Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw

Publicaties 2001

 
dissertaties

 • Dorren, G. M. E., Eenheid en verscheidenheid. De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw (dissertatie Amsterdam 2001). zoek dit in de catalogus van de UvA
 • Schmidt, A., Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw (dissertatie Amsterdam 2001). zoek dit in de catalogus van de UvA

 
wetenschappelijke publicaties

 • Barend -van Haeften, M. L., [K. Bostoen en M. Roos], ed., Verhalen over verre landen. Reizen op papier 1600-1800 (Amsterdam 2001).
 • Bok, M. J., [e.a.], ed., Liber amicorum W.A. Wijburg (Den Haag 2001).
 • Bok, M. J., "The rise of Amsterdam as a cultural centre: the market for paintings, 1580-1680" In: P. O’Brien, e.a., ed., Urban Achievement in early modern Europe: Golden ages in Antwerp, Amsterdam and London (Cambridge 2001) 186-209.
 • Bok, M. J., "Society, Culture, and Collecting in Seventeenth-Century Delft" In: W. A. Liedtke, M. C. Plomp en A. Rüger, Vermeer and the Delft School (tentoonstellingscatalogus New York en Londen 2001) 196-210.
 • Bok, M. J. & S.A.C. Dudok van Heel, "De Amsterdamse achtergrond van Mr. Everard Meyster (1617-1679)" In: M. J. Bok, e.a., ed., Liber amicorum W. A. Wijburg (Den Haag 2001) kol. 126-146.
 • Hamilton, A. A. H., "A 'sinister conceit': the teaching of psychopannychism from the Reformation to the Enlightenment" In: H. Méchoulan, e.a., ed., La formazione storica della alterità. Studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondò, Vol.3. (Florence 2001) 1107-1127.
 • Hamilton, A. A. H., "The study of Islam in early modern Europe" In: J. Assmann, e.a., ed., Archiv für Religionsgeschichte. Dritter Band (München en Leipzig 2001) 169-82.
 • Hart, M. C. ‘t, [e.a.], ed., Urban achievement in early modern Europe. Golden ages in Antwerp, Amsterdam and London (Cambridge 2001).
 • Hart, M. C. 't, "The glorious city. Monumentalism and public space in seventeenth century Amsterdam" In: P. O’Brien, e.a., ed., Urban Achievement in early modern Europe. Golden ages in Antwerp, Amsterdam and London (Cambridge 2001) 128-50.
 • Hart, M. C. 't, "Town and country in the Netherlands, 1550-1750" In: S. R. Epstein, ed., Town and country in Europe, 1300-1800 (Cambridge 2001) 80-105.
 • Heesakkers, C. L. [& G. Tournoy], "Die alten Niederlande bis 1575" In: M. Landfester, ed., Der Neue Pauly. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, 15/1. (Stuttgart 2001) 685-994.
 • Heesakkers, C. L., "Die nördlichen Niederlande nach 1575" In: M. Landfester, ed., Der Neue Pauly. Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte, 15/1. (Stuttgart 2001) 994-1015.
 • Heesakkers, C. L., "Juegos con Lucilio. Los Centones Luciliani de Ianus Dousa, primicias de la filología Clásica en Leiden" In: Revista de Estudios Latinos I (2001) 137-54.
 • Heesakkers, C. L., "A PATRE ID ESSE SCIAS. The first critical edition of the fragments of Lucilius by Franciscus Dousa (Leiden 1597)" In: A. P. Orbán en M. G. M. van der Poel, ed., Ad Litteras. Latin Studies in Honour of J.H. Brouwers (Nijmegen 2001) 343-357.
 • Heesakkers, C. L., "Generum mihi fata dederunt. Het lot gaf mij een schoonzoon. Janus Dousa en Friesland" In: R. H. Bremmer Jr., L. G. Jansma en P. Visser, ed., Speculum Frisicum. Stúdzjes oanbean oan Philippus H. Breuker (Leeuwarden 2001) 79-94.
 • Knegtmans, P. J., "Universitaire allures: het Athenaeum Illustre in de 17de en 18de eeuw" In: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum 92 (2001) 14-37.
 • Lesger, C. M., Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand. Kooplieden, commerciële expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden, ca.1550-ca.1650 (Hilversum 2001).
 • Lesger, C