet (Tübingen: Narr), p. 145-169. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Bloemendal, J. (2008); [Review of: J. Jansen, Imitatio. Literaire navolging (imitatio auctorum) in de Europese letterkunde van de renaissance (1500-1700). Hilversum 2008]. In: Vooys 26 (2008), nr. 4, p. 59-61. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Bloemendal, J. (2008); [Review of: Rudolf Rasch (ed.), Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens. Hilversum 2007]. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), pp. 111-113. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Bloemendal, J. (2008); [Review of: R. Dammer, B. Jeßing, Der Jedermann im 16. Jahrhundert. Die Hecastus-Dramen von Georgius Macropedius und Hans Sach. Berlin 2007 (Quellen und Froschungen zur Literatur- und Kulturgeschiechte 42)]. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), pp. 124-125. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Bloemendal, J. (2008); [Review of: Nicodemus Frischlin, Sämtliche Werke. Band III.2 Phasma, ed. David H. Price. Stuttgart 2007 (Berliner Auggaben)]. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), pp. 125-126. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Bloemendal, J. (2008); [Review of: Georg Bernardt, Dramen III. Jovianus, 1623/1642. Ein Spiel vom Sturz des Mächtigen und vom Bauern als König, ed. Fidel Rädle. Amsterdam/Utrecht 2006 (Geistliche Literatur der Barockzeit 7)]. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 126. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Bloemendal, J. (2008); [Review of: R.F. Geli en R. Seidel (red.), 'Parodia' und Parodie. Aspekte intertextuellen Schreibens in der lateinischen Literatur der Frühen Neuzeit. Tübingen 2006 (Frühe Neuzeit 120)]. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 126-127. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Bloemendal, J. (2008); [Review of: M.A. Muret, Iulius Caesar; M. Virdung, Brutus. Zwei neulateinische Tragödien, ed. Andreas Hagmaier. München/Leipzig 2006 (Beiträge zur Altertumskunde 235)]. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 130. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Bloemendal, J. (2008); [Review of: S. van Rossem (red.), Portret van een woordenaar. Cornelis Kiliaan en het woordenboek in de Nederlanden. Antwerpen 2007]. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 131-132. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Bloemendal, J. (2008); [Review of: Gisbertus Voetius, Over de noodzaak van het opsporen, verzamelen en bewarenvan Oude Drukken. Aangeboden aan Willem Heijting bij zijn afscheid van de Universiteitsbibliotheek van de Vrij Universiteit te Amsterdam door zijn collega's van de afdeling Bijzonder Collecties. Vert. Jos van Heel. Amstelveen 2007.] In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 137. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Bloemendal, J. (2008); [Review of: W. Heijting (Red.), Catalogus van de handschriften in de Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Asmterdam. Amstelveen 2007]. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 138. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Bloemendal, J. (2008); [Review of: H.K. Ploos van Amstel, Brieven 1635-1637. Hendrick Ploos van Amstel en Nicolaes Heinsius. Twee studenten in de Gouden Eeuw. Woubrugge 2007]. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 139-140. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Bloemendal, J. (2008); [Review of: G.M.P. Loots, Epilepsie in de zestiende eeuw. De Observationes van Pieter van Foreest. Rotterdam 2007]. In: De zeventiende eeuw 24 (2008), p. 140. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Bloemendal, J. (2008, juli 18). De receptie van Erasmus' Adagia in de Nederlandse letterkunde. HOVO-cursus Rotterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Bloemendal, J. (2008, december 11). Canonisering van de canon: Neolatijns toneel. Den Haag, Expert meeting Repertoirevorming. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Bloemendal, J. (2008, mei 29-31). Drama, Performance, and Debate. Closing Statement. Amsterdam, Congres Drama, Performance, and Debate. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Bloemendal, J. (2008, mei 29-31). Drama, Performance, and Debate. Amsterdam, Congres Drama, Performance, and Debate. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ORGANIZATION OF CONFERENCE)
 • Bloemendal, J. (2008, oktober 25). Neolatin Drama and the Forming of Public Opinion. Amsterdam, Orbis Pictus Theatrum Mundi - Konferenz. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Bloemendal, J. (2008, oktober 3) Congres Macropedius in Europees perspectief. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ORGANIZATION OF CONFERENCE)
 • Bloemendal, J. (2008, oktober 3) Macropedius' toneel in internationaal perspectief. Congres Macropedius in Europees perspectief. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Bloemendal, J. (2008, december 11). Vroegmodern toneel: Latijn, Nederlands en het publieke debat. Amsterdam, Bijzondere lezing Spui 25. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Blom, F.R.E. (2008). 'Land in beeld! Vroegmoderne representaties van Lesbos in wetenschap en toerisme.' In: Over de Grens. Reizen in de klassieke oudheid. Onder red. van Marinda van Dorst et. al. Leiden 2008, pp. 92-111. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Blom, F.R.E. (2008). 'Regenten in het nauw. Het Rampjaar 1672 in Hoorn. In: De dominee met het stenen hart en andere overzeese briefgeheimen. Red. Dirk Tang. Zutphen: Walburg, 2008. (Sailing Letters Journal nr. 1), pp. 59-65. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Blom, F.R.E. (2008). 'Buit! Onderzoek naar de Prize Papers'. In Helden bestaan. Opstellen voor Herman Pleij. Red. Herman Brinkman, Jeroen Jansen en Marita Mathijsen. Amsterdam: Bert Bakker 2008, pp. 126-129. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Blom, F.R.E. (2008). [Review of: M. Gosselink, Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw.. Zwolle, Den Haag: Waanders/Nat. Archief, 2007]. In: De Zeventiende Eeuw 24 nr. 1, p. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Blom, F.R.E. (2008). [Review of: R. Schenkeveld-van der Dussen & W.B. de Vries. Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poëzie van Jan Six van Chandelier A'dam, 2007]. In De zeventiende eeuw 24 nr. 2, p. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Blom, F.R.E. (2008). Lectori. Addressing readers in Huygens's poetry editions. International Conference Return to Sender. Constantijn Huygens as a man of Letters. University of Amsterdam, 28 november. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Blom, F.R.E. (2008). Picturing New Netherland and New York Dutch and English representations of the native Americans. Brill Intersections International Conference The Dutch Trading Companies as Knowledge Networks. Leiden, National Museum of Ethnology, 23 en 24 oktober. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Blom, F.R.E. (2008). Editietechniek in het Academisch Onderwijs. Huygens Instituut. Studiedag Trends en thema's in de editietechniek. Den Haag, 9 oktober. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Blom, F.R.E. (2008). De jeugd van Constantijn Huygens. Huygens Museum Hofwijck, 3 oktober. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Blom, F.R.E. (2008). Digital Philology. Vernieuwingen in de studies van de Historische Nederlandse Letterkunde. Nieuw licht op de Gouden Eeuw. Spui 25, 11 september. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, LECTURE)
