Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw

Publicaties 2006

 
dissertaties
-D = link naar de publicatie die in UvA-DARE is opgenomen.

 • Bosman, M. J. P., Het weeshuis van Culemborg 1560-1952 (Amsterdam 2006). -D
 • Groenland, J. A., Een humanist maakt school. De onderwijsvernieuwer Joannes Murmellius (ca. 1480-1517) (Maarssen 2006). -D
 • Hollaar, H. J., De Rotterdamse spelen van 1561 (Rotterdam 2006). -D
 • Reve, J. J. van het, De Kunstkamera van Peter de Grote. De Hollandse inbreng, gereconstrueerd uit brieven van Albert Seba en Johann Daniel Schumacher uit de jaren 1711-1752 (Hilversum 2006). -D
 • Swart, E., Krijgsvolk. Militaire professionalisering en het ontstaan van het Staatse leger, 1568-1590 (Amsterdam 2006). -D
 • Vermeesch, G., Oorlog, steden en staatsvorming. De grenssteden Gorinchem en Doesburg tijdens de geboorte-eeuw van de Republiek (1570-1680) (Amsterdam 2006). -D
 • Wegener Sleeswijk, A., Franse wijn in de Republiek in de 18e eeuw. Economisch handelen, institutionele dynamiek en de herstructurering van de markt (Parijs 2006). -D

