Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw

Publicaties 2004

 
dissertaties

 • D. K. W. van Miert, Illuster onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden Eeuw 1632-1704 (dissertatie Amsterdam 2004). [samenvatting]

 
wetenschappelijke publicaties

 • Aono, J., "The shop painting of Willem van Mieris: reception and succession of seventeenth-century Dutch genre art in the first half of the eighteenth century" (in Japanese), Journal of the Japan Art History society 156 (2004) 481.
 • Aono, J., "Out of the margin: the image of working women in 17th-century Dutch genre art" (in Japanese). In: C. Grössinger, ed., Japanese edition of Picturing women in late medieval and Renaissance art (Tokyo 2004) 255-69.
 • Aono, J., "The shop painting of Willem van Mieris (1662-1747): inheritance and innovation of seventeenth-century Dutch genre painting" (in Japanese), Studies in art: Annual Report 2003. The Kajima foundation for the arts (2004) 172.
 • Bergvelt, E. S., [& J. P. Filedt Kok en N. Middelkoop], eds., De Hollandse meesters van een Amsterdamse bankier. De verzameling van Adriaan van der Hoop (1778-1854) (Zwolle en Amsterdam 2004).
 • Bergvelt, E. S., "De canon van de Gouden Eeuw. De collectie Van der Hoop en de opvattingen van Thoré-Bürger" In: Idem, J. P. Filedt Kok en N. Middelkoop, eds., De Hollandse meesters van een Amsterdamse bankier. De verzameling van Adriaan van der Hoop (1778-1854) (Zwolle en Amsterdam 2004) 196-204 en 208-14.
 • Blom, F. R. E., "Constantijn Huygens en de Friese dichter Willem Staackmans" In: De zeventiende eeuw 20, 1 (2004) 122-32.
 • Blom, F. R. E., "Onovertroffen verfijning: Petrarca en Hooft" In: Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 21, 7 (2004) 10-12.
 • Bok, M. J., "Rembrandt`s fame and Rembrandt`s failure. The Market for History Paintings in the Dutch Republic" In: A. Kofuku, ed., Rembrandt and Dutch History Painting in the 17th Century (Tokyo 2004) 159-80.
 • Bok, M. J., "The dealer`s creative power: The historical contribution made by the art market to the dissemination of culture" In: A. Browne, ed., Art market matters (Helvoirt 2004) 45-51.
 • Gelder, M. van, "Supplying the Serenissima: The role of Flemish merchants in the Venetian grain trade during the first phase of the Straatvaart" In: International Journal of Maritime History 16, 2 (2004) 39-60.
 • Groesen, M. van, "De Bry and Antwerp. A formative period, 1577-1585" In: S. Burghartz, ed., Inszenierte Welten. Die west- und ostindischen Reisen der Verleger De Bry, 1590-1630. Staging New Worlds. De Bry`s illustrated travel reports, 1590-1630 (Basel 2004) 19-45.
 • Haitsma Mulier, E. O. G., "Op de schouders van reuzen" In: M. Carasso-Kok, ed., Geschiedenis van Amsterdam: een stad uit het niets: tot 1578 (Amsterdam 2004) 10-18.
 • Israel, J. I., Monarchy, Orangism, and Republicanism in the Later Dutch Golden Age (Amsterdam 2004).
 • Jansen, J., "Geleende praal. Oorspronkelijkheid, navolging en plagiaat in de zeventiende eeuw" In: Neerlandica extra muros 42, 1 (2004) 5-17.
 • Jansen, J., P. C. Hooft en S. Coster, Warenar (Amsterdam 2004).
 • Janssen, F. A. W. G., [& J. Bouman], "Van rood, wit en Blaeu. De weduwe Moretus koopt nieuwe letter via Ysbrand Vincent (1706)" In: C. Coppens, ed., E codicibus impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege 2 (Leuven 2004) 477-90.
 • Jonckheere, K. J. A., "`Was ich aus Branband und Holland mitgebracht`. Anton Ulrich (1633-1714), seine Gemäldesammlung und die Niederlande" In: J. Luckhard, ed., Das Herzog Anton Ulrich-Museum und seine Sammlungen. 1578-1754-2004 (München 2004) 88-121.
 • Jonckheere, K. J. A., "'When the cabinet from Het Loo was sold': The auction of William III`s collection of paintings, 26 July 1713", Simiolus 31, 3 (2004) 156-215.
 • Keblusek, M., "Extremes of costs and riches: the entry of Frederic, Elector Palatine, and Princess Elizabeth in the Dutch Republic (1613)" In: J. F. van Dijkhuizen, P. Hoftijzer & J. Roding, eds., Living in Posterity. Essays in honour of Bart Westerweel (Hilversum 2004) 163-70.
 • Keblusek, M., "Sleutel tot de wereld. De catalogi van Francis Lodwick (1619-1694)" In: J. A. A. M. Biemans, E. A. Kuitert & P. J. Verkruijsse, eds., Boek & letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 2004) 319-33.
 • Keblusek, M., "Wine for comfort. Drinking and the Royalist exile experience" In: A. Smyth, ed., A pleasing sinne. Drink and conviviality in 17th-century England (Cambridge 2004) 55-68.
 • Keblusek, M., De weg van het boek (Amsterdam 2003).
 • Keblusek, M, "Op heel veel terreinen alles. De boeken van Boudewijn Büch onder de hamer" In: Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 21, 7 (2004) 6-9.