 • Blom, F.R.E. (2008). Nieuwe trends in de Historische Nederlandse Letterkunde. Nascholingsdag Nederlandse taal en cultuur. Universiteit van Amsterdam. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, LECTURE)
 • Blom, F.R.E. (2008).Organisatie International Conference Return to Sender: Constantijn Huygens as a man of letters. Univ. van A'dam/Univ. Gent. 28 november in Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ORGANIZATION OF CONFERENCE)
 • Blom, F.R.E. (red.) (2008). De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Jaargang 2008, nrs. 1 en 2. *(ACADEMIC ACTIVITIES, JOURNAL EDITORSHIP)
 • Bok, M.J. (2008). 'The Amsterdam art market since the Golden Age', in: veilingcatalogus: Old Master Pictures, Christie's Amsterdam 6-5-2008) 26. *(POPULAR ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Bok, M.J. (2008). '"Paintings for sale": New marketing techniques in the Dutch art market of the Golden Age', in: M.J. Bok, et al., At Home in the Golden Age: Masterpieces from the SØR Rusche collection (Zwolle 2008) 9-29. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Bok, M.J. (2008). 'Joost Cornelisz Droochsloot (na 1585-1666) als landschapstekenaar', in: J.E. Abrahamse, M. Carasso-Kok en E. Schmitz (red.), De verbeelde wereld. Liber amicorum voor Boudewijn Bakker (Bussum 2008) 56-64, 216-217. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Bok, M.J. (2008). [Review of: K. van den Ende en B. van Bommel (red.), De gevels van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Essay over het voorgestelde herstel van de belevingswaarde (Praktijkreeks Cultureel Erfgoed, Aflevering 4, september 2008, nr. 13, Den Haag 2008)]. In: Amstelodamum. Maandblad voor de geschiedenis van Amsterdam, jaargang 95 (2008, nr. 6) 26-27. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Bok, M.J. & N. Middelkoop (Red.). (2008). Oude Meesters van de stad Amsterdam, themanummer van Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 94, nr. 3/4, mei-augustus 2008, 80 pp. *(ACADEMIC ACTIVITIES, JOURNAL EDITORSHIP)
 • Bok, M.J. (red.) (2008). Amstelodamum. Maandblad voor de geschiedenis van Amsterdam, jaargang 95 (2008). *(ACADEMIC ACTIVITIES, JOURNAL EDITORSHIP)
 • Bok, M.J. (red.) (2008). Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, jaargang 100 (2008). *(ACADEMIC ACTIVITIES, JOURNAL EDITORSHIP)
 • Bok, M.J. (2008). 'Het portret van Pieter Arentsz. van der Graaff (Graeff) (Delft 1590 - 1625) door Michiel Jansz. van Mierevelt' (onderzoeksrapport voor Museum het Prinsenhof te Delft, mei 2008). *(ACADEMIC ACTIVITIES, EXTERNAL REPORT)
 • Bok, M.J. (2008). Kunstgeschiedenis, Amsterdam University Press. *(ACADEMIC ACTIVITIES, MONOGRAPHY SERIES)
 • Bok, M.J. & N. Middelkoop (2008). Gouden Eeuw Symposium 'Nieuwe vondsten over schilderijen in de collectie van het Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam', Amsterdams Historisch Museum 8-7-2008). *(ACADEMIC ACTIVITIES, ORGANIZATION OF CONFERENCE)
 • Bok, M.J. (2008, January 15-16). 'Onvoltooide projecten' (lezing voor congres 'Met het oog op onderzoek: van student tot onderzoeker', Amsterdam, Universiteit van Amsterdam). *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Bok, M.J. (2008, July 8). 'De "status quaestionis" betreffende de geschiedenis van de Amsterdamse schilderkunst' (lezing voor het Gouden Eeuw Symposium 'Nieuwe vondsten over schilderijen in de collectie van het Amsterdams Historisch Museum', Amsterdam). *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Bok, M.J. (2008, July 9). 'The Dutch art market: where do we stand?' (lezing voor studenten en promovendi van Duke University, Utrecht 9 juli 2008). *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Bok, M.J. (2008, September 11). 'Nieuw licht op de kunstmarkt' (lezing voor het symposium 'Nieuw licht op de kunst van de 17de eeuw', Amsterdam, UvA, Illustere School, Spui 25). *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Bok, M.J., Sluijter, E.J. & H. Nijboer (2008, November 6). 'Onderzoeksproject: Artistic and Economic Competition in the Amsterdam Art Market. History Painting in Rembrandt's Time, c. 1630-1690' (Amsterdam, Gouden Eeuw Colloquium). *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Bok, M.J. (2008, November 22). 'Deutsche Maler und der Amsterdamer Kunstmarkt' (lezing voor het internationale colloquium 'Grenzüberschreitungen: Deutsch-Niederländischer Kunst- und Künstleraustausch im 17. Jahrhundert', Dortmund, Technische Universität Dortmund). *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Brandon, P., 't Hart, M., & T. Goossen, (2008, July 5). 'The commercialization of warfare as a strategy for hegemonial powers. The Dutch case compared'. Second European Congress of World and Global History, Dresden. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Brandon, P. (2008). [Review of:: A. Goldgar, Tulipmania: Money, Honor and Knowledge in the Dutch Golden Age (Chicago, Illinois / London, University of Chicago Press, 2007)]. In: Science & Society, Vol. 72, No. 4, p. 500-502. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Brandon, P. (2008). [Review of:: H. Gerstenberger, Impersonal Power: History and Theory of the Bourgeois State, translated by David Fernbach (Leiden, Brill 2007)]. In: International Socialism Journal, No. 116, pp. 201-204. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Brandon, P. (2008). 'Rosa Luxemburg'. In: Kritisch Denkerslexicon, 41e aanvulling (Diemen, Veen Magazines), p. 1-17. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Brandon, P. (2008, September 10). 'Finding solid ground for soldiers' payment. Military soliciting and brokerage practices in the Dutch Republic (1648-1795)'. Preconference The spending of the States. Military expenditure during the long eighteenth century: patterns, Organization and consequences, 1650-1815, Las Palmas de Gran Canaria. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Brandon, P. (2008, November 8). 'Marxism and the 'Dutch miracle'. The Dutch Republic and the transition debate'. Fifth Historical Materialism Annual Conference, London. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Broekman I & Bloemendal, J. (2008). 'De Pastorum Hagiensium Icones van Constantijn Huygens (1596-1687). Een serie gedichten op Haagse predikanten'. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 124 (2008), p. 282-303. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Broekman, I (2008, November 28). Self-fashinoing in Constantijn Huygens' art collection. International Conference Return to Sender. Constantijn Huygens as a man of Letters. University of Amsterdam, 28 november. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Broekman, I (2008, September 25). Cultuur als diplomatiek middel: Huygens en het hof ten tijde van het Eerste Stadhoudeloze Tijdperk (1650-1672). Congres Toegang tot Oranje UvA, Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Broekman I. & C. Wilders, (2008, September 25). Congres Toegang tot Oranje: culturele en politieke netwerken rond het hof. UvA, Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ORGANIZATION OF CONFERENCE)
 • Broekman, I. (2008, May 25). Constantijn Huygens (1596-1687) als verzamelaar van kunst'. Maandelijkse promovendibijeenkomst UvA, Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Broekman, I., (2008, March 27). 'Den Schat van Vrienden wel versien'. De kunstcollectie van Constantijn Huygens (1596-1687). Lezing Symposium Huizinga Instituut. Barchem. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Deen, F.A. (2008). Historisch Tijdschrift Holland jaargang 40 (2008). *(ACADEMIC ACTIVITIES, JOURNAL EDITORSHIP)