 
wetenschappelijke publicaties

 • Aono, J., “Looking back to the Dutch Golden Age. Early eighteenth-century painting by Willem van Mieris” In: Ekkehard Mai, ed., Holland nach Rembrandt. Zur niederländischen Kunst zwischen 1670 und 1750 (Keulen 2006) 225-246.
 • Aono, J., “Willem van Mieris, Armida bindt de slapende Rinaldo, 1709”, “Willem van Mieris, Een keukenmeid en een visverkoper in een venster, 1713”, “Willem van Mieris, Kruidenierswinkel, 1717” en “Carel de Moor, Jonge vrouw met een vis in een venster” In: Ekkehard Mai, Sander Paarlberg, en Gregor J. M. Weber, eds., De Kroon op het Werk. Hollandse Schilderkunst 1670-1750 (Keulen, Dordrecht en Kassel 2006) 202-207, 212-213.
 • Aono, J., “Willem van Mieris, Armida bindet den schalfenden Rinaldo, 1709”, “Willem van Mieris, Küche mit Küchenmagd und Fischverkäufer, 1713”, “Willem van Mieris, Der Krämerladen, 1717” and “Carel de Moor, Die junge Fischhändlerin” In: Ekkehard Mai, Sander Paarlberg, en Gregor J. M. Weber, eds., Vom Adel der Malerei. Holland um 1700 (Keulen, Dordrecht en Kassel, 2006) 202-207, 212-213.
 • Bloemendal, J., ed., Esther: een Neolatijnse tragedie uit 1563 (Amersfoort 2006).
 • Bloemendal, J., ed., Ik ga voor niemand opzij: aforismen van Erasmus (Amersfoort 2006).
 • Blom F. R. E. “Of Wedding and War. Henricus Selyns’ Bridal Torch (1663), with an edition and translation of the Dutch poem” In: 400 Years of Dutch-American Exchange. Papers of the AANS – NNP June Conference 2006 (Nebraska 2006) 15 pp.
 • Blom F. R. E. “Niets is zo mooi als de als de weg van Eberstadt naar Heidelberg.
  Constantijn Huygens op reis” In: M. Soeting, ed., Tübingen, Heidelberg, Freiburg (Amsterdam 2006) 15 pp.
 • Bok, M. J. [en S.A.C. Dudok van Heel], “The Mysterious Landscape Painter Govert Janszn called Mijnheer (1577-c.1619)”. In: In His Milieu: Essays on Netherlandish Art in Memory of John Michael Montias (Amsterdam 2006) 73-100.
 • Broekman, I., De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens. (Hilversum 2006).
 • Gelder, M. van, “Thuis in vroegmodern Venetië: woningen en levensstijl van de Nederlandse kooplieden in de Serenissima” In: Incontri. Rivista europea di studi italiani (2006) 163-174.
 • Gelder, M. van, “Changing tack: the versatile allegiances of Daniel Nijs, a Netherlandish merchant and information broker in early modern Venice”, Dutch Crossing. A journal of Low Countries Studies 30-2 (2006) 243-251.
 • Gelder, M. van, “Maria Nunes” In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Nunes).
 • Groesen, M. van, “Portrait of the traveller with burin and printing press. The representation of Dutch maritime expansion in the De Bry collection of voyages”, The Low Countries. Arts and society in Flanders and The Netherlands 14 (2006) 48-55.
 • Groesen, M. van, “Van de Stille Zuidzee tot de ‘Frankfurter Buchmesse’. Beeldvorming in het Journael van Willem Schouten en de reiscollectie De Bry (1618-19)”, Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van christen-historici [themanummer Religie en de Nieuwe Wereld] 17-2 (2006) 19-24.
 • Groesen, M. van, “Interchanging Representations: Dutch publishers and the De Bry collection of voyages (1596-1610)”, Dutch Crossing. A journal of Low Countries Studies 30-2 (2006) 229-242.
 • Groesen, M. van, Specx, Sara (1616/17 - ca. 1636) In: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Specx).
 • Hart, M. C. ‘t, “De Nederlandse Republiek als casestudy”, BMGN 121-3 (2006) 418-438.
 • Hart, M. C. ‘t, “The common soldier in rebel armies. An introduction”, International Review of Social History 51-1 (2006) 71-74.
 • Hart, M. C. ‘t, [& M. P. C. van der Heijden], “Het geld van de stad: recente historiografische trends in het onderzoek naar stedelijke financiën in de Nederlanden”, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 3-3 (2006) 3-35.
 • Hart, M. C. ‘t, [& M. Limberger], “Staatsmacht en stedelijke autonomie: het geld van Antwerpen en Amsterdam (1500-1700)”, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 3-3 (2006) 36-72.
 • Jansen, J., “Het genoegen is al het goede. Hoofts visie op genot in de ‘Reden vande Waerdicheit der Poesie’ (ca. 1614): filosofie of rhetorica?” In: Lias. Sources and documents regarding the early modern history of ideas 32-2 (2006) 222-268.
 • Jonckheere, K. J. A., “Wars van decorum. Het Laatste Avondmaal van Adriaen Thomasz. Key: een uitgangspunt voor Rubens” In: K. van der Stighelen, ed., Munuscula Amicorum. Contributions on Rubens and his colleagues in honour of Hans Vlieghe, Pictura Nova. Studies in 16th- and 17th- Century Flemish Painting and Drawing 10 (Turnhout 2006) II, 479-488.
 • Jonckheere, K. J. A., “Een zeedig uijterlijk, en een fijn mans ijthangbordt, is het merk van een modern vroom Konstkoper’. Jacob Campo Weyerman over kunsthandel” In: André van de Kerkhove, ed., Liber Memorialis Eric Duverger (Wetteren 2006) 75-90.
 • Jonckheere, K. J. A., “The influence of art trade and art collecting on Dutch art around 1700. The case of Adriaen van der Werff” In: Ekkehard Mai, ed., Vom Adel der Malerei – Holland um 1700 (Keulen, Dordrecht en Kassel 2006) 49-66.
 • Jonckheere, K. J. A., “Two drawings by Peter Paul Rubens after Adriaen Thomasz. Key”, Master Drawings 44-2 (2006) 213-220.
