Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw

Publicaties 2007

 
dissertaties
-D = link naar de publicatie die in UvA-DARE is opgenomen.

 • Birkemeier, S., Jean Rotrou adapteur de la comedia espagnole (Amsterdam 2007). -D
 • Cauwer, P.L.R. de, Tranen van bloed. Het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629. (Amsterdam 2007). -D
 • Gelder, M. van, Trading Places: The Netherlandish Merchant Community in Venice, 1590-1650. (Amsterdam 2007). -D
 • Groesen, M. van, The representations of the overseas world in the De Bry collection of voyages (1590-1643). (Amsterdam 2007). [Cum laude] -D
 • Parthesius, R., Dutch Ships in Tropical Waters. The development of the Dutch East India Company (VOC) shipping network in Asia 1595-1660. (Amsterdam 2007). -D
 • External: Prandoni, M., Een mozaïek van stemmen. Verbeeldend lezen in Vondels Gysbreght van Aemstel. (Utrecht 2007). - Abstract | Full text

 
andere publicaties
In dit overzicht zijn zowel de wetenschappelijke publicaties als de publicaties en activiteiten voor een ruimer publiek opgenomen.

 • Aono, J. (2007). 'Enchanted by a Woman Scrubbing a Kettle. A Study on the Pictorial Tradition of 17th- and Early 19th-century Dutch Genre Painting', in: The National Art Center, Tokyo, News 4, p. 3-4. *(Professional activities, Article)
 • Aono, J. (2007). Exhibition Catalogue, Milkmaid by Vermeer and Dutch Genre Painting - Masterworks from the Rijksmuseum Amsterdam, The National Art Center, Tokyo, 2007, p. 60-61, 70-73, 76-77, 92-101, 110-111, 146-149, 154-157, 160, 168, 171, and 175-176. *(Academic activities, Book Chapter)
 • Bloemendal, J., (2007, March 16) Hoe moet ik het me voorstellen? Lijnen in de Latinistiek. Amsterdam 2007. Inaugurele rede. *(Academic activities: Inaugural Lecture)
 • Bloemendal, J., Hoe moet ik het me voorstellen? Lijnen in de Latinistiek. Amsterdam 2007. Inaugurele rede.*(Academic activities: Book)
 • Bloemendal, J. (2007), 'Love emblems and aweb of intertextuality.' In: Els Stronks and Peter Boot, Learned Love. Proceedings of the Emblem Project Utrecht Conference on Dutch Love Emblems and the Internet (November 2006). Den Haag 2007. Dans Symposium Publications 1, p. 111-118. *(Academic activities;  book chapter)
 • Bloemendal, J. & A.A. Sneller (2007), 'Inleiding.' In: J. Bloemendal, A.A. Sneller, M.P.A. de Baar (red.), Bronnen van inspiratie. Recepties van de klassieken in de vroegmoderne Nederlanden in muziek, literatuur en beeldende kunst. Hilversum 2007.De zeventiende eeuw 23 (2007), p. 9-12.  *(Academic activities; article in refereed journal)
 • Bloemendal J, (2007) 'De dramatische moord op Willem van Oranje. De verhouding tussen vier typen toneel in de vroegmoderne Nederlanden.' In: J. Bloemendal, A.A. Sneller, M.P.A. de Baar (red.), Bronnen van inspiratie. Recepties van de klassieken in de vroegmoderne Nederlanden in muziek, literatuur en beeldende kunst. Hilversum 2007. De zeventiende eeuw23 (2007), p. 99-117. *(Academic activities; article in refereed journal)
 • Bloemendal, J., (2007) 'Daniel Heinsius' Herodes infanticida as a Senecan drama.' In: J. Hilton, A. Gosling (eds.), Alma parens originalis? The Receptions of Classical Literature and Thought in Africa, Europe, The United States, and Cuba . Frankfurt am Main 2007, p. 217-236. *(Academic activities; book chapter)
 • Bloemendal, J. (2007) 'Erasmus: proto-feminist, vrouwenhater, of onnaspeurbaar?' [review of] A.V.N.van Woerden, Vrouwelijk en mannelijk bij Erasmus. Een onderzoek inzake genus. Rotterdam 2004. In: Tijdschrift voor Geschiedenis 2007, p. 250-251. *(Professional activities; review).