 • Deen, F.A. (2008). Nieuwenaer, Amelie van, in: Digitaal Vrouwenlexicon Nederland. http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Nieuwenaer. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Deen, F.A. (August 30, 2008). Titel: 'Propaganda in handschrift. Willem van Oranje en Amsterdam 1572-1578'. Congres Woord en beeld als wapen: nieuws en propaganda, Werkgroep Zeventiende Eeuw, Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Deen, F.A. (2008) '"O Amsterdam Moordadich". Geuzenliederen in Amsterdam, 1566-1578' Holland Historisch Tijdschrift 3 (2008) 171-188. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Deen, F.A. (2008). [Review of: Mark Greengrass, Governing Passions. Peace and reform in the French kingdom, 1576-1585 (Oxford 2007)]. In: Tijdschrift voor Geschiedenis 121 (2008) 4, 486-487. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Demoed, V.E.M. (2008). 'Stultitia on stage: Gnapheus's Foolish Scientist and the Praise of Folly of Erasmus.' In: J. Bloemendal en Ph. Ford (red.), Neo-Latin Drama: Reception, Form and Function. Hildesheim 2008, p. 165-183. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Demoed, V.E.M. (2008, May 30). Bringing theatre into court: Gulielmus Gnapheus accused of heresy' (Drama, Performance and Debate: The Role of Theatre and Theatricality in Public Opinion in the Early Modern Period, International conference, Amsterdam, 29-31 mei 2008). *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Demoed V.E.M. (2008, September 20). 'Het rederijkerstoneel en het Nederlandse schooldrama geschreven in het Latijn: grensoverschrijdend onderzoek naar Gnapheus' Hypocrisis' (Grenzeloos, Eerste Graduate Conference voor Letterkundige Neerlandici, Utrecht, 18-20 september 2008). *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Demoed, V.E.M. (2008, October 25). 'A critical pamphlet turned into drama: Gnapheus's Troost (Consolation) and the rhetorician feast at Ghent 1539' (Orbis Pictus-Theatrum Mundi Conference, International congress, Amsterdam, 23-26 oktober 2008). *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Demoed, V.E.M. (2008, November 7). 'De veelzijdige toneelschrijver Gnapheus: receptie van de klassieken, Neolatijnse klassiekers en vroeg modern drama in de moedertaal' (Neolatinistenstudiedag, Naarden, 7 november 2008). *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Eikema Hommes, M van & P. Bakker (2008). ''Van de hoogachtbaerheyd en ontsachelijke grootheyd van het burgermeesterampt' Romeyn de Hooghes ontwerpen en schilderingen voor de burgemeesterskamer van het stadhuis van Enkhuizen (1707)'. In: H. van Nierop, E. Grabowsky, A. Janssen, H. Leeflang en G. Verhoeven (red.), Romeyn de Hooghe. De verbeelding van de late Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders Uitgevers / Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 2008, p. 222-243. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Gemert, L. van (2008). 'Louwtje van Zevenhuizen of de streken van een boerenridder'. In: Herman Brinkman, Jeroen Jansen en Marita Mathijsen (red.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij […].. Amsterdam, Bert Bakker, 2008, p. 54-62. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Gemert, L. van (2008). 'Stenen in het mozaïek: de vroegmoderne Nederlandse roman als internationaal fenomeen'. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 124-1 (2008), p. 20-30. *(ACADEMIC ACTIVITIES, REFEREED ARTICLE)
 • Gemert, L. van (2008). 'Schuld en boete bij Vondel en De Koning'. In: Irena Barbara Kalla & Bozena Czarnecka (red.), Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Wroclaw. Oficyna Wydawnicza Atut: Wroclaw 2008, p. 132-146. ISBN 978-83-7432-449-6. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Gemert, L. van (2008). 'Het aardse paradijs. Over het landschap in het vroegmoderne proza'. In: Praagse perspectieven 5. Handelingen van het Regionaal Colloquium van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek in Midden-Europa aan de Karelsuniversiteit te Praag, 20-22 september 2007. Onder redactie van Zdenka Hrncírová, Ellen Krol, Kees Merks, Jan Pekelder en Jesse Ultzen. Praag: Universitaire Pers 2008, p. 267-287. ISBN 978-80-7308-252-9. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Gemert, L. van, Blom, F., Gosseye, L. & J. Pieters (2008). Return to Sender. Constantijn Huygens as a Man of Letters. UvA, 21 november 2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ORGANISATION OF CONFERENCE)
 • Gemert, L. van (2008, January 10). 'About suffering they were never wrong, the Old Masters. Zeventiende-eeuwse schrijvers over pijn'. Colloquium Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw. Universiteit van Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, January 31). 'Wegen naar identiteit. Het landschap in vroegmodern proza'. Workshop Een wereld van verschillen II, OSL/Huizinga-werkgroep Literatuur, cultuur en identiteit. Universiteit van Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, April 8). 'Stand up for your right! Representations of Mothers and Maidens in Early Modern Dutch Literature'. Lezingencyclus Von Maria bis Madonna, von Mutter bis Magd. Europese Master Duitstalige literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Universiteit van Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, April 21). 'De Masterscriptie Nederlandse lettterkunde'. Gastlezing Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, April 22). 'Ik zette mij tot schrijven. Het vrouwelijk auteurschap in de zeventiende en achttiende eeuw'. Gastlezing Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, April 23). 'Oranje boven? Oranje in de Nederlandse literatuur'. Gastlezing Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, April 25). 'Verwantschap en verschil: Abraham de Koning en Joost van den Vondel.' Congres Trefpunt Wroclaw. Neerlandistische ontmoetingen (23-25 april 2008). Uniwersytet Wroclawski, Wroclaw. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, April 30). 'Ik zette mij tot schrijven. Het vrouwelijk auteurschap in de zeventiende en achttiende eeuw'. Gastlezing ONETS-tour (Nederlandse Taalunie). Univerzita Karlova, Praag. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, April 30). 'Oranje boven? Oranje in de Nederlandse literatuur'. Gastlezing ONETS-tour (Nederlandse Taalunie). Univerzita Karlova, Praag. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, May 2). 'Ik zette mij tot schrijven. Het vrouwelijk auteurschap in de zeventiende en achttiende eeuw'. Gastlezing ONETS-tour (Nederlandse Taalunie). Masarykova Univerzita, Brno. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, May 2). 'Oranje boven? Oranje in de Nederlandse literatuur'. Gastlezing ONETS-tour (Nederlandse Taalunie). Masarykova Univerzita, Brno. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, May 5). 'Oranje boven? Oranje in de Nederlandse literatuur'. Gastlezing ONETS-tour (Nederlandse Taalunie). Univerzita Palacky, Olomouc. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, May 6). 'Ik zette mij tot schrijven. Het vrouwelijk auteurschap in de zeventiende en achttiende eeuw'. Gastlezing ONETS-tour (Nederlandse Taalunie). Univerzita Palacky, Olomouc. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, May 7). 'Ik zette mij tot schrijven. Het vrouwelijk auteurschap in de zeventiende en achttiende eeuw'. Gastlezing ONETS-tour (Nederlandse Taalunie) Univerzity Komenského, Bratislava. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, May 7). 'Oranje boven? Oranje in de Nederlandse literatuur'. Gastlezing ONETS-tour (Nederlandse Taalunie). Univerzity Komenského, Bratislava. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Gemert, L. van (2008, November 21). Het pulpsyndroom. Oratie. Universiteit van Amsterdam. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, LECTURE)
