Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw

Publicaties 2005

 
dissertaties
-D = link naar de publicatie die in UvA-DARE is opgenomen.

 • Dehé, J., "Een slaafsch bedrijf". De geschiedenis van het openbaar vervoer in Waterland, 1630-1880 (Hilversum 2005). -D
 • Jonckheere, K. J. A., Kunsthandel & diplomatie. De veiling van de schilderijenverzameling van Willem III (1713) en de rol van het diplomatieke netwerk in de Europese kunsthandel (Amsterdam 2005). -D
 • Roemer, G. M. van der, De geschikte natuur. Theorieën over natuur en kunst in de verzameling van zeldzaamheden van Simon Schijnvoet (1652-1727) (Amsterdam 2005). -D
 • Roobol, M., Landszaken. De godsdienstgesprekken tussen gereformeerde predikanten en D.V. Coornhert onder leiding van de Staten van Holland (1577-1583) (Leiden 2005). -D
 • Weststeijn, M. A., De zichtbare wereld. Samuel van Hoogstratens kunsttheorie en de legitimering van de schilderkunst in de zeventiende eeuw (Amsterdam 2005). -D

 
wetenschappelijke publicaties

 • Bloemendal, J., ed., Daniël Heinsius, De verachting van de dood = De contemptu mortis; tekst, inleiding en commentaar door Jan Bloemendal (Amsterdam 2005).
 • Bloemendal, J. [en A. Leerintveld], "De 'literaire' vriendschap tussen Constantijn Huygens en Dorothea van Dorp" In: Spiegel der Letteren 47-3 (2005) 275-86.
 • Bok, M. J., “Bastaarden van de Utrechtse bisschop Rudolf van Diepholt?” In: De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 122 (2005) 233-37.
 • Bok, M. J. [en N. Plomp], “Genealogie en heraldiek in zeventiende-eeuws Utrecht” In: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 59 (2005) 36-70.
 • Bok, M. J., “Een Ganymedes van Francois Badens en de werkplaats voor schilderijen in Italiaanse stijl aan de Oude Turfmarkt” In: Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 92-4 (2005) 3-14.
 • Broekman, I., De rol van de schilderkunst in het leven van Constantijn Huygens (1596-1687) (Hilversum 2005).
 • Cauwer, P. de, “Een ‘grand desastre’. Staatse brieven over de veldtocht van 1638” In: Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas 108 (2005) 117-46.
 • Groesen, M. van, “Barent Jansz. en de familie De Bry. Twee visies op de eerste Hollandse expeditie ‘om de West’ rond 1600” In: De zeventiende eeuw 21-1 (2005) 29-48.
 • Hart,M. ‘t, “De Nederlandse Republiek en de betekenis van de steden” In: K. Davids en J. Lucassen, ed., Een wonder weerspiegeld. De Nederlandse Republiek in Europees perspectief (Amsterdam 2005) 53-89.
 • Jansen, J., ed., P. C. Hooft, Rede over de waardigheid van de poëzie. Reden vande Waerdicheit der Poesie (met een inleiding, hertaling en commentaar door Jeroen Jansen) (Amersfoort 2005).
 • Jansen, J., “Lemma Rede. Niederlande” In: G. Ueding, ed., Histori­sches Wörterbuch der Rhetorik VII (Tübingen 2005) kol. 743-51.
 • Jansen, J., “Lemma Rhetorik. Institutionengeschichte: Niederlande” In: G. Ueding, ed., Histori­sches Wörterbuch der Rhetorik VII (Tübingen 2005) kol. 1691-99.
 • Jansen, J., “Neuzeitliche Institutionengeschichte: Niederlande” In: G. Ueding, ed., Rhetorik. Begriff - Geschichte -Internationalität (Tübingen 2005) 178-84.