 • Blom F.R.E. (2007). 'Montaigne and Jacob Cats' in Montaigne and the Low Countries 1580-1700. Ed. by Paul J. Smith and Karl A.E. Enenkel. Leiden: Brill, 2007. (Intersections. Yearbook for Early Modern Studies 7). pp. 187-204. *(Academic activities, Book Chapter)
 • Blom F.R.E. (2007). 'Of Wedding and War. Henricus Selyns' Bridal Torch (1663), Analysis, Edition, and Translation of the Dutch poem' in From the Halve Maen to KLM. 400 Years of Dutch-American Exchange. Ed. by Margriet Bruijn Lacy, Charles Gehring, Jenneke Oosterhoff. Münster: Nodus Publikationen, 2006. (Studies in Dutch Language and Culture 2). pp. 185-200. *(Academic activities, Book Chapter)
 • Blom F.R.E. (2007). 'Solliciteren met poëzie. Zelfpresentatie in Constantijn Huygens' debuutbundel Otia (1625)'. In: De zeventiende eeuw 23 (2007) 2, pp. 230-244. *(Academic activities, Article)
 • Blom F.R.E. (2007). 'Cupido aan de Hudson. Bloed en bruiloft in Nieuw Amsterdam'. In: Vooys. Tijdschrift voor Letteren 25 (2007) 2, pp. 47-59. *(Academic activities, Article)
 • Blom F.R.E. (2007). [Review of: Land van lust en weelde. Italië, Nederland en de literatuur. Voor Ton Anbeek, ter gelegenheid van zijn afscheid als Leids hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde. Onder red. van Jacqueline Bel, Eep Francken en Peter van Zonneveld. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden, 2005]. In: Incontri. Rivista europea di Studi Italiani. *(Professional activities, Review)
 • Blom F.R.E. (2007, December 13). 'Representations of New Netherland in Dutch and English texts and images' Master-class Early modern Dutch-English Relations at the European Institute Florence. *(Academic activities, Lecture)
 • Blom F.R.E. (2007, August 24). 'Constantijn Huygens Haga Vocalis' Congres van de werkgroep Zeventiende Eeuw. Antwerpen, 24 aug. *(Academic activities, Lecture)
 • Blom F.R.E. (red.) (2007). De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. *(Academic activities, Journal Editorship)
 • Bok, M.J. & S.A.C. Dudok van Heel (2007). 'The Mysterious Landscape Painter Govert Janszn called Mijnheer (1577-c.1619)', in: A. Golahny, M.M. Mochizuki en L. Vergara (red.), In His Milieu: Essays on Netherlandish Art in Memory of John Michael Montias (Amsterdam 2007) 73-100. *(Academic activities, Book Chapter)
 • Bok, M.J. (2007). '"Schilderien te coop": nieuwe marketingtechnieken op de Nederlandse kunstmarkt van de Gouden Eeuw', in: M.J. Bok, e.a., Thuis in de Gouden Eeuw: kleine meesterwerken uit de verzameling SØR Rusche (cat. tent. Rotterdam, Kunsthal 2008) 9-29, 140-141. (Ook verschenen in een Engelstalige editie). *(Academic activities, Book Chapter)
 • Bok, M.J. (2007). [Review of: F. Lammertse en J. van der Veen (red.), Uylenburgh & Zoon. Kunst en commercie van Rembrandt tot De Lairesse 1625-1675(Zwolle 2006)]. In: De zeventiende eeuw 23 (2007) 307. *(Professional activities, Review)
 • Bok, M.J. (ed.) (2007). Amstelodamum. Maandblad voor de geschiedenis van Amsterdam, jaargang 94 (2007). *(Academic activities, Journal Editorship)
 • Bok, M.J., (ed.) (2007). Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, jaargang 99 (2007). *(Academic activities, Journal Editorship)
 • Bok, M.J. (ed.) (2007). Kunstgeschiedenis, Amsterdam University Press. *(Academic activities, Editorship Monography Series)
 • Bok, M.J. (2007). 'Handelspraktijken op de Nederlandse kunstmarkt in de zeventiende eeuw' (lezing voor het Gouden Eeuw Colloquium, Universiteit van Amsterdam, 14 juni 2007). *(Academic activities, Lecture)
 • Bok, M.J. (2007). 'De renovatie van twee portretten van Frans Hals' (lezing voor het symposium bij de tentoonstelling 'Hollanders in beeld: Portretten uit de Gouden Eeuw', 's-Gravenhage, Mauritshuis, 19 november 2007). *(Academic activities, Lecture)
 • Deen, F.A. Historisch Tijdschrift Holland, jaargang 39 (2007) * (Academic activities, Journal editorship)
 • Deen, F.A. (2007) Adriaen Ockersdr., Weyn Duijf, in: Digitaal Vrouwenlexicon Nederland Http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Adriaen%20Ockersdr. * (Academic activities, Lemma).
 • Deen, F.A. & A. van Dixhoorn (2007, Maart 22-24) 'Public opinion in the Low Countries'. Four panels at the Annual meeting Renaissance Society of America, Miami. * (Academic activities, Organisation of conference).
 • Deen, F.A. (2007, March 24) '"Those who were banished from Amsterdam speak". Strategies of public opinion-making in Amsterdam during the 'Catholic period' (1567-1578)'. Annual meeting Renaissance Society of America, Miami. * (Academic activities, Lecture).
 • Deen, F.A. (October 12, 2007).'"De doornen en distelen van quadspreken en twist". Publieke opinie en politieke besluitvorming in Amsterdam 1566-1590'. Barchem-symposium Huizinga Instituut, Amsterdam. * (Academic activities, Lecture).