 • Groenland, J.A. (2008). 'Predicting the present. Final prophecies in Latin and Dutch history plays in the early years of the Dutch Republic'. In: C. Meier, B. Ramakers & H. Beyer (red.), /Akteure und Aktionen. Figuren und Handlungstypen im Drama der Frühen Neuzeit. /Münster: Rhema 2008, p. 461-483. *(ACADEMIC ACTIVITIES BOOK CHAPTER)
 • Groenland, J.A.; 'The deadly earnest of history plays'. In: J. Bloemendal & P. Ford (red.), /Neo-Latin Drama. //Forms, Functions, Receptions/. Hildesheim, Olms 2008 (Noctes Neolatinae Bd. 9), p. 23-33. *(ACADEMIC ACTIVITIES BOOK CHAPTER)
 • Groenland, J.A., Bloemendal, & J. P. Eversman (29-05-2008/31-05-2008). Drama, Performance and Debate. The Role of Theatre and Theatricality in Public Opinion in the Early Modern Period/. Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES ORGANIZATION OF CONFERENCE)
 • Groenland, J.A. (15-04-2008); 'Maritar o monacar. Female humanists in Quattrocento Italy', / /lezingencyclus: /From Mary to Madonna. From Mother to Maiden/, Universiteit van Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES LECTURE)
 • Groenland, J.A. (30-05-2008); 'The times they are a-changing. The emergence of Dutch history drama', conference: /Drama, Performance and Debate/, Universiteit van Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES LECTURE)
 • Groenland, J.A. (30-08-2008); 'Toneel als pamflet. De /Princeps Auriacus sive Libertas Defensa/ (1599) van Caspar Ens', congres /Woord en beeld als wapen: nieuws en propaganda in de zeventiende eeuw/, Werkgroep De Zeventiende Eeuw, Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES LECTURE)
 • Groenland, J.A. (24-10-2008); 'Humanism in the classroom, a reassessment', conference /The making of the humanities/, Universiteit van Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES LECTURE)
 • Groenland, J.A. (25-10-2008); 'Theatre and community building. National history plays in the Dutch Republic in the making (1580-1625)', conference "Orbis Pictus Theatrum Mundi", Universiteit van Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES LECTURE)
 • Groenland, J.A. (15-11-2008); 'Latijn voor het leven. Adviezen van een 16de-eeuwse schoolmeester', Vierde Colloquium Didacticum Neolatinum, Katholieke Universiteit Leuven. *(ACADEMIC ACTIVITIES LECTURE)
 • Groenland, J.A. & J. Bloemendal, J. (Eds) (2008). Cornelius Schonaeus, Iosephus (1590). Een bijbelse komedie van de Christelijke Terentius uit Haarlem. Ed. werkgroep studenten GLTC en Latinistiek aan de Universiteit van Amsterdam, o.l.v. Jan Bloemendal en Juliette Groenland (Amersfoort: Florivallis). 244 pp. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK EDITORSHIP)
 • Groesen, M. van (2008), "The De Bry collection of voyages (1590-1634): Early America reconsidered", Journal of Early Modern History 12-1 (2008) 1-24 *(ACADEMIC ACTIVITIES, REFEREED ARTICLE)
 • Groesen, M. van (2008), "De geplukte Tapoeier. Het beeld van de buiteneuropese wereld", in: H. F. K. van Nierop, et al., eds., Romeyn de Hooghe, de verbeelding van de late Gouden Eeuw (Zwolle en Amsterdam 2008) 58-65. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Groesen, M. van (2008), "Van vaandrig in Brazilië tot dichter in Dordrecht. Het album amicorum van Johann Philipp Mulheiser (ca. 1603 - ca. 1677)", De zeventiende eeuw 24-2 (2008) 196-209. *(ACADEMIC ACTIVITIES, REFEREED ARTICLE)
 • Groesen, M. van (2008), (over: J. Parmentier, ed., Uitgevaren voor de Kamer Zeeland (Zutphen 2006)). De zeventiende eeuw 24-2 (2008) 261. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Groesen, M. van (2008). [Review of: V. Frenks, De wereld van Michiel de Ruyter. De trots van Zeeland (Zutphen 2007)]. De zeventiende eeuw 24-2 (2008) 262-63. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Groesen, M. van (2008). [Review of: A. Th. van Deursen, J. R. Bruijn en J. E. Korteweg, De Admiraal. De wereld van Michiel Adriaenszoon de Ruijter (Franeker 2007)]. De zeventiende eeuw 24-2 (2008) 263. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Groesen, M. van (2008). "Een oude visie op de Nieuwe Wereld." [Review of: F. J. Borge, A New World for a new nation. The promotion of America in early modern England (Bern 2007)]. Tijdschrift voor Geschiedenis 121-4 (2008) 490 *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Groesen, M. van (2008). [Review of: P. Otto, The Dutch-Munsee encounter in America. The struggle for sovereignty in the Hudson Valley (New York 2006)] European Review of History 15-1 (2008) 76-77. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Groesen, M. van (2008), "Jan Huygen van Linschoten en de familie De Bry: twee visies op Afrika en Azië rond 1600", Symposium Linschoten-Vereeniging 100 jaar, Rotterdam, 3/11/2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Groesen, M. van (2008), "The making of Dutch Brazil, ca. 1560- ca. 1720", Seminar Atlantische Geschiedenis, Leiden, 28/10/2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Groesen, M. van (2008), "Het Nederlandse beeld van Brazilië in de Gouden Eeuw", Symposium Fellowships Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, Amsterdam, 19/9/2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Groesen, M. van (2008), "De reiscollectie De Bry in de universiteitsbibliotheek in Amsterdam", Opening Facultaire Jaar FGW 2008-2009, Amsterdam, 4/9/2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Groesen, M. van (2008), "Claes Jansz. Visscher en het nieuws over de verovering van Salvador de Bahia (1624)", Congres 'Woord en beeld als wapen: nieuws en propaganda in de zeventiende eeuw', Werkgroep 17e eeuw, Amsterdam, 30/8/2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Grootes E.K. (2008). 'Hoofts helden houdbaar?', in: Herman Brinkman, Jeroen Jansen en Marita Mathijsen (red.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam 2008, p. 110-117. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Grootes, E.K. (2008). Hoe te leven, hoe te overleven? Huygens' Dagh-werck en Hoofts Dankbaar genoegen. Vijfde Gouden-Eeuwlezing. Amsterdam 2008. 24 pp. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, BOOKLET)
 • Grootes, E.K. (2008, October 30) Hoe te leven, hoe te overleven? Huygens' Dagh-werck en Hoofts Dankbaar genoegen. Vijfde Gouden-Eeuwlezing. Amsterdam 2008. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, LECTURE)
 • Grootes E.K. (2008), [Review of: Piet Calis, Vondel. Het verhaal van zijn leven.] In: Spiegel der letteren 50 (2008), p. 531-533. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Gruijters, R.J. (2008, oktober 25). Transferring values. The biblical dramas of Jacobus Cornelius Lummenaeus à Marca (1570-1629), Amsterdam, Orbis Pictus Theatrum Mundi - Konferenz. *(ACADEMIC ACTIVITIES LECTURE)
 • Gruijters, R.J. (2008, augustus 30). Cultural Values in the Early Modern Period: Religion, Politics and Mathematics. A roundtable discussion with Ph.D.-students, Gent, Inaugural Conference of the International Society for Cultural History (met A. Dijkstra, N. Geerdink, T. Nicolaije, L. Stelling en M. Wieldraaijer). *(ACADEMIC ACTIVITIES LECTURE)
 • Gruijters, R.J. (2008, mei 30). The two faces of Lummenaeus à Marca. A preliminary research on chorus, politics and religion in Iephte (1608) and Carcer Babylonius (1610), Amsterdam, Conference Drama, Performance and Debate. *(ACADEMIC ACTIVITIES LECTURE)