 • Keblusek, M., “Book agents. Intermediaries in the early modern world of books”, In: Idem, H. Cools en B. Noldus, eds., Your humble servant. Agents in early modern Europe (Hilversum 2006) 97-107.
 • Keblusek, M., “Gli intermediari del mondo dei libri nella prima età moderna” In: Idem, ed., Agenti e mediatori nell’Europa moderna (= Quaderni Storici 41-2; 2006) 433-448.
 • Keblusek, M., [H. Cools en B. Noldus] eds., Your humble servant. Agents in early modern Europe (Hilversum 2006).
 • Keblusek, M., ed., Agenti e mediatori nell’Europa moderna (= Quaderni Storici 41-2; 2006).
 • Knevel, P., Een dagje in Naarden. Over de historische betekenis van een Hollandse vesting, Tussen Vecht en Eem. Tijdschrift voor regionale geschiedenis 21 (2006) 3-9.
 • Knevel, P, [en H. Beliën], “Rembrandt in Amerika. De Hudson-Fulton-tentoonstelling van 1909”, Geschiedenis Magazine 41-6 (2006) 28-33.
 • Knevel, P., [en H. Beliën], Langs Rembrandts roem. De reputatie van een meester (Amsterdam 2006).
 • Knevel, P., “Lodewijk XIV en Frederik de Grote. Kanttekeningen bij absolutisme en verlicht absolutisme” In: W. Frijhoff en L. Wessels, eds., Veelvormige dynamiek. Europa in het ancien régime 1450-1800 (Heerlen en Amsterdam 2006) 237-268.
 • Knevel, P., “Amsterdam: De Nachtwacht: de schutters” In: M. Prak, ed., Plaatsen van herinnering: Nederland in de zeventiende en de achttiende eeuw (Amsterdam 2006) 202-213.
 • Kolfin, E. E. P., Voor koningen en prinsen: de stillevens en landschappen van Jan van Huysum (1682-1749) (Delft 2006).
 • Koppenol, J. M., “Muiderslot. P. C. Hooft en de Muiderkring” In: M. Prak, ed., Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 2006) 166-177.
 • Koppenol, J. M., ‘Landschappen in verf en woorden’, Kunstlicht 27 (2006) 44-49.
 • Koppenol, J. M., et al., eds., Vreugde en verdriet in kleine kring. Het gezinsleven in poëzie en proza, 1600-1750 (Amsterdam 2006).
 • Lesger, C. M., The Rise of the Amsterdam Market and Information Exchange; Merchants, Commercial Expansion and Change in the Spatial Economy of the Low Countries, c.1550-1630 (Aldershot 2006).
 • Lesger, C. M., “Informatiestromen en de herkomstgebieden van migranten in de Nederlanden in de vroegmoderne tijd”, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 3-1 (2006) 3-23.
 • Lesger, C. M., “Variaties in de herkomstpatronen van nieuwe burgers in Nederlandse steden omstreeks het midden van de zeventiende eeuw”, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 3-4 (2006) 118-139.
 • Lesger, C. M., “Migrantenstromen en economische ontwikkeling in vroegmoderne steden. Nieuwe burgers in Amsterdam en Antwerpen, 1541-1655”, Tijdschrift voor Stedengeschiedenis 1 (2006) 97-121.
 • Lesger, C. M. [& K. Zandvliet], De 250 rijksten van de Gouden Eeuw. Kapitaal, macht, familie en levensstijl (Amsterdam 2006).
 • Lesger, C. M. [& E. Wijnroks], “The spatial organisation of trade. Antwerp merchants and the gateway Systems in the Baltic and the Low Countries, ca. 1550” In: Hanno Brand, ed., Trade, diplomacy and cultural exchange. Continuity and change in the North Sea area and the Baltic c.1350-1750 (Hilversum 2006) 15-35.
 • Lesger, C. M. [& M. van Leeuwen], “Berufsmobilität” In: Enzyclopaedie der Neuzeit (Stuttgart 2006) II, 65-72.
 • Nierop, H. F. K. van, “De Groninger burgeroorlog. Naar aanleiding van de publicatie van het geheime dagboek van Johan Julsing”, Historisch Jaarboek Groningen 6 (2006) 41-46.
 • Nierop, H. F. K. van, “Confessional Cleansing: Why Amsterdam Did Not Join the Revolt (1572-1578)” In: Wim Klooster and Wayne Te Brake, eds., Power and the Cities in the Netherlandic World (Leiden en Boston 2006) 85-102.
 • Nierop, H. F. K. van, “Het Prinsenhof in Delft” In: M. Prak, ed., Plaatsen van herinnering: Nederland in de zeventiende en de achttiende eeuw (Amsterdam 2006) 48-61.
 • Noordegraaf, L., Waarover spraken zij? Economische geschiedbeoefening in Nederland omstreeks het jaar 2000 (Amsterdam 2006).
 • Sluijter, E. J., Rembrandt and the female nude (Amsterdam 2006).
 • Sluijter, E. J., “‘Les regards dards’: Werner van den Valckert’s ‘Venus and Cupid’” In: In his milieu: essays on Netherlandish art in memory of John Michael Montias (Amsterdam 2006) 423-439.
 • Swart, E., “From ‘Landsknecht’ to ‘soldier’: the Low German foot soldiers of the Low Countries in the second half of the sixteenth century”, International review of social history 51-1 (2006) 75-92.
 • Verkruijsse, P., “De drukker van ‘Vlaerdings Redenrijck-berg’: Cornelis Fransz.” In: B. A. M. Ramakers en Y. L. Bleyerveld, ed., Op de Hollandse Parnas: de Vlaardingse rederijkerswedstrijd van 1616 (Zwolle 2006) 180-193.
 • Verkruijsse, P., “Boekwetenschap en archiefonderzoek”, De Nederlandsche Leeuw: maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 123-6 (2006) 330-337.
 • Vermeesch, G., “Organisation stratégique et bénéfices économiques: les garnisons à Gorinchem et Doesburg pendant la révolte des Pays-Bas (1572-1648)” In: P. Bragard, et al., eds., L’armée et la ville dans l’Europe du Nord et du Nord-Ouest: du XVe siècle à nos jours (Louvain-la-Neuve 2006) 275-289.
 • Vermeesch, G., “Stadsfinanciën, oorlog en staatsvorming: Doesburg 1492-1648”, Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis 3-3 (2006) 73-95.