 • Eikema Hommes, M. van, Fife, G.R. van & J. van Och (2007). 'Vier schilderijen van Ferdinand Bol. Onderzoek en behandeling', Cr. Interdisciplinair tijdschrift voor conservering en restauratie, 2 (2007). p. 27-29. *(Academic activities, Article)
 • Eikema Hommes, M. van (2007). "Technical research of the paintings by Ferdinand Bol for the canal house Nieuwe gracht in Utrecht". Picture Meeting, June 28, Netherlands Institute for Cultural Heritage, Amsterdam. *(Academic activities, Lecture)
 • Eikema Hommes, M. van (2007). "The Painters of the Oranjezaal 1647-1652, North/South". Historic Painting techniques in oil: the confrontation between Rembrandt & Rubens. The Amsterdam-Maastricht Summer University, August 2007. *(Academic activities, Lecture)
 • Geevers, L. (2007). 'Hoe toegankelijk was de 'papieren koning?' Een informeel communicatiekanaal tussen Lamoraal van Egmont en Willem van Oranje en de Spaanse centrale besluitvorming in de jaren 1559-1564,' in: TSEG 4, p. 39-59. *(Academic activities, Refereed Article)
 • Geevers, L. (2007).'Review: Faber, M., Scipione Borghese als Kardinalprotektor. Studien zur Römischen Mikropolitik in der frühen Neuzeit,' ERH 14, p. 263-264. *(Professional activities, Review)
 • Gelder, M. van (2007). 'Hoogsaet, Catrina', in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (published: 20/12/2007): http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Hoogsaet. *(Academic activities, Book Chapter)
 • Gelder, M. van (2007). [Review of: H. Cools, M. Keblusek, en B. Nodlus (red), 'Your humble servant'. Agents in early modern Europe, 1500-1800 (Hilversum 2006)], in De Zeventiende Eeuw 23, p.304-305. *(Professional activities, Review)
 • Gelder, M. van (21-09-2007). Organisatie najaarscongres Internationale handelscontacten en culturele uitwisseling in de nieuwe tijd, Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis, Bergen op Zoom. *(Academic activities, Organization of Conference)
 • Gelder, M. van (21-09-2007). 'In liefde en werk met de Lage Landen verbonden: de Genuese koopman en literator Girolamo Conestaggio (1530? - 1616/18)', najaarscongres Internationale handelscontacten en culturele uitwisseling in de nieuwe tijd, Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis, Bergen op Zoom* (Academic activities, Lecture)
 • Gemert, E.M.P. van (2007). 'Johan van Beverwijck'. In: W.F. Bynum and Helen Bynum (eds.), Dictionary of Medical Biography. Westport/London, Greenwood Press, 2007, vol. I, p. 203-204. *(Professional activities, Book Chapter)
 • Gemert, E.M.P. van (2007). 'Ondergronds, onderhuids'. In: Vooys. Tijdschrift voor Letteren 25-4, 64-65. *(Popular activities, Article)
 • Gemert, E.M.P. van (2007). 'En daar gebeurde het – reportages op locatie'. [Review of: Prak, M. (ed.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam, Bert Bakker, 2006.] In: Tijdschrift voor Geschiedenis 2007-2, 254-255. *(Professional activities, Review)
 • Gemert, E.M.P. van & A. Hanou (red.) (2007). E. Wolff en A. Deken, Geschrift eener bejaarde vrouw. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2007. Amazonereeks. *(Academic activities, Book Editorship)
 • Gemert, E.M.P. van & J.M.J.Sicking (red.) (2007). Carry van Bruggen, Verhalend proza. De verlatene; Het huisje aan de sloot; Eva. Amsterdam, Van Oorschot, 2007. Deltareeks. Redactie: Lia van Gemert. *(Academic activities, Book Editorship)
 • Gemert, E.M.P. van (2007). 23 mei 2007 'Nog dichter bij Huygens'. Presentatie Rudolf Rasch (ed.), Driehonderd brieven over muziek van, aan en rond Constantijn Huygens. Hilversum, Verloren, 2007. *(Academic activities, Lecture)
 • Gemert, E.M.P. van (2007). 21 september 2007 'Een prozaïsch panorama; het landschap in zeventiende-eeuws proza'. Colloquium Neerlandicum Praag 2007. Univerzita Karlova V, Praag. *(Academic activities, Lecture)
 • Gemert, E.M.P. van (2007). 8-11 oktober 2007 Intensive Course 'Literatuur uit de Nederlandse Gouden Eeuw' Univerzita Karlova V, Praag. *(Academic activities, Lecture)
 • Gemert, E.M.P. van (2007). 27 oktober 2007 'About suffering they were never wrong, the Old Masters - Simson's Choice'. Conference Perceptions of Pain in Early Modern Culture. Universiteit Leiden. *(Academic activities, Lecture)
 • Gemert, E.M.P. van (2007). 14 december 2007 'Harde noten. De ideale baan na de promotie'. Colloquium Het ideale promotietraject. Universiteit van Amsterdam. *(Academic activities, Lecture)
 • Groenland, J.A., Klooster, J., Bakker, M. de, Verburgt, J., Wallet, B. & J. Weststeijn (eds.) (2007). Guus van der Kraan: Sophocles' Philoctetes: Opkomsten en Afgangen, een interpretatie, Rozenberg Publishers Amsterdam, pp. 94. *(Academic activities, Book Editorship)