 • Hart, M.C. 't (2008). [Review of: Gijs Rommelse, The Second Anglo-Dutch War (1665-1667). International raison d'état, mercantilism and maritime strife (Hilversum: Verloren, 2006)]. In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 123, p. 140-142. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Hart, M.C. 't (2008). [Review of: E. Steegen, Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling. Het kramersambacht te Maastricht in de vroegmoderne tijd (Hilversum: Verloren, 2006)]. In: De Zeventiende Eeuw 24, p. 133-134. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Hart, M.C. 't (2008). [Review of: A. Vos, Burgers, broeders en bazen. Het maatschappelijk middenveld van 's-Hertogenbosch in de zeventiende en achttiende eeuw (Hilversum: Verloren, 2007)]. In: De Zeventiende Eeuw 24, p. 117-118. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Hart, M.C. 't (2008). [Review of: C. Trompetter, Leven aan de rand van de Republiek. Stad en gericht Almelo 1580-1700 (Amsterdam: Bert Bakker, 2006)]. In: De Zeventiende Eeuw 24, p. 122. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Hart, M.C. 't (2008, March 28). 'How the marriage of war and urban autonomy fostered the economic miracle of the Dutch Golden Age', Conference: The economy and the state in the late medieval and early modern Low Countries: Cooperation, competition, independence', New York. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Hart, M.c. 't, Brandon, P., & T. Goossen, (2008, July 5). 'The commercialization of warfare as a strategy for hegemonial powers. The Dutch case compared'. Second European Congress of World and Global History, Dresden. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Holzhey, T., Van der Haven, K. & R. Rasch (eds.) (2008). Nil Volentibus Arduum, Tieranny van Eigenbaat (1679). Toneel als wapen tegen Oranje.; Zoeterwoude, 2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK EDITORSHIP)
 • Holzhey, T. (2008, January 26). 'Morele en immorele maskerades'. Congres Maskerade en ontmaskering, Werkgroep 18e eeuw, 25 en 26 januari 2008 te Utrecht. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Holzhey, T. (2008, March 14). 'Van rationalisme tot classicisme'. Symposium Literaire imitatie. Mogelijkheden en perspectieven. UvA, Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Holzhey, T., (2008). 'De klassieken in vroegmoderne jasjes gestoken', Recensie van J. Bloemendal, A.A. Snller en M. de Baar (eds.), Bronnen van Inspiratie. Recepties van de klassieken in de vroegmoderne Nederlanden in muziek, literatuur en beeldende kunst. 2007. Spiegel der Letteren 2008, 50, nr. 3, p. 383-385. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Jansen, J. (2008). `Consolation', in: H. Brinkman, J. Jansen en M. Mathijsen (red.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Bert Bakker, 2008, p. 300-303. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Jansen, J. & H. Brinkman & M. Mathijsen (2008). `Helden bestaan!', in: H. Brinkman, J. Jansen en M. Mathijsen (red.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Bert Bakker, 2008, p. 9-11. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Jansen, J. (2008). Imitatio. Literaire navolging (imitatio auctorum) in de Europese letterkunde van de renaissance (1500-1700). Hilversum, Verloren, 2008. 544 pp. *(ACADEMIC ACTIVITIES, MONOGRAPH)
 • Jansen, J., Brinkman, H. & M. Mathijsen (2008). Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Bert Bakker, 2008, 325 pp. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK EDITORSHIP)
 • Jansen, J. (2008). [Review of:: A. Frank-van Westrienen, Het schoolschrift van Pieter Teding van Berkhout. Vergezicht op gymnasiaal onderwijs in de zeventiende-eeuwse Nederlanden. Hilversum, Verloren, 2007]. In: Nieuwsbrief International Society for the History of Rhetoric - afd. Benelux 2008/1, 1 juni 2008. (ook verschenen in: Neder-L, 0806.36 (20 juni 2008)). *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Jansen, J. (2008). `Praatjes in de zeventiende eeuw'. [Review of:: Clazina Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in praatjespamfletten (circa 1600-1750). Hilversum, Verloren, 2008]. In: Tijdschrift voor geschiedenis (2008), p. 483-484. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Jansen, J. (2008). `In margine: Overvloed en onbehagen'. [Review of:: Karel Porteman en Mieke B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700. Amsterdam: Bert Bakker, 2008]. In: Spiegel der letteren 50 (2008), nr 3, p. 81-90. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Jansen, J. (2008). `Gesprekscultuur in praatjespamfletten'. Bespreking van: Clazina Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in praatjespamfletten (circa 1600-1750). Hilversum, Verloren, 2008. In: Nieuwsbrief International Society for the History of Rhetoric - afd. Benelux 2008/2, december 2008. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Jansen, J. (2008). Nieuwsbrief ISHR-BENELUX. Jrg. 8: 2 nummers (juni en december) (digitaal), 21 pp. *(ACADEMIC ACTIVITIES, JOURNAL EDITORSHIP)
 • Jansen, J. (14-03-2008). Organization of Conference Literaire imitatie. Mogelijkheden en perspectieven. Amsterdam, UvA. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ORGANIZATION OF CONFERENCE)
 • Jansen, J. (14-03-2008); `Over het algemene en het bijzondere'. Symposium Literaire imitatie. Mogelijkheden en perspectieven. Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Jansen, J. (15-10-2008); `"Soo 't u, met diamant, lust op een glas te stippen...". De opvoering van historisch toneel'. Symposium Het Toonneel is op ende om het Huys te Muyden. Stichting Kwast, Santpoort. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Jonckheere, K. (2008). The auction of King William's paintings (1713). Elite International Art Trade at the End of the Dutch Golden Age. Oculi. Studies in the Arts of the Low Countries. 11, Eric Jan Sluijter and Jennifer Kilian eds., Amsterdam (John Benjamins Publishing Company) 2008, 371 pp. *(ACADEMIC ACTIVITIES, MONOGRAPH)
 • Jonckheere, K. and Anna Tummers eds., (2008). A Closer Look at Paintings by Rembrandt, Rubens and Their Contemporaries, Amsterdam (Amsterdam University Press) 2008, 192 pp. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK EDITORSHIP)
 • Jonckheere, K., (2008). "Port de transit. La collection de Jacques Meyers à Rotterdam et le haut commerce d'art entre Paris, Rotterdam et les états allemands autour de 1700", Patrick Michel ed., Art Français et art Allemand au XVIIIe siècle. Regards Croisés, Rencontres de l' école du Louvre. 20, Paris, 2008, pp. 283-210. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Jonckheere, K., (2008). "Supply and Demand. Some Notes on the Economy of Seventeenth-Century Connoisseurship", Koenraad Jonckheere and Anna Tummers eds., A Closer Look at Paintings by Rembrandt, Rubens and Their Contemporaries, Amsterdam 2008, pp. 82-109. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Jonckheere, K., (2008). "The 'Solliciteur-Culturel'. The 'Solliciteur-Culturel'. Some notes on Dutch Agents and the international trade in art and applied arts", De Zeventiende Eeuw 24, 2 (2008), pp. 162-180. