Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw

Publicaties 2002

 
dissertaties

 • Bitter, P., Graven en begraven. Archeologie en geschiedenis van de Grote Kerk van Alkmaar (dissertatie Hilversum 2001). [samenvatting]
 • Laarmann, F. K., Het Noord-Nederlands familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Beeldtraditie en betekenis (dissertatie Amsterdam 2002). [samenvatting]
 • Waszink, J. H., Justus Lipsius, Politica. Edition, Translation, Introduction by Jan Waszink (dissertatie Amsterdam 2002). [samenvatting]

 
wetenschappelijke publicaties

 • Bergvelt, E. S., [M. A. Jonker, en A. Wiechmann], ed., Schatten in Delft. Burgers verzamelen 1600-1750 (Zwolle en Delft 2002).
 • Boer, H. den, "Literature, politics, economy: the Spanish and Portuguese literature of the Sephardi Jews of Amsterdam" In: E. Horowitz en M. Orfali, ed., The Mediterranean and the Jews: Society, culture and economy in early modern times (Ramat Gan 2002) 93-108.
 • Bok, M. J., "Fluctuations in the production of portraits made by painters in the Northern Netherlands, 1550-1800" In: S. Cavaciocchi, ed., Economia e Arte Secc. XIII-XVIII (Atti delle "Settimana di Studi" e altri Convegni 33 (Prato 2002) 649-61.
 • Bok, M. J., "New perspectives on eighteenth-century Dutch Art production and collecting" In: M. North, ed., Kunstsammeln und Geschmack im 18. Jahrhundert (Berlijn 2001) 47-53.
 • Brown, Chr., The Dutchness of Dutch Art (Amsterdam 2002).
 • Groesen, M. van, "Boissard, Clusius, De Bry and the making of `Antiquitates Romanae`" In: LIAS. Sources and documents relating to the early modern history of ideas 29, 2 (2002) 195-213.
 • Jacobs, J. A., [en T. Deary], ed., Die verbazingwekkende Verenigde Staten. Van Nieuw-Amsterdam tot wereldmacht (Alkmaar 2002).
 • Jansen, J., "Het geslaagde spreken: welsprekendheid als beroepsbekwaamheid in de zeventiende eeuw" In: De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 18, 1 (2002) 31-42.
 • Janssen, F. A. W. G., "De boekencollectie van Thysius" In: Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 9 (2002) 103-16.
 • Janssen, F. A. W. G., "De gildeproef van Levinus Moen" In: De Boekenwereld. Tijdschrift voor boek en prent 18 (2002) 287.
 • Jonker, M. A., [E. S. Bergvelt en A. Wiechmann], ed., Schatten in Delft. Burgers verzamelen 1600-1750 (Zwolle en Delft 2002).
 • Koppenol, J. M., Het Leids ontzet. 3 oktober 1574 door de ogen van tijdgenoten (Amsterdam 2002).
 • Koppenol, J. M., "De eerste keer. Adam en Eva in het paradijs van Jacob Cats" In: Literatuur 19 (2002) 330-38.
 • Laarmann, F. K., Families in beeld. De ontwikkeling van het Noord-Nederlandse familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw (Hilversum 2002).
 • Langereis, S., "Gelderse geschiedschrijving in de schaduw van de hogeschool van Harderwijk: Pontanus en Smetius op het spoor van de Bataven" In: Nieuwsbrief Neolatinistenverband 14 (2002) 6-15.
 • Langereis, S., "De verzameling munten, gemmen en schelpen van Abraham Gorlaeus te Delft" In: E. S. Bergvelt, M. A. Jonker en A. Wiechmann, ed., Schatten in Delft. Burgers verzamelen 1600-1750 (Zwolle en Delft 2002) 90-99.
 • Miert, D. K. W. van, "Adriano Junio y su Batavia" In: J. M. Maestre, ed., L. Charlo Brea & J. Pascual, ed., Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico. Homenaje al Profesor Antonio Fontán, Vol. III. (Madrid 2002) 1513-1517.
 • Nierop, H. F. K. van, [en R. Po-Chia Hsia], ed., Calvinism and religious toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge 2001).
 • Nierop, H. F. K. van, "Sewing the sheriff in a blanket: Catholics and the law in Holland" In: R. Po-Chia Hsia en H. F. K. van Nierop, ed., Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge 2002) 102-11.
 • Nierop, H. F. K. van, "Willem van Oranje zoekt bondgenoten in het buitenland" In: S. C. Derks, e.a., ed., Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicaties (Den Haag 2002) 141-55.
 • Noordegraaf, L., "Nederlandse handelsgeschiedenis in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Een opmaat tot de Gouden Eeuw?" In: S. C. Derks, e.a., ed., Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicaties (Den Haag 2002) 123-39.
 • Noordegraaf, L., "Droogmakerijen en bedijkingen in Noord-Holland (16e-19e eeuw). Financiën en economie" In: H. Danner en F. Kappers, ed., Geld onder water. Een onderzoek naar financiële bescheiden in de archieven van Noord-Hollandse droogmakerijen gedurende de vroegmoderne tijd (Amsterdam 2002)
 • Sluijter, E. J. [en N. Spaans], "Door liefde verstandig of door lust verteerd? Relaties tussen tekst en beeld in de voorstellingen van Cimon en Efigenia" In: De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 17, 3 (2002) 74-106.
 • Sluijter, E. J., State of the art in seventeenth-century Flemish and Dutch Studies, Historians of Netherlandish art, newsletter (2002).
 • Sluijter, E. J., "'Veele vermaerde en treffelicke Schilders'. Beelden van de Hollandse schilderkunst" In: T. de Nijs en E. Beukers, eds., Geschiedenis van Holland (Hilversum 2002) 379-420.
 • Sluijter, E. J., Verwondering over de schilderijenproductie van de Gouden Eeuw (Amsterdam 2002).
 • Sluijter, E. J., "Kunst en historische context in onze 'internationale schatkamer'" In: Het nieuwe Rijksmuseum. Over de beoogde integratie van kunst en geschiedenis in het nieuwe Rijksmuseum (Amsterdam 2002) 10-18.
 • Spaans, J. W., "Religious policies in the seventeenth century Dutch Republic" In: R. Po-Chia Hsia en H. F. K. van Nierop, ed., Calvinism and religious toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge 2002) 72-86.
 • Spaans, J. W., "Time for prayer and time for work. Rule and practice among Catholic lay sisters in the Dutch Republic" In: R. N. Swanson, ed., The use and abuse of time in Christian history (Woodbridge 2002) 161-72.
 • Spaans, J. W., "Weduwen, wezen en vreemdelingen. Sociale zorg en tolerantie" In: Th. de Nijs en E. Beukers, ed., Geschiedenis van Holland, deel II, 1572 tot 1795 (Hilversum 2002) 255-86.
 • Wesseling, A. H., "Dutch proverbs and expressions in Erasmus' Adages, Colloquies, and Letters" In: Renaissance Quarterly 55 (2002) 81-147.
 • Weststeijn, M. A., "Schilderkunst als 'zuster van de bespiegelende wijsbegeerte'. De theoretische status van het afbeelden van de zichtbare wereld in Samuel van Hoogstratens Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst" In: De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief 18, 2 (2002) 184-207.