 • Groesen, M. van (2007). "De ander veranderd. Beeldbepaler van Europa's buitenwereld: de 17de-eeuwse reiscollectie van uitgeversfirma De Bry", Geschiedenis Magazine 42-8 (2007) p. 8-13. *(Academic activities, Article)
 • Groesen, M. van (2007). "Introduction" In: J. I. Israel en S. B. Schwartz, The expansion of tolerance. Religion in Dutch Brazil (1624-1654) (Amsterdam 2007), p. 6-11. *(Academic activities, Book Chapter)
 • Groesen, M. van (2007). "Roelofs, Sara (1627-1693)", in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (verschenen: 20/12/2007): http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Roelofs. *(Professional activities, Article)
 • Groesen, M. van (2007). "Paes, Anna (ca. 1612-1674)", in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (verschenen: 21/8/2007): http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Paes. *(Professional activities, Article)
 • Groesen, M. van (2007). [Review of: H. den Heijer, ed., Expeditie naar de Goudkust. Het journaal van Jan Dircksz. Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626 (Zutphen 2006)]. In: De zeventiende eeuw 23-2 (2007) p. 310-11. *(Professional activities, Review)
 • Groesen, M. van (2007). [Review of: V. Roeper en D. Wildeman, (eds.), Het journaal van Abel Tasman 1642-1643 (Zwolle/Den Haag 2006)]. In: De zeventiende eeuw 23-2 (2007) 303-04. *(Professional activities, Review)
 • Groesen, M. van (2007). [Review of: R. Parker Brienen, Visions of Savage Paradise. Albert Eckhout, Court painter in colonial Dutch Brazil (Amsterdam 2006)]. In: De zeventiende eeuw 23-2 (2007). p. 288-90. *(Professional activities, Review)
 • Groesen, M. van (2007, June 29). "A co-operative effort: English intellectuals and the making of the De Bry collection of voyages", Observations in early modern letters, 1500-1650, The Warburg Institute, London. *(Academic activities, Lecture)
 • Groesen, M. van (2007, May 11). Voorzitter / mede-organisator, Masterclass Jonathan Israel, Huizinga Instituut, Den Haag. *(Academic activities, Organization of Conference)
 • Grootes, E.K., P.C. Hooft, Nederlandse historiën. Een keuze uit het grote verhaal van de Nederlandse Opstand, Samengesteld, hertaald en toegelicht door Frank van Gestel, Eddy Grootes en Jan de Jongste.Amsterdam 2007. 346 pp. *(Academic activities: book editorship)
 • Grootes, E.K., 'De beeldrijke Opstand van P.C. Hooft', In : Geschiedenis Magazine 42 (2007), nr. 6, p. 26-29. *(Professional acitivties; article)
 • Grootes, E.K., Siegfried Boudewijn Johan Zilverberg', in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 2005-2006. Leiden 2007, p. 112-120. *(Professional activities: review)
 • Grootes, E.K., [Recensie van:] J. Buisman, Duizend jaarweer, wind en water in de Lage Landen, in: De zeventiende eeuw 23  (2007), p. 319. *(Professional activities: review)
 • Hart, M. 't (2007). [Review of: M. Hageman, Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568. Nijmegen, Vantilt, 2006]. In: De Zeventiende Eeuw 23 (2007) 307-308. *(Professional activities, Review)
 • Hart, M. 't (2007). [Review of: I. Hantsche (Hrsg.), Johann Moritz von Nassau-Siegen (1604-1679) als Vermittler. Politik und Kultur am Niederrhein im 17. Jahrhundert (Studien zur Geschichte und KulturNordwesteuropas, Band 13.) Münster, Waxman Verlag 2005]. In: De Zeventiende Eeuw 23 (2007) 301-302. *(Professional activities, Review)
 • Hart, M. 't (2007). [Review of: M. Dlugaiczyk, Der Waffenstillstand (1609-1621) als Medienereignis. Politische Bildpropaganda in den Niederlanden (Niederlande Studien. Band 39.) Münster, Waxman Verlag 2005)]. In: De Zeventiende Eeuw 23 (2007) 304. *(Professional activities, Review)
 • Hart, M. 't (2007). [Review of: T. Kappelhof, Dukaten, daalders en duiten. Een geschiedenis van het geld, Zwolle, Waanders, 2006]. In: De Zeventiende eeuw 23 (2007) 325. *(Professional activities, Review)
 • Holzhey, T. & K. van der Haven (2007). 'Staatsgezinde propaganda in de Amsterdamse Schouwburg'. De zeventiende eeuw. Verschijningsdatum: voorjaar 2007. *(Academic activities, Article)
 • Holzhey, T. (2007). 'De vertaler als auteur. De toneelvertalingen van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum'. Congresbijdrage voor het congres Wie is de auteur? uit 2005. Verschijningsdatum: november 2007. *(Academic activities, Article)
 • Holzhey, T. & K. van der Haven (2007). Tieranny van Eigenbaat (1679). Moderne editie van het toneelstuk met commentaar. Astraea. *(Academic activities, Book Editorship).