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Jonckheere, K. (2008). [Review of:]Hans Vlieghe and Kathijne Van der Stighelen (eds.), Sponsors of the past": Flemish Art and Patronage 1550-1700. Proceedings of the symposium organized at the Katholieke Universiteit Leuven December, 14-15, 2001, Turnhout (Brepols Publishers) 2005, 238 pp. (ISBN 2-503-51500-2). In: Historians of Netherlandish Art Newsletter, 2 (2008). *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Jonckheere, K. (2008, August 30). Opstand in de huiskamer. Schilderkunst als propaganda na de Beeldenstorm (1566-1585). Conference "Word and image as weapons: news and propaganda in the 17th century", Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Jonckheere, K. (2008, November 7). Nudity on the open market. Antwerp art and its market in the 1540's. Université Lille 3 - Duke University Seminar. . *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Jonckheere, K. (2008, December 4-5). Décor or decorum? The decorum experiment in Antwerp art after the iconoclasm. Symposium "Art after Iconoclasm. Painting in the Netherlands between 1566 and 1585", University of Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Jonckheere, K. (2008, December 12). Kunst na de Beeldenstorm in Antwerpen. Het decorumexperiment. Contactgroep 15e en 16e eeuw, Leiden University. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Knevel, P. (2008). 'Tot elkaar veroordeeld. Amsterdam en de Oranjes tijdens de Republiek', in: A. de Wildt, ed., Amsterdam & de Oranjes, cat. tent. Amsterdams Historisch Museum (Amsterdam 2008) 11-19. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Knevel, P. (2008). 'Kroniek en ontmoetingen tussen stad en stadhouder'. In: A. de Wildt, ed., Amsterdam & de Oranjes, cat. tent. Amsterdams Historisch Museum (Amsterdam 2008) p. 22-29, 32-33, 40. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Knevel, P. (2008). 'Het verleden is niet van historici. Pleidooi voor publieksgeschiedenis', Geschiedenis Magazine 43, 4 (2008) 26-29. *(POPULAR ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Knevel, P. (2008, January 25). 'Een raadselachtige Republiek. Over de politieke cultuur van de 17e eeuw', Centrum voor Nascholing Hogeschool van Amsterdam. *(POPULAR ACTIVITIES, LECTURE)
 • Knevel, P. (2008, October 13). 'Wilhelmus boven! De verrassende dynamiek van een strijdlied', Een avond over het Wilhelmus, Noord-Hollands Archief en Vereniging Oud Haerlem. *(POPULAR ACTIVITIES, LECTURE)
 • Knevel, P. (2008, October 15). 'De wondere wereld van de publieksgeschiedenis', De historicus als ondernemer. Kansen, Valkuilen, successen en dilemma's. Symposium t.g.v. 15 jaar Nederlandse Vereniging voor Historische Onderzoeksbureaus, Utrecht. *(POPULAR ACTIVITIES, LECTURE)
 • Knevel, P. (2008, November 8). 'Grijp je houwelen, bijlen en hamers. Over de dynamische verhouding tussen beeldenstorm, sloop en religieus erfgoed', Holland-dag Historische Vereniging Holland, Leiden, 8 november 2008. *(POPULAR ACTIVITIES, LECTURE)
 • Knevel, P., Meijer F. & H. Beliën (20080. Van Babylon tot New York. Hoorcollege over 5000 jaar stadsgeschiedenis (4 cd's; NRC Handelsblad/Home Academy, z.pl. 2008). *(POPULAR ACTIVITIES, LECTURE)
 • Kolfin, E. & E. Schreuder (2008). Black is beautiful. Rubens tot Dumas, cat. tent. Nieuwe Kerk, Amsterdam, Zwolle 2008, 388 pp. (ook in Engels als Black is beautiful. Rubens to Dumas). *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK EDITORSHIP)
 • Kolfin, E. & E. Schreuder (2008). 'Black is beautiful. Rubens tot Dumas. Verantwoording', in: E. Kolfin en E. Schreuder, Black is beautiful. Rubens tot Dumas, Zwolle 2008, pp. 13-17 (ook in Engels). *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Kolfin, E. (2008). 'Zwarte modellen in de Nederlandse kunst tussen 1500 en 1800. Feit en fictie', in: E. Kolfin en E. Schreuder, Black is beautiful. Rubens tot Dumas, Zwolle 2008 (ook in Engels), pp 70-87 (ook in Engels). *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Kolfin, E., Haarnack, C. & D. Hondius (2008). "'Swart' in Nederland. Afrikanen en Creolen in de Noordelijke Nederlanden vanaf de middeleeuwen tot de twintigste eeuw", in: E. Kolfin en E. Schreuder, Black is beautiful. Rubens tot Dumas, Zwolle 2008 , pp. 88-107 (ook in Engels). *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Kolfin, E. (2008). 'Allegorie en etnografie', in: E. Kolfin en E. Schreuder, Black is beautiful. Rubens tot Dumas, Zwolle 2008, pp. 205-206 (ook in Engels). *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Kolfin, E. (2008). 'Portretten en bedienden', in: E. Kolfin en E. Schreuder, Black is beautiful. Rubens tot Dumas, Zwolle 2008, p. 242 (ook in Engels). *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Kolfin, E. (2008). Catalogus nummers 38, 40 (met Esther Schreuder), 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 58, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 7, 78, 79, in E. Kolfin en E. Schreuder, Black is beautiful. Rubens tot Dumas, Zwolle 2008 (ook in Engels). *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Kolfin, E. (2008). [Review of:: J. van der Waals, Van kunst tot kastpapier. Prenten in de Gouden Eeuw, Rotterdam 2006.] In: De Zeventiende Eeuw 23 (2007), 2, pp. 308-309. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Kolfin, E. (2008). [Review of: E. van de Wetering e.a. Rembrandt. Zoektocht van een genie, Zwolle/Amsterdam 2006.] In: De Zeventiende Eeuw 23 (2007), 2, pp. 319-320. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Kolfin, E. (2008). [Review of: D. Bull, T. Dibbets, M.van Eikema Hommes, V.Manuth en E. van de Wetering, Rembrandt en Caravaggio, Zwolle 2006.] In: De Zeventiende Eeuw 23 (2007), 2, pp. 306-307. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Kolfin, E. (2008). Jaarboek Oranje-Nassau 2007, Rotterdam en Gronsveld 2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, JOURNAL EDITORSHIP)
 • Kolfin, E. (2008). Bibliografie Middeleeuwen van de Vereniging Nederlandse Kunsthistorici. (www.kunsthistorici.nl). *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, EDITORSHIP MONOGRAPHY SERIES)
 • Kolfin, E. (2008). 'Onvoltooid verleden tijd. Eigentijdse interpretaties van de onvoltooide Batavenreeks voor het stadhuis van Amsterdam', Woord en beeld als wapen: nieuws en propaganda in de zeventiende eeuw. Congres van de werkgroep De Zeventiende Eeuw, Amsterdam, 30/08/2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Kolfin, E. (2008). 'Rembrandts Afrikanen. Het beeld van zwarten in de nederlandse kunst van de gouden eeuw'. Amsterdam, Nieuwe Kerk 11/10/2008. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, LECTURE)
 • Kolfin, E. (2008). 'Dagdromen over de Gouden Eeuw Gedachten over de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en publieke beeldvorming naar aanleiding van de tentoonstelling Black is beautiful. Rubens tot Dumas', Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 11/09/2008. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, LECTURE)
 • Kolfin, E. (2008). 'Zwart in druk. Over voorstellingen van de donkere huid in de prentkunst (1500-1800)', De kleur zwart. Representaties van 'zwarten' in beeldbronnen van 1500 tot nu, Studiedag van de werkgroep visuele cultuur, Amsterdam, 27/06/2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Kolfin, E. (2008). 'The emergence of blacks in Dutch art and art history of the Golden Age',Osmosis, re-telling European Art and Architectural History, Leiden University, 30/05/2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Kolfin, E. (2008). 'The visibility of slaves in Dutch art', The iconography of slavery in Europe 1500-1800, The Warburg Institute, Londen 24/11/2007. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Kolfin, E. (2008). 'Rembrandts Afrikanen: funktie en betekenis van Afrikanen in het oeuvre van Rembrandt, c. 1630-1660', Vreemdelingen op oude prenten in de bijbel. Presentatiemiddag Bijbels Museum en Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam 02/10/2007. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, LECTURE)