 • Jansen, J., en E. E. P. Kolfin, “Imitatie in de zestiende en zeventiende eeuw. Ten geleide” In: De zeventiende eeuw 21-2 (2005) 179-80.
 • Jansen, J., “Anders of beter. Emulatie in de renaissancistische literatuur­the­orie” In: De zeventiende eeuw 21-2 (2005) 181-97.
 • Jansen, J., “Petrarca en de Nederlandstalige lyriek in de zestiende eeuw. Populariteit, imitatie en oorspronkelijkheid” In: Incontri. Rivista europea di studi italiani 20 (2005) 17-27.
 • Jonckheere, K., ‘“When the Cabinet from Het Loo was sold”. The Auction of William III’s Collection of Paintings, 26 July 1713’ In: Simiolus. Netherlands quarterly for the history of art, 30-2 (2005) 56-116.
 • Keblusek, M., "New York, Amsterdam, Leiden: trading books in the old and new worlds" In: G. Harinck en J. L. Krabbendam, eds., Amsterdam-New York. Transatlantic relations and urban identities since 1653 (Amsterdam 2005) 117-24.
 • Keblusek, M., "Keeping it secret: the identity and status of an early modern inventor" In: History of science. An annual review of literature, research and teaching 43 (2005) 37-56.
 • Knevel, P., “Macht in de Republiek. De regent en de prins” In: Bulletin Dordrechts Museum 30-3 (2005) 12-15.
 • Knevel, P., [H. Beliën & I. van Tol], Geschiedenis op straat. Wandelen door historisch Nederland (Amsterdam 2005).
 • Knevel, P., en H. F. K. van Nierop, “De strijd om het stadhuis / The town hall in the struggle for power” In: E-J. Goossens, ed., Stadhuis van Oranje. 350 jaar geschiedenis op de Dam / The Town Hall of Amsterdam and the House of Orange: 350 years of history in Dam Square (Amsterdam 2005) 16-48.
 • Knevel, P., [en H. Beliën] “Canon van de vaderlandse geschiedenis. De Nederlandse geschiedenis in te weinig woorden” In: De Canons. Wat iedereen wil weten over geschiedenis, literatuur, filosofie en wetenschap (Amsterdam 2005) 11-41.
 • Kolfin, E. E. P., The young gentry at play. Representations of merry companies in Northern Netherlandish art 1610-1645 (Leiden 2005).
 • Kolfin, E. E. P., en J. Jansen, “Imitatie in de zestiende en zeventiende eeuw. Ten geleide” In: De zeventiende eeuw 21-2 (2005) 179-80.
 • Koppenol, J. M., “Literatuur om van te dromen. Het ontstaan van de Nederlandse renaissanceliteratuur in visionaire teksten” In: Nederlandse letterkunde 10 (2005) 280-98.
 • Koppenol, J. M., “Humor van de straat. De Koddige en ernstige opschriften van Hieronymus Sweerts” In: T. van Strien en R. Zemel, eds., Daer omme lachen die liede. Opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree (Amsterdam 2005) 131-37.
 • Koppenol, J. M., “Dieren in de Nederlandse literatuur (1550-1700)” In: Nieuwsbrief voor afgestudeerden van de opleiding Nederlands van de Vrije Universiteit Amsterdam 29 (2005) 3-16.
 • Koppenol, J. M., “Opiniestuk: Nogmaals BNTL” In: Neder-L. Electronisch Tijdschrift voor Neerlandistiek 13 (0501.b).
 • Lesger, C., “Vertraagde groei. De economie tussen 1650 en 1730” In: W. Frijhoff en M. Prak (eds.), Geschiedenis van Amsterdam. Zelfbewuste stadstaat 1650-1813, II-2 (Amsterdam 2005) 21-87, 500-02.
 • Lesger, C., “Stagnatie en stabiliteit. De economie tussen 1730 en 1795” In: W. Frijhoff en M. Prak, eds., Geschiedenis van Amsterdam. Zelfbewuste stadstaat 1650-1813, II-2 (Amsterdam 2005) 219-65, 506-08.