 • Jansen, J. (2007). 'P.C. Hooft, lecteur et imitateur de Montaigne' In: P.J. Smith en K. A.E. Enenkel (eds.), Montaigne and the Low Countries (1580-1700). Leiden, Boston, Brill, [Intersections. Yearbook for Early Modern Studies, dl 8], 2007, p. 173-185. *(Professional activities, Article)
 • Jansen, J. (2007). 'Hoe de dichtkunst kan worden geprezen. Een bijdrage van Quintilianus aan Hoofts Reden vande Waerdicheit der Poesie?'. In: K. Korevaart, H. Jansen en J. de Jong (red.), Het woud van de retorica. Bundel voor Antoine Braet bij zijn afscheid van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Universiteit Leiden. Leiden, 2007, SNL-reeks nr 17, p. 101-112. *(Professional activities, Article)
 • Jansen, J. (2007). [Review of: Evelien Chayes, L'éloquence des pierres précieuses. Lapidaires du XVIe siècle. De Marbode de Rennes à Alard d'Amsterdam et Remy Belleau, proefschrift Universiteit van Amsterdam]. In: Nieuwsbrief Internatio­nal Society for the History of Rhetoric - afd. Benelux 2007/1, 1 juni 2007. *(Professional activities, Review)
 • Jansen, J. (ed.) (2007). Nieuwsbrief ISHR-BENELUX. Jrg. 7, nummer 1 (juni) (digitaal), pp. 1-7. *(Academic activities, Journal Editorship)
 • Jansen, J. (26-07-2007). 'G.J. Vossius' De imitatione (1647): just a learned or also a useful treatise?'. Congres I.S.H.R. Universiteit van Straatsburg, Straats­burg, Frankrijk, 24-28 juli 2007. *(Academic activities, Lecture
 • Jonckheere, K. (2007) Adriaen Thomasz. Key (c. 1545 – c. 1589). Portrait of a Calvinist Painter, Pictura Nova. Studies in 16th- and 17th-Century Flemish Painting and Drawing. 14,Hans Vlieghe and Katlijne van der Stighelen eds., Turnhout (Brepols Publishers) 2007, 396 pp. *(Academic activities, Monograph)
 • Jonckheere, K. (2007) "Wars van decorum. Het Laatste Avondmaal van Adriaen Thomasz. Key: een uitgangspunt voor Rubens", Katlijne Van der Stighelen ed., Munuscula Amicorum. Contributions on Rubens and his colleagues in honour of Hans Vlieghe, Pictura Nova. Studies in 16th- and 17th- Century Flemish Painting and Drawing. 10, Turnhout, 2007, vol. 2, pp. 479-488. *(Academic activities, Article)
 • Knegtmans, P.J. (2007). 'Stadt und Akademie: das "Athenaeum Illustre" und die "Universität von Amsterdam"', Jahrbuch für Universitätsgeschichte 10 (2007). 165-183 [vertaald door B. Lubbers]. *(Academic activities, Article)
 • Knegtmans, P.J. (2007). From Illustrious School to University of Amsterdam: An Illustrated History (Amsterdam: Amsterdam University Press 2007) [vertaald door P. Andrews], 255 blz. *(Popular activities, Monograph)
 • Knegtmans, P.J. (2007). 'Het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam / The Athenaeum Illustre and The University of Amsterdam', in: Kleurrijke professoren / Colourful professors, Amsterdam: Vossiuspers UvA, 2007, pp. 10-12. *(Popular activities, Book Chapter)
 • Knevel, P. (2007). 'Hoofdstad van Holland boven het IJ. Politiek en bestuurlijke ontwikkelingen'. In: D. Aten e.a. (red.), Geschiedenis van Alkmaar, Zwolle, p. 190-209. *(Academic activities, Book Chapter)
 • Knevel, P. (2007, April 21). 'Dona nobis pacem. Vijf eeuwen muziek, oorlog en vrede', - Stadsgezichten Den Haag, Soeterbeeck Programma, Radboud Universiteit Nijmegen. *(Popular activities, Lecture)
 • Kolfin, E. (2007). [Review of: J. van der Waals, Van kunst tot kastpapier. Prenten in de Gouden Eeuw, Rotterdam 2006]. In: De Zeventiende Eeuw 23 (2007) 2, pp. 308-309. *(Professional activities, Review)
 • Kolfin, E. (2007). [Review of: E. van de Wetering e.a. Rembrandt. Zoektocht van een genie, Zwolle/Amsterdam 2006.] In: De Zeventiende Eeuw 23 (2007). 2, pp. 319-320. *(Professional activities, Review)
 • Kolfin, E. (2007). [Review of: D. Bull, T. Dibbets, M.van Eikema Hommes, V.Manuth en E. van de Wetering, Rembrandt en Caravaggio, Zwolle 2006.] In: De Zeventiende Eeuw 23 (2007). 2 , pp. 306-307. *(Professional activities, Review)
 • Kolfin, E. (2007). 'Voor eenheid, victorie, vrede en welvaart. Beeldvorming van Frederik Hendrik in contemporaine Noord-Nederlandse grafiek c.1600-1650', in: S. Craft-Giepmans, C. Dumas, E. Kolfin, S. Groenveld (red.), Oranje in zwart-wit. Beeldvorming in grafiek van de stadhouders van Oranje-Nassau 1560-1700, Jaarboek Oranje-Nassau Museum, Rotterdam en Gronsveld 2007, 69-107. *(Academic activities, Article)
 • Kolfin, E. (2007). 'Slotbeschouwing: over nieuwsprenten, propaganda en prentgebruik', in: S. Craft-Giepmans, C. Dumas, E. Kolfin en S. Groenveld (red.) Oranje in zwart-wit. Beeldvorming in grafiek van de stadhouders van Oranje-Nassau 1560-1700, Jaarboek Oranje-Nassau Museum 2006, Rotterdam en Gronsveld 2007, 193-212. *(Academic activities, Book Chapter)
 • Kolfin, E. & S. Groenveld (2007). 'Inleiding', in: S. Craft- Giepmans, C. Dumas, E. Kolfin en S. Groenveld (red.), Oranje in zwart-wit. Beeldvorming in grafiek van de stadhouders van Oranje-Nassau 1560-1700, Jaarboek Oranje-Nassau Museum 2006, Rotterdam en Gronsveld 2007, 9-12. *(Academic activities, Book Chapter)