 • Lesger, C. (2008). 'Merchants in charge. The self-perception of Amsterdam merchants, ca.1550-1700'. In: M.C. Jacob en C. Secretan (eds.), The self-perception of early modern capitalists (New York: Palgrave MacMillan 2008) p. 75-97. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Lesger, C. (2008). 'The printing press and the rise of the Amsterdam information exchange around 1600', in: Shigeru Akita (ed), Cross-regional chains in global history. Europe-Asia interface through commodity and information flows (proceedings of Global History Workshop, Osaka 14th-16th December 2007) (Osaka: Osaka University Press 2008). *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Lesger, C. (2008). [Review of: G. van Tussenbroek, The architectural network of the Van Neurenberg family in the Low Countries (1480-1640), (Turnhout: Brepols 2006).] In: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 5 (2008), p. 149-150. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Lesger, C. & J. van den Noort (2008). 'Bouw, verbouw, verbeelding. Amsterdam in de Gouden Eeuw', Bijeenkomst van de Werkgroep Stedengeschiedenis, Universiteit Utrecht, 5 maart 2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ORGANIZATION OF CONFERENCE)
 • Lesger, C. (2008, September 19). 'Van Zuid naar Noord. De handelsbloei van Amsterdam en de scheiding in de Nederlanden', lezing op nascholingsbijeenkomst leraren Geschiedenis, Universiteit Leiden. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, LECTURE)
 • Lesger, C. (2008, September 26). 'Van Zuid naar Noord. De handelsbloei van Amsterdam en de scheiding in de Nederlanden', lezing op nascholingsbijeenkomst leraren Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, LECTURE)
 • Lesger, C. & M.H.D. van Leeuwen (2008, February 27 - March 1). 'Social residential segregation in early modern Dutch cities, 1630-1830', Seventh European Social Science History Conference, University of Lisbon, Portugal. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Lesger, C. (2008, September 10-11). 'Patterns of retail location and urban form in Amsterdam in the mid-eighteenth century', paper gepresenteerd op de CHORD conference, University of Wolverhampton, U.K.. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Lesger, C. (2008, November 21). 'Retailing and retail location in early modern Amsterdam', paper gepresenteerd bij The Institute of Historical Research, University of London. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Lesger, C. (Ed.) (2008). Stadsgeschiedenis. *(ACADEMIC ACTIVITIES, JOURNAL EDITORSHIP)
 • Nierop, H. van (2008). Over iconen van de Gouden Eeuw. Overwegingen bij een schilderij van Jan Steen, Bulletin Rijksmuseum 56, p. 287-293. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Nierop, H. van (2008). Over de schutting: gedachten bij Een nieuw vaderland voor de muzen, De Zeventiende Eeuw: Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, 24, p. 244-245. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Nierop, H. van (2008). Inleiding: een venster op de late Gouden Eeuw. In: Henk van Nierop e.a. (eds.), Romeyn de Hooghe: De verbeelding van de late Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders, p. 8-11. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Nierop, H. van (2008). 'Se ipse pinxit: de portretten van Romeyn de Hooghe'. In: Henk van Nierop e.a. (eds.), Romeyn de Hooghe: De verbeelding van de late Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders, p. 28-31. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Nierop, H. van (2008). 'Profijt en propaganda: nieuwsprenten en de verbeelding van het nieuws'. In: Henk van Nierop e.a. (eds.), Romeyn de Hooghe: De verbeelding van de late Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders, p. 66-85. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Nierop, H. van (2008). 'Het afzien van Amsterdam: Romeyn de Hooghe en de achterkant van de stad'. In: Jaap Evert Abrahamse, Marijke Carasso-Kok, Erik Schmitz (eds.), De verbeelde wereld. Liber amicorum voor Boudewijn Bakker, Bussum: Toth, p. 97-103. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Nierop, H. van (2008). 'Als in een spiegel: de veranderende beeldvorming van Rusland in de zeventiende eeuw'. In: Natalja Kopaneva (ed.), Rusland-Nederland: op het kruispunt van meningen. Materialen van de internationale wetenschappelijke conferentie. Mededelingen van het Nederlands-Russisch Genootschap, vol. 2, St. Petersburg, p. 192-205. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Nierop, H. van (2008). 'Het Amsterdam van Sweelinck'. In: Harry van der Kamp (ed.), Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621). De wereldlijke werken, San Lorenzo de El Escorial: Glossa, p. 28-41. *(POPULAR ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Nierop, Henk van, Ellen Grabowsky, Anouk Janssen, Huigen Leeflang, Garrelt Verhoeven (eds.) (2008). Romeyn de Hooghe: De verbeelding van de late Gouden Eeuw. Zwolle: Waanders, 312 pp. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK EDITORSHIP)
 • Nierop, Henk van, Huigen Leeflang, Marijke Meijer Drees, Garrelt Verhoeven (2008). Organization of Conference Woord en beeld als wapen: nieuws en propaganda in de zeventiende eeuw. Congres Werkgroep De Zeventiende Eeuw & Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw, 30-08-2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ORGANIZATION OF CONFERENCE)
 • Nierop, Henk van, Lia van Gemert, Frans Blom, Jürgen Pieters (2009). Organization of conference Return to sender: Constantijn Huygens as a man of letters. Instituut voor Cultuur en Geschiedenis & Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw, 28-11-2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ORGANIZATION OF CONFERENCE)
 • Nierop, H. van (2008). 'Romeyn de Hooghe and the Imagination of Dutch Foreign Policy'. Conference: The emergence of political ideology in foreign policy in early modern Europe (1650-1720), Universiteit Utrecht, 25-01-2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Nierop, H. van (2008). 'La révolte des Pays-Bas en tant que guerre civile', Sorbonne, Parijs, 17-03-2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Nierop, H. van (2008). 'Het afzien van Amsterdam: Romeyn de Hooghe en de achterkant van de stad'. Seminar Ooggetuigen: prenten en tekeningen als historische bron, Stadsarchief Amsterdam, 24-11-2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Nierop, H. van (2008). 'De Nederlandse burgeroorlog'. Amsterdamse Nascholing Geschiedenis, Amsterdam, 28-11-2008. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, LECTURE)
 • Nierop, H. van (2008). 'De verdeelde stad: Amsterdam voor en na de Reformatie'. Beliën en van Tol stadsverkenningen, Amsterdam, 26-10-2008. *(POPULAR ACTIVITIES, LECTURE)
 • Nijboer, H., Bok, M.J. & E.J. Sluijter, (2008, November 6). 'Onderzoeksproject: Artistic and Economic Competition in the Amsterdam Art Market. History Painting in Rembrandt's Time, c. 1630-1690' (Amsterdam, Gouden Eeuw Colloquium). *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Petram, L.O. (2008). Tien jaren uit de geschiedenis van Deventer. Stadsreformatie aan het front, 1578-1587, Deventer Jaarboek 22 (2008), p. 31-52. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Sluijter, E.J. (2008); Jan Steen en de milddadigheid van de Delftse burger, Bulletin van het Rijksmuseum 56, p. 313-330. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Sluijter, E.J. (2008); De Burger van Delft; een verklarende hypothese, Bulletin van het Rijksmuseum 56, p. 349-351. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Sluijter, E.J. (2008); Jan van Goyen. Gezicht op Dordrecht, Dordrechts Museum Bulletin 1/2008, p. 3-6. *(POPULAR ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Sluijter, E.J. (2008). 'Determining Value on the Art Market in the Golden Age'. In: Anna Tummers en Koenraad Jonckheere (red.), Art Market and Connoisseurship. Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 7-27. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Sluijter, E.J. (2008); 'Rembrandts Jeremia treurend om de verwoesting van Jeruzalem en een tragedie van Guilliam van Nieuwlandt'. In: Jaap Evert Abrahamse, Marijke Carasso-Kok en Erik Schmitz (red.), De verbeelde wereld. Liber amicorum voor Boudewijn Bakker, Bussum: Thoth, p. 127-140. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Sluijter, E.J. (Ed.) (2008). Oculi. Studies in the Arts of the Low Countries. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishers. *(ACADEMIC ACTIVITIES, EDITORSHIP MONOGRAPHY SERIES)