 • Nierop, H. F. K. van, “Een brief per dag. De nieuwsvoorziening van Willem van Oranje” In: Donald Haks, ed., De correspondentie van Willem van Oranje. Presentatie van de data- en beeldbank in Stedelijk Museum Het Prinsenhof te Delft 12 april 2005 (Den Haag 2005) 21-28.
 • Nierop, H. F. K. van, “De beeldenstorm in de Nederlanden” In: Historisch Nieuwsblad 14-2 (2005) 10-16.
 • Nierop, H. F. K. van, “Eender en anders in de Nederlandse Opstand en de Franse godsdienstoorlogen” In: K. Davids en J. Lucassen, ed., Een wonder weerspiegeld. De Nederlandse Republiek in Europees perspectief (Amsterdam 2005) 25-52.
 • Nierop, H. F. K. van, & P. Knevel, “De strijd om het stadhuis / The town hall in the struggle for power” In: E-J. Goossens, ed., Stadhuis van Oranje: 350 jaar geschiedenis op de Dam / The Town Hall of Amsterdam and the House of Orange: 350 years of history in Dam Square (Amsterdam 2005) 16-49.
 • Parthesius, R., [& K. Millar en B. Jeffery], “Preliminary report on the excavation of the 17th century Anglo-Dutch Esat-Indiaman Avondster in Bay of Galle, Sri Lanka” In: The international journal of nautical archeology 34-2 (2005) 216-37.
 • Sluijter, E. J., “Over ‘rapen’ en wedijver in de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw” In: De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 21-2 (2005) 267-92.
 • Sluijter, E. J., “Goltzius, Painting and Flesh; or, Why Goltzius Began to Paint in 1600” In: M. van den Doel, e.a., eds., The Learned Eye. Regarding Art, Theory and The Artist’s Reputation. Essays for Ernst van de Wetering (Amsterdam 2005) 158-77.
 • Tummers, A., “Aelbert Cuyp’s Innovative Use of Spatial Devices” In: M. van den Doel, e.a., eds., The Learned Eye, Art, Theory and the Artist’s Reputation. Essays for Ernst van de Wetering (Amsterdam 2005) 86-98.
 • Tummers, A., M. van den Doel, N. van Eck, G. Korevaar, & Th. Weststeijn, eds., The Learned Eye, Art, Theory and the Artist’s Reputation, Essays for Ernst van de Wetering (Amsterdam 2005).
 • Vermeesch, G., “War, fortified towns and the countryside, Gorinchem and Doesburg (1570-1680)” In: Militär und Gesellschaft in den frühen Neuzeit 9 (2005) 155-63.
 • Weststeijn, T., “Otto Vaenius’ Emblemata Horatiana and the azulejos of the convent of Sao Francesco, Salvador de Bahía” In: De zeventiende eeuw 21-1 (2005) 128-45.
 • Weststeijn, T., “Imitatie in Samuel van Hoogstratens Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst” In: De zeventiende eeuw 21-2 (2005) 243-66.
 • Weststeijn, T., “Rembrandt and Rhetoric. The Concepts of affectus, enargeia and ornatus in Samuel van Hoogstraten’s Judgement of His Master” In: M. van den Doel, e.a., eds., The Learned Eye. Regarding Art, Theory, and the Artist’s Reputation. Essays for Ernst van de Wetering (Amsterdam 2005) 111-30.
 • Weststeijn, T., “Introduction: The Learned Eye” In: M. van den Doel, e.a., eds., The Learned Eye. Regarding Art, Theory, and the Artist’s Reputation. Essays for Ernst van de Wetering (Amsterdam 2005) 9-15.
 • Weststeijn, T., M. van den Doel, N. van Eck, G. Korevaar & A. Tummers, eds., The Learned Eye. Regarding Art, Theory, and the Artist’s Reputation. Essays for Ernst van de Wetering (Amsterdam 2005).