 • Kolfin, E. & M. Rikken (2007). 'A very personal copy: Pieter van Veen's illustrations to Montaigne's Essais', in: P.J. Smith, K.A.E. Enenkel (red.), Montaigne in the Low Countries, Intersections. Yearbook for early modern studies 8 (2007). 247-263. *(Academic activities, refereed Article)
 • Kolfin, E. (2007). 'Nazomer van de Gouden Eeuw. Ideeën over verval en bloei in de schilderkunst rond 1700', in: Bulletin van het Dordrechts Museum 32 (2007). 1, pp. 3-6. *(Popular activities, Article)
 • Kolfin, E., Craft-Giepmans, S., Dumas, C. & S. Groenveld (2007). Oranje in zwart-wit. Beeldvorming in grafiek van de stadhouders van Oranje-Nassau 1560-1700, Jaarboek Oranje-Nassau Museum, Rotterdam en Gronsveld 2007. *(Academic activities, Journal Editorship)
 • Kolfin, E. (2007). 'The visibility of black slavery in Dutch prints and book illustrations 1600-1800', Conference The Iconography of Slavery in Europe 1500-1800, The Warburg Institute, London, 23/11/2007-24/11/2007. *(Academic activities, Lecture)
 • Kolfin, E. (2007). 'Rembrandt's Africans', European Conference on African Studies, Universiteit Leiden 11/07/2007-14/07-2007. *(Academic activities, Lecture)
 • Kolfin, E. (2007). 'De vreemdeling verbeeld: Afrikanen in Rembrandt's bijbelse wereld', Websitepresentatie De vreemdeling verbeeld, Bijbels Genootschap, Bijbels Museum, Amsterdam 02/11/2007. *(Popular activities, Lecture)
 • Kooijmans, Luuc (2007), Gevaarlijke kennis. Inzicht en angst in de dagen van Jan Sammerdam. Amsterdam, Bert Bakker, 2007. 375 pp. *(Academic activities; monograph)
 • Kooijmans, Luuc, Geloof of wetenschap: de geestelijke worsteling van Christiaan Huygens (1629-1695). Historisch nieuwsblad vol. 16 (2007), afl. 4 (mei), pag. 58-63. *(Popular publications; article)
 • Koppenol, J.M. & Agnes van der Veen, `Requiem voor het vaderland. Hoofts Lijkklaght over Pieter Dircxz. Hasselaer (1617)'. In: Nederlandse letterkunde 12 (2007), 34-52. *(Academic activities; article)
 • Koppenol, J.M. `The early reception of Montaigne in Holland: Van Hout, Coornhert and Spiegel'. In: Paul J. Smith & Karl A.E. Enenkel (eds.), Montaigne and the Low Countries (1580-1700). Leiden, Boston 2007, 141-172 (Intersections 8, 2007). *(Academic activities; book chapter)
 • Koppenol, J.M., `Noah's Ark disembarked in Holland. Animals in Dutch poetry, 1550-1700. In: Karl A.E. Enenkel & Paul J. Smith (eds.), Early modern zoology. The construction of animals in science, literature and the visual arts. Leiden, Boston 2007, 451-528 (Intersections 8, 2007). *(Academic activities; book chapter)
 • Koppenol, J.M. `De kracht van creativiteit'. [Bespreking van: Rick de Leeuw, Anna Luyten, Remco Sleiderink, Rederijkerskamer 't Mariacranscke. 500 jaar aan het woord. Roeselare: Roularta, 2007.] In: De Groene Amsterdammer131 (2007), nr. 47 (23 november 2007), 38-39. *(Popular publications: review)
 • Koppenol, J., Vaessens, T.L., B. Holleman, M. Huening, M. van Oostendorp (Eds.) (2007) Neerlandistiek.nl. Wetenschappelijk tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde. 2007. *(Academic activities, Journal Editorship)
 • Lesger, C. (2007). 'De locatie van het Amsterdamse winkelbedrijf in de achttiende eeuw', Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 4, p. 35-70. *(Academic activities, refereed Article)
 • Lesger, C. (2007). 'Bridging the gap: problems of coordination and the organization of international commerce in late medieval European cities', Universiteit Antwerpen, 7-8 december 2007. *(Academic activities, Organization of Conference)
 • Lesger, C. (2007). 'Merchants in charge. The self-perception of Amsterdam merchants, ca.1550-1700', paper gepresenteerd op de conferentie The Self-Perception of Early Modern Capitalists, Los Angeles, 19-20 januari 2007. *(Academic activities, Lecture)
 • Lesger, C. (2007). 'The printing press and the rise of the Amsterdam information exchange around 1600', paper gepresenteerd op de conferentie Cross regional chains in global history, Kyoto University, Graduate School of Letters, 13-16 december 2007. *(Academic activities, Lecture)
 • Lesger, C. (2007). 'Handelsbloei, stadsuitbreiding en de bevolking in de Jordaan en op de Westelijke eilanden in de 17e eeuw', Lezing georganiseerd door wijkcentrum Jordaan en Gouden Reael, 18 november 2007. *(Popular activities, Lecture)
 • Lesger, C. (ed.) (2007). Stadsgeschiedenis. *(Academic activities, Journal Editorship)
 • Nierop, H.F.K. van (2007). '"And Ye shall Hear of Wars and Rumours of Wars." Rumour and the Revolt of the Netherlands'. In: Judith Pollmann, Andrew Spicer (red.), Public Opinion and Changing Identies in the Early Modern Netherlands. Essays in Honour of Alastair Duke. Leiden, Boston, Köln: E.J. Brill, p. 69-86. *(Academic activities, refereed Article)