 • Sluijter, E.J. (Ed.) (2008). Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age. Amsterdam: Amsterdam University Press. *(ACADEMIC ACTIVITIES, EDITORSHIP MONOGRAPHY SERIES)
 • Sluijter, E.J., Bok,.J. & H. Nijboer (2008, November 6). 'Onderzoeksproject: Artistic and Economic Competition in the Amsterdam Art Market. History Painting in Rembrandt's Time, c. 1630-1690' (Amsterdam, Gouden Eeuw Colloquium). *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Tummers, A. & K. Jonckheere (eds) (2008). Art Market and Connoisseurship. Amsterdam: Amsterdam University Press. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK EDITORSHIP)
 • Verkruijsse, P.J. & G. Verhoeven (2008); 'Verbeelding op bestelling. De boekillustratie', in: Henk van Nierop e.a. (red.), Romeyn de Hooghe; de verbeelding van de late Gouden Eeuw. Zwolle enz. 2008, p. 146-169. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Verkruijsse, P.J. (2008). 'Short-title-lijst. Door Romeyn de Hooghe geschreven en geïllustreerde boeken', in: Henk van Nierop e.a. (red.), Romeyn de Hooghe; de verbeelding van de late Gouden Eeuw. Zwolle enz. 2008, p. 258-290. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Wesseling, A. (2008). `Twentieth Annual Bainton Lecture: Intertextual Play: Erasmus' Use of Adages in the Colloquies'. In: Erasmus of Rotterdam Society Yearbook 28, pp. 1-27. *(ACADEMIC ACTIVITIES, REFEREED ARTICLE)
 • Wesseling, A. (2008). `Devices, Proverbs, Emblems. Hadrianus Junius' Emblemata in the Light of Erasmus' Adagia'. In: L. Bolzoni, S.. Volterrani, ed., Con parola brieve e con figura. Emblemi e imprese fra antico e moderno. Pisa (Edizioni della Scuola Normale Superiore), pp. 87-133. *(ACADEMIC ACTIVITIES BOOK CHAPTER)
 • Wesseling, A. (2008). Nieuwsbrief van het Nederlands Neolatinisten Verband. *(ACADEMIC ACTIVITIES JOUNAL EDITORSHIP)
 • Wesseling, A. & D. van Miert (07-11-2008). Organization of Annual Meeting Neolatinistenverband. Naarden (Comeniusmuseum). *(ACADEMIC ACTIVITIES, ORGANIZATION OF CONFERENCE)
 • Wesseling, A. (18-07-2008). `Erasmus en Holland', HOVO-Conference, Rotterdam (Erasmusuniversiteit, 17-19-07-2008. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Weststeijn, Th. (2008). '"The Colorful Trash of the Flemish School:" Netherlandish Art and Russian Literature', in: J. Stelleman, E. de Haard, W. Honselaar (eds.), Literature and Beyond; Pegasus Oost-Europese Studies 11 (2008), Vol. II, pp. 885-906. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Weststeijn, Th., (2008), 'The Germanic Origins of Art: Dutch and English Antiquity According to Verstegan, Junius and Van Hoogstraten', Dutch Crossing; A Journal of Low Countries Studies 32, no. 1, pp. 43-70. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Weststeijn, Th. (2008), 'De Indische wortels van het Nederlandse modernisme', De Academische Boekengids 71, pp. 2-8. URL: [http://www.academischeboekengids.nl/do.php?a=show_visitor_artikel&id=770] *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Weststeijn, Th. (2008), 'Máxima, Mathilde en Johanna Schopenhauer: op zoek naar de kunst der Lage Landen', Dutch Identity: Lost and Found, Simulacrum 1, pp. 16-21. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Weststeijn, Th. (2008). 'Een prinselijk brein: Margaret Cavendish in de Nederlanden', De Academische Boekengids 67 (2008), pp. 3-5. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Weststeijn, Th. (2008). Samuel van Hoogstraten's Art Theory and the Legitimation of Painting in the Dutch Golden Age, translated by B. Jackson & L. Richards, Amsterdam University Press 2008, 480 pp. *(ACADEMIC ACTIVITIES, MONOGRAPH)
 • Weststeijn, Th. (2008), 'Portraits of China and Japan: The Case of the Dutch Golden Age', in: Yoshida & B. Durrans, Self and Other; Portraits of Asia and Europe, ASEMUS publication), 11 September 2008 - 29 March 2009, exhibition catalogue National Museum of Ethnology, Osaka; The National Museum of Ethnology, Osaka; Fukuoka Asian Art Museum; The Museum of Modern Art, Mayama; Kanagawa Prefectural Museum of Cultural History, Osaka 2008, pp. 58-75, 274-278 (in Japanese and English). *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK CHAPTER)
 • Weststeijn, Th. (ed.). (2008). Abstracts of International Conference The Making of the Humanities, First International Conference in the History of the Humanities; The Emergence of the Humanities in Early Modern Europe, Amsterdam: Institute for Logic, Language and Computation, 40 pp. *(ACADEMIC ACTIVITIES, BOOK EDITORSHIP)
 • Weststeijn, Th. (2008). [Review of:: Hanneke Grootenboer, The Rhetoric of Perspective; Realism and Illusionism in Seventeenth-Century Dutch Still-Life Painting]. In: De zeventiende eeuw 24-1 (2008), pp. 118-121. *(PROFESSIONAL ACTIVITIES, REVIEW)
 • Weststeijn, Th. (02-05-2008), 'Geschiedenisles van De Bazel', Het Parool. URL: [http://archief.parool.nl/artikel?SORT=date&ED=ola&PRD=2w&SEC=Meningen&FDOC=23]. *(POPULAR ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Weststeijn, Th. (2008). "Is het huwelijk wel goed voor de vrouw?", interview door Marjolein Wegman', Filosofie Magazine (2008), URL: [https://www.filosofiemagazine.nl/00/fm/nl/123/nieuws/10816/Is_het_huwelijk_wel_goed_voor_de_vrouw.html] *(POPULAR ACTIVITIES, ARTICLE)
 • Weststeijn, Th., R. Bod, & J. Maat (23-11-2008/25-11 2008). Organization of international conference The Making of the Humanities; First International Conference on the History of the Humanities: The Emergence of the Humanities in Early Modern Europe. Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ORGANIZATION OF CONFERENCE)
 • Weststeijn, Th. (2008). Vrij Nederland/Academische Boekengids, Essay Prijsvraag (1st prize). *(ACADEMIC ACTIVITIES, AWARD)
 • Weststeijn, Th., (04-12-2008); 'Idols and Ideals in the Rise of Dutch Art Theory', Conference: Art after Iconclasm, Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Weststeijn, Th. (23-10-2008). 'Pictography and Utopianism in the Seventeenth Century', Conference: The Making of the Humanities: The Emergence of the Humanities in Early Modern Europe, Instititute for Logic, Language and Computation, Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Weststeijn, Th. (17-10-2008). 'The Dutch Reception of Franciscus Junius: Painting as "Reall Performance", Symposium: Art Theory around Rembrandt, Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)
 • Wilders, P.C. & I. Broekman (2008, September 25). Congres Toegang tot Oranje: culturele en politieke netwerken rond het hof. UvA, Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, ORGANIZATION OF CONFERENCE)
 • Wilders, P.C. (2008, September 25). Lezing op Congres Toegang tot Oranje: culturele en politieke netwerken rond het hof. UvA, Amsterdam. *(ACADEMIC ACTIVITIES, LECTURE)