Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw

Publicaties 2003

 
dissertaties

 • Plaat, G. N. van der, Eendracht als opdracht. Lieuwe van Aitzema's bijdrage aan het publieke debat in de zeventiende-eeuwse Republiek (dissertatie Hilversum 2003). [samenvatting]
 • Poelwijk, A. H., "In dienste vant suyckerbacken." De Amsterdamse suikernijverheid en haar ondernemers, 1580-1630 (dissertatie Hilversum 2003). [samenvatting en recensie]
 • Scholten, F., Sumptuous Memories, Studies in seventeenth-century Dutch tomb sculpture (dissertatie Zwolle 2003). [samenvatting]
 • Vries, A. de, Ingelijst werk. De verbeelding van arbeid en beroep in de vroegmoderne Nederlanden (dissertatie Amsterdam 2003). [samenvatting]
 • Winkel, M. de, Fashion and Fancy: Dress and Meaning in Rembrandt's Paintings (dissertatie Amsterdam 2003). [samenvatting]

 
wetenschappelijke publicaties

 • Haitsma Mulier, E. O. G., “Court, Pieter de la (±1618-1685)” In: W. van Bunge, ed., Dictionary of seventeenth and eighteenth-century Dutch philosophers (2 dln; Bristol 2003) 110-12.
 • Hart, M. C. 't, “Low Countries: Northern Netherlands between 1568 and 1815” In: J. Mokyr, ed., Oxford Encyclopedia of Economic History Vol. 3 (Oxford 2003) 384-88.
 • Jacobs, J. A., “`Te fourneren nae de loffelijcke costumen der Stadt Amsterdam` Nederlandse regelgeving in Nieuw Nederland” In: Pro memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 5 (2003) 364-77.
 • Jansen, J., “Dichtkunst en schilderkunst als (stief)zusters. Iets over literair en picturaal realisme” In: M. van Vaeck, H. Brems & G. H. M. Claassens, ed., De steen van Alciato. Literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden. Opstellen voor prof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat (Leuven 2003) 211-27.
 • Jansen, J., “Purity and the Language of the Court in the Late Sixteenth and Seventeenth Century Netherlands” In: N. Watson & F. Somerset, ed., The Vulgar Tongue: Medieval and Post-Medieval Vernacularity (Penn State 2003) 166-76.
 • Knegtmans, P. J., “Amsterdam en het theologisch onderwijs: de geschiedenis van een moeizame relatie” In: Idem & P. T. van Rooden, ed., Theologen in ondertal: godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam (Zoetermeer 2003) 11-37.
 • Knegtmans, P. J., “Het Athenaeum Illustre en de predikantenopleiding der remonstranten in de zeventiende en achttiende eeuw” In: Idem & P. F. van Rooden, ed., Theologen in ondertal: godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam (Zoetermeer 2003) 83-98.
 • Knegtmans, P. J. & P. T. van Rooden, “Woord vooraf” In: Ibidem, ed., Theologen in ondertal: godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam (Zoetermeer 2003) 7-9.
 • Knegtmans, P. J. & P. T. van Rooden, ed., Theologen in ondertal: godgeleerdheid, godsdienstwetenschap, het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam (Zoetermeer 2003).
 • Knevel, P., “Levensgrote kopstukken. Het Amsterdamse schuttersstuk in de zeventiende eeuw” In: Amstelodamum 90, 1 (2003) 3-14.
 • Kolfin, E. E. P., "Een lenticular van slavernij. Verschuivende perspectieven in de verbeelding van de slavernij: van Frans Post tot Patricia Kaersenhout" In: R. de Jong en A. Zondervan, eds., De kleine geschiedenis van slavernij. Sporen in Amsterdam II (Amsterdam 2003) 13-34.
 • Kolfin, E. E. P., Zeven catalogusteksten bij werken van Esaias van de Velde, Dirck Hals en Hendrick Pot (cat. nrs. 1-3, 11, 39, 41, 43). In: P. Biesboer, ed., Satire en vermaak. Schilderkunst in de 17e eeuw. Het genrestuk van Frans Hals en zijn tijdgenoten 1610-1670 (Zwolle en Haarlem 2003) 14 pp.
 • Koppenol, J. M., “Een geniaal, nagenoeg onbekend Hollandsch kunstenaar. Van Eeden over Van Gogh” In: Literatuur 20, 1 (2003) 26.
 • Koppenol, J. M., “Een wonderlijke wandeling. Met Westerbaen naar Ockenburgh” Literatuur 20, 4/5 (2003) 42-44.
 • Koppenol, J. M., “Literaire wandeling met Jacob Westerbaen” In: Arts en Auto 69, 11 (2003) 30-32.
 • Koppenol, J. M., “Wat rijmt er nu op vuurbaken? Het 'termen' van de rederijkers” In: Literatuur 20, 8 (2003) 26-28.
 • Koppenol, J. M., Jacob Cats, Verhalen uit de Trou-ringh (Amsterdam 2003).
 • Koppenol, J. M., “Het sociaal-culturele leven” In: S. Groeneveld, ed., Leiden. De geschiedenis van een Hollandse stad. Deel 2, 1574-1795 (Leiden 2003) 172-86.
 • Koppenol, J. M., “Pieter Cornelisz van der Mersch en de ingekeerde Leidse rederijkerij” In: B. Ramakers, ed., Conformisten en rebellen. Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650) (Amsterdam 2003) 229-39.
 • Koppenol, J. M. [& H. Meeus,] ed., Swaen, M. de, De gekroonde laars. Een vastenavondspel (Amsterdam 2003).