 • Knevel, P., "Vijfde stad in Holland" In: M. Carasso-Kok, ed., Geschiedenis van Amsterdam: een stad uit het niets: tot 1578 (Amsterdam 2004) 365-91.
 • Kolfin, E. E. P., Technical descriptions of the paintings In: B. Broos en A. van Suchtelen, eds., Portraits in the Mauritshuis (Den Haag 2004).
 • Kooijmans, L., De doodskunstenaar: de anatomische lessen van Frederik Ruysch (Amsterdam 2004).
 • Koppenol, J. M., "Een wereld apart? Zuid-Nederlandse rederijkerskamers in Holland" In: L. Lucassen, ed., Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000 (Amsterdam 2004) 92-108.
 • Koppenol, J. M., "Enig redmiddel? Nog eens over het uitgeven van historische literatuur" In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 120 (2004) 247-57.
 • Koppenol, J. M., "Oranje aan zee. Decor van Oranjes hoogte- en dieptepunten" Literatuur. Tijdschrift over Nederlandse letterkunde 21, 5 (2004) 35-39.
 • Koppenol, J. M., P. C. Hooft, Liederen en gedichten (Amsterdam 2004).
 • Koppenol, J. M., [A. T. Zuiderent en E. Jansen], eds., Een rijke bron. Over poëzie (Groningen 2004).
 • Langereis, S., "Van botte boeren tot beschaafde burgers. Oudheidkundige beelden van de Bataven, 1500-1800" In: L. J. F. Swinkels, ed., De Bataven: verhalen van een verdwenen volk (Amsterdam and Nijmegen 2004) 72-105.
 • Lesger, C. M., "Schepen en schippers in Amsterdam tijdens het laatste kwart van de zestiende eeuw" In: Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 23, 1 (2004) 3-16.
 • Lesger, C. M., "De wereld als horizon. De economie tussen 1578 en 1650" In: W. Frijhoff en M. Prak, eds., Geschiedenis van Amsterdam: centrum van de wereld 1578-1650 (Amsterdam 2004) 103-87.
 • Meijers, D. J., "Een schilderijenruil tussen de hoven van Wenen en Florence in 1792: hoe twee broers besloten wederzijds hun galerijen te vervolledigen met de overvloed van de ander" In: J. Chr. Klamt en K. Veelenturf, eds., Representatie. Kunsthistorische bijdragen over vorst, staatsmacht en beeldende kunst, opgedragen aan Robert W. Scheller (Nijmegen 2004) 196-216.
 • Miert, D. K. W. van, "Where centres of learning and centres of culture meet. The Amsterdam Athenaeum and the Municipal theatre" In: A. A. MacDonald en A. H. Huussen jr., eds., Scholarly Environments. Centres of Learning and Institutional Contexts 1560-1960 (Leuven 2004) 107-20.
 • Miert, D. K. W. van, "Receptie in paradox: een vergelijking van de voorwoorden van Junius en Livius" In: Lampas. Tijdschrift voor Nederlandse classici 37, 2 (2004) 209-15.
 • Naarden, B., "Nicolaas Witsen en de Europese obsessie met talen in de zestiende en de zeventiende eeuw" In: B. Naarden, [e.a.] eds., Het babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid (Amsterdam 2004) 21-41.
 • Naarden, B., [e.a.] eds., Het babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid (Amsterdam 2004).
 • Nierop, H. F. K. van, ed., Intersections: Yearbook for Early Modern Studies (Leiden en Boston 2004).
 • Nierop, H. F. K. van, "Introduction" In: A.-J. Gelderblom, J. L. de Jong & M. van Vaek, eds., The Low Countries as a crossroads of religious beliefs (Leiden en Boston 2004) 1-7.
 • Nierop, H. F. K. van, "De eenheid verbroken 1522-1566" In M. Carasso-Kok, ed., Geschiedenis van Amsterdam: een stad uit het niets: tot 1578 (Amsterdam 2004) 313-63.
 • Nierop, H. F. K. van, "Van beeldenstorm tot Alteratie 1566-1578" In: M. Carasso-Kok, ed., Geschiedenis van Amsterdam: een stad uit het niets: tot 1578 (Amsterdam 2004) 451-81.
 • Nierop, H. F. K. van, "De eenheid verbroken" In: Ons Amsterdam 56, 5 (2004) 198-99.
 • Nierop, H. F. K. van, "De strijd om de sacrale ruimte" In: Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 91, 3 (2004) 3-14.
 • Noordegraaf, L., [e.a.] eds., Alkmaar, stad en regio: Alkmaar en omgeving in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (Hilversum 2004).
 • Noordegraaf, L., "Droogmakerijen en bedijkingen in Noord-Holland (16e-19e eeuw)" In: Alkmaar, stad en regio: Alkmaar en omgeving in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (Hilversum 2004) 51-64.
 • Sluijter, E. J., [e.a.] ed., Oculi. Studies in the Arts of the Low Countries 9 (Amsterdam en Philadelphia 2004).
 • Sluijter, E. J.,"'Vele vermaerde ende treffelicke schilder'. Beelden van de Hollandse schilderkunst" In: W. Steffelaar en P. R. D. Stokvis, eds., De gouden eeuw van de Republiek, Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen 2 (Heerlen 2004) 156-90.
 • Tracy, J. D., For Holland`s Garden. The war aims of the States of Holland, 1572-1588 (Amsterdam 2004).
 • Verkruijsse, P. J., [J. A. A. M. Biemans & E. A. Kuitert], eds., Boek & letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 2004).
 • Verkruijsse, P. J., [M. H. G. van Kempen & A. M. Zuiderweg], eds., Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur [en cultuur], opgedragen aan Bert Paasman (Leiden 2004).