 • Nierop, H.F.K. van (2007). 'A Tale of Two Brothers: Corporate Identity and the Revolt in the Towns of Holland'. In: Jerry Bentley and Charles H. Parker (red.), Between the Middle Ages and Modernity: Individual and Community in the Early Modern World. Lanham, MD, Rowman & Littlefield, p. 53-70. *(Academic activities, refereed Article)
 • Nierop, H.F.K. van (2007). 'En matière d'état, le partie le plus faible doit toujours avoir tort: les procès politiques aux Pays-Bas, XVIe-XVIIe siècles'. In : Y.-M. Bercé (red.), Les procès politiques (XIVe– XVIe siècle). Rome: école française à Rome, p. 449-473. *(Academic activities, refereed Article)
 • Nierop, H.F.K. van & P. Arnade (2007). 'Introduction: The Political Culture of the Revolt of the Netherlands', Journal of Eary Modern History, vol. 11, nr. 4-5, p. 253-261. *(Academic activities, refereed Article)
 • Nierop, H.F.K. van (2007). [Review of: D. Maczkiewitz, Der niederländische Aufstand gegen Spanien (1568-1609): eine kommunikationswissenschaftliche Analyse (Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas 12, Münster [etc.]: Waxmann 2005)]. Webrecensie Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 121 (2007). http://www.knhg.nl/default.aspx. *(Professional activities, Review)
 • Nierop, H.F.K. van (2007). [Review of: J.D. Tracy, The Low Countries in the sixteenth century: Erasmus, religion and politics, trade and finance. Variorum Collected Studies Series, vol. 808 (Burlington, VT: Ashgate, 2005)]. In: The Catholic Historical Review, vol. 93, nr. 4, p. 962-963. *(Professional activities, Review)
 • Nierop, H.F.K. van, & G. Marnef (22-03-2007). 'The Dutch Revolt as a Civil War: Antwerp and the Netherlands'. NIAS, Wassenaar. *(Academic activities, Lecture)
 • Nierop, H.F.K. van (31-03-2007). Concluding Remarks'. Conference: Dynamics of Identity, Universiteit Leiden. *(Academic activities, Lecture)
 • Nierop, H.F.K. van (22-06-2007). 'De burgeroorlog van 1566-1609: een ander perspectief op de Tachtigjarige Oorlog'. Nederlandse Commissie voor Militaire Geschiedenis, Amsterdam. *(Academic activities, Lecture)
 • Nierop, H.F.K. van (02-09-2007). 'De beeldenstorm in de Oude Kerk'. Amsterdam, Vereniging Vrienden van de Oude Kerk. *(Popular activities, Lecture)
 • Nierop, H.F.K. van (25-10-2007). The Dutch Civil War'. Conference: Sixteenth Century Studies Conference, Minneapolis, MN, USA. *(Academic activities, Lecture)
 • Nierop, H.F.K. van (08-12-2007). 'The Dutch Civil War and the Politics of Reconciliation'. Conference: Transitional Politics: The quest for stability after war and revolution in modern European history, Universiteit Utrecht. *(Academic activities, Lecture)
 • Noordegraaf, L. (2007). 'Economic historiography in the Netherlands 1960-2000', in : South African Journal of Economic History 22 (2007) 108-141. *(Academic activities, Article)
 • Petram, L. (2007). 'Tulpenkoorts. Nieuw archiefonderzoek over de eerste Nederlandse financiële crisis'. Academische boekengids 63, p. 3-4. *(Popular activities, Article)
 • Sluijter, E.J. (2007). Ovidius' Herscheppingen herschapen. Over de popularisering van mythologische thematiek in beeld en woord. De Zeventiende Eeuw 23/1, pp. 45-76. *(Academic activities, Article)
 • Sluijter, E.J. (Ed.) (2007). Oculi. Studies in the Arts of the Low Countries. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishers. *(Academic activities, Editorship Monography series)
 • Sluijter, E.J. (12-2007). Finalist Charles Rufus Morey Book Award 2006/7 voor Rembrandt and the Female Nude. Internationale prijs voor het beste kunshistorische boek van 2006/7 (4 titels shortlisted). Organisatie: College Art Association of America. *(Academic activities, Award)
 • Sluijter, E.J. (17-10-2007). 'Rembrandt and Rivalry', Faculty Lecture, Institute of Fine Arts, New York University. *(Academic activities, Lecture)
 • Sluijter, E.J. (05-12-2007). 'The Artist, the Nude and the Model: The Case of Rembrandt' (keynote lecture), Conference The counter-reformation countered. Considering the nude and the norm in the Early Modern Low Countries, Katholieke Universiteit Leuven. *(Academic activities, Lecture)
 • Sluijter, E.J. (19-09-2007). 'Je ziet wat je ziet', Symposium Je ziet niet wat je ziet, Spui 25 (UvA), 19-9-2007. *(Academic activities, Lecture)
 • Steenbergen, C.M. (2007). Stalla di bugie, laberinto d'errori. De literaire bril van Anton Francesco Doni, in Amore Romae, te verschijnen in februari 2007. *(Popular activities, Article)
 • Steenbergen, C.M. (2007). 'La retorica sull'imitazione in A.F. Doni: l'autorità di un concetto poetico in trasformazione', in Autorità, modelli e antimodelli nella cultura artistica e letteraria fra Riforma e Controriforma, congresbundel van het gelijknamige congres gehouden in Italië, Urbino, 9-11 november 2006. Bundel verschijnt in oktober 2007. *(Academic activities, Article)
 • Tummers, J.C. (2007). 'De vingerafdruk van een oude meester. Over het toeschrijven van Nederlandse, zeventiende-eeuwse schilderijen', in L. Kuitert e.a.., Wie is de auteur?, Dertien opstellen over schrijverschap, toeschrijvingen, presudoniemen en anonimiteit, Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, 2007,pp. 84-109. *(Academic activities, Book Chapter)
 • Tummers, J.C. (2007). (origineel manuscript) met medewerking van C. Brenner, J. Riddell & B. Moore, Painting in the Dutch Golden Age, A Profile of the Seventeenth Century, National Gallery of Art, Washington D.C. 2007, 164 pp. *(Professional activities, Monograph)
 • Verkruijsse, P.J. (2007). 'Zonder auteur, zonder plaats, zonder uitgever, zonder drukker, zonder jaar. Anoniem en pseudoniem drukwerk in de tijd van de handpers', in: Lisa Kuitert, Carla Dauven, Jelle Koopmans (red.). Wie is de auteur?Dertien opstellen over schrijverschap, toeschrijvingen, pseudoniemen en anonimiteit. Amsterdam: Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, 2007, p. 235-248, 255. *(Professional activities, Book Chapter)
 • Wesseling, A. (2007). 'Erasmus en plagiaat'. In: M. Holthuis, G. Vermeer (red.), Wie is de auteur? Dertien opstellen over schrijverschap, toeschrijvingen, pseudoniemen en anonimiteit. Amsterdam (Instituut voor Cultuur en Geschiedenis), pp. 57-69. *(Academic activities, refereed Article)
 • Wesseling, A. (2007). 'Anderlecht: het Erasmushuis, 1521. Humanisme in de Lage Landen'. In: W. Blockmans en H. Pleij (red.), Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm. Amsterdam (Bert Bakker), pp. 446-459. *(Popular activities, Article)
 • Wesseling, A. (2007). Organization of Annual Meeting Neolatinistenverband. Amersfoort, 16-11-2007. *(Academic activities, Organization of Conference)
 • Wesseling, A. (2007). 'Erasmo e l'Umanesimo italiano', Universidad de Granada, 7-11-2007.*(Academic activities, Lecture)
 • Wesseling, A., D. van Miert, H. Nellen (eds.). (2007). Nieuwsbrief Neolatinistenverband. *(Academic activities, Journal Editorship)
 • Weststeijn, J. (2007). 'Dreams in Tabari: Husayn, Jubayr and Those in God's Favor in the Umayyad Period', Le Muséon: Revue d'études Orientales 120, p. 225-29. *(Academic activities, Article)
 • Weststeijn, T. (2007). 'Visual Arts', in: M. Beller & J.Th. Leerssen (eds.), IMAGOLOGY: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters, Amsterdam and New York 2007, 451-456. *(Academic activities, Book Chapter)
 • Weststeijn, T. (2007). 'Spinoza sinicus:an Asian Paragraph in the History of the Radical Enlightenment', Journal of the History of Ideas 68, No. 4 (2007). pp. 537-561. *(Academic activities, refereed Article)
 • Weststeijn, T. (2007). '"Painting's Enchanting Poison": Artistic Efficacy and the Transfer of Spirits', in: Chr. Göttler & W. Neuber (eds.), Spirits Unseen: The Representation of Subtle Bodies in Early Modern European Culture. Intersections, Yearbook for Early Modern Studies, vol. IX, Leiden and Boston2007, pp. 141-178. *(Academic activities, Book Chapter)
 • Weststeijn, T. (2007). [Review of: Amy Golahny, Mia Mochizuki & Lisa Vergara (eds.), In His Milieu. Essays in Memory of John Michael Montias.'] In: De zeventiende eeuw 23-2 (2007). pp. 277-279. *(Professional activities, Review)
 • Weststeijn, T. (2007). [Review of: Samuel van Hoogstraten, Introduction à la haute école de l'art de peinture. Traduction, commentaires et index par Jan Blanc.'] In: Simiolus. Netherlands Quarterly for the History of Art 32, Number 2/3 (2006), pp. 218-222. *(Professional activities, Review)
 • Weststeijn, T. (2007). [Review of: Susan J. Barnes, Nora de Poorter, Oliver Millar & Horst Vey, Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings.'] In: De zeventiende eeuw 22-2 (2006), p. 379. *(Professional activities, Review)
 • Weststeijn, T. (2007). [Review of: David Jaffé & Minna Moore Ede (eds.), Rubens. A Master in the Making.] In: De zeventiende eeuw 22-2 (2006), p. 376-377. *(Professional activities, Review)
 • Weststeijn, T. (2007, November 2). 'Vossius's and Hornius's Conflicting Views about China.' Conference Between Science and Scholarship: the World of Isaac Vossius, Huygens Institute for Textual History/Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age, Amsterdam. *(Academic activities, Lecture)
 • Weststeijn, T. (2007, March 22). 'Enchanting the Eye: Looking at Art and the Transfer of Spirits', panel Renaissance Theories of Vision, Annual Conference The Renaissance Society of America, Miami, Verenigde Staten. *(Academic activities, Lecture)
 • Wilders, C., 'The Stadholder's interpretation of capability', internationale conferentie Public Offices, personal demands. Capability in Governance in the Seventeenth-Century Dutch Republic (Erasmus Universiteit), Rotterdam, 28 juni 2007. *(Academic activities; lecture) 
 • Wilders, C. [Recensie van] W. Frijhoff, M. Prak, red.), Geschiedenis van Amsterdam. Centrum van de wereld, 1578-1650 (Amsterdam, 2004); en W. Frijhoff, M. Prak (red.), Geschiedenis van Amsterdam. Zelfbewuste stadsstaat, 1650-1813 (Amsterdam: SUN 2005), Transparant 18 (2007) 32. *(Professional acitivities; Reviews)