 • Langereis, S., “Vervalsen in Holland: een historiografische benadering” In: Holland 35, 3 (2003) 127-33.
 • Lesger, C. M., “De Amsterdamse handel omstreeks 1550: traditioneel of modern?” In: Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeologie 38 (2003) 24-30.
 • Lesger, C. M., “Repliek op recensies in discussiedossier naar aanleiding van C. Lesger, Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand” In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 188 (2003) 58-63.
 • Miert, D. K. W. van, “Retoriek in de Republiek. Vormen en functies van academische oraties in Amsterdam in de zeventiende eeuw” In: De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 19, 1 (2003) 67-89.
 • Miert, D. K. W. van, “Nec Inglorium. Een onuitgegeven brief van Vossius over de oorsprong van de Universiteit van Amsterdam” In: WAU. Nieuwsblad van Laverna 22, 1 (2003) 17-24.
 • Miert, D. K. W. van, “Holbolligheid en holle frasen. Studenten als personage en auteur in de zeventiende eeuw” In: Literatuur 20, 6 (2003) 27-31.
 • Miert, D. K. W. van, “Amsterdam, Illustrious School of (1632-1877)” In: W. van Bunge e. a., ed., The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth Century Dutch Philosophers (Bristol 2003) 27-32.
 • Miert, D. K. W. van, “Bie, Alexander de (1623-1690)” In: W. van Bunge e. a., ed., The Dictionary of Seventeenth and Eighteenth Century Dutch Philosophers. (Bristol 2003) 102-03.
 • Miert, D. K. W. van, “The religious beliefs of Hadrianus Junius (1511-1575)” In: R. Schnur, ed., Acta Conventus Neolatin Cantabrigiensis, Proceedings of the Eleventh International Congress of Neo-Latin Studies (Tempe 2003) 583-94.
 • Nierop, H. F. K. van, “Commentaar” In: B. Ramakers, ed., Conformisten en rebellen: Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650) (Amsterdam 2003) 89-91.
 • Nierop, H. F. K. van, “Inleiding: blijvende en unieke elementen in de politieke en culturele nalatenschap van koning-stadhouder Willem III” In: Jaarboek Oranje Nassau Museum (2003) 9-11.
 • Nierop, H. F. K. van [& R. Moore,] ed., Colonial Empires Compared: Britain and the Netherlands, 1750-1850. Papers delivered to the Fourteenth Anglo-Dutch Historical Conference, 2000 (Aldershot 2003).
 • Nierop, H. F. K. van, [R. P. Fagel & M. E. H. N. Mout,] ed., K. W. Swart, William of Orange and the Revolt of the Netherlands, 1572-84, translated by J.C. Grayson (Aldershot 2003).
 • Nimwegen, O. van, “Het Staatse leger en de militaire revolutie van de vroegmoderne tijd” In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 118 (2003) 494-518.
 • Nimwegen, O. van, “De Republiek der Verenigde Nederlanden in oorlog met Frankrijk (1650-1750)” In: J. R. Bruijn en C. B. Wels, ed., Met man en macht: De militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000 (Amsterdam 2003) 65-104.
 • Sluijter, E. J., "The English venture: Dutch and Flemish artists in Britain, 1550-1800" In: Leids Kunsthistorisch Jaarboek 13 (2003) 11-28.
 • Spaans, J. W., “Violent Dreams, Peaceful Coexistence. On the Absence of Religious Violence in the Dutch Republic” In: De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 18 (2003) 149-66.
 • Spaans, J. W., “Reform in the Low Countries” In: R. Po-chia Hsia, ed., A Companion to the Reformation World [Blackwell Companions to European History] (Malden, MA, Oxford en Melbourne 2003) 118-34.
 • Spaans, J. W., “De democratisering van het religieus accessoire: van rozenkrans tot christelijke tatoeage” In: A. Molendijk, ed., Materieel Christendom. Religie en materiële cultuur in West-Europa (Hilversum 2003) 29-50.
 • Spaans, J. W., “Early Modern Orphanages between Civic Pride and Social Discipline: Francke's Use of Dutch Models” In: U. Sträter & J. N. Neumann, ed., Waisenhäuser in der Frühen Neuzeit (Tübingen 2003) 183-96.
 • Spaans, J. W., “Welfare reform in Frisian towns: between humanist theory, pious imperatives and government policy” In: T. Max Safley, ed., The Reformation of charity. the secular and the religious in early modern poor relief [Studies in Central European histories] (Boston en Leiden 2003) 121-36.
 • Verkruijsse, P. J., “'Cornelis Fransz, drukker te Amsterdam 1612-1617'. Project Amsterdamse drukkers, uitgevers en boekverkopers uit de 16e en 17e eeuw, I.” In: http://www.hum.uva.nl/bookmaster (2003).
 • Verkruijsse, P. J., “Boekenmecenaat in de zeventiende eeuw. Onderzoek van een werkgroep van studenten Historische Letterkunde” In: http://www.hum.uva.nl/bookmaster (2003).
 • Verkruijsse, P. J. “Hou de oude letteren levend!” In: Taalschrift (14 nov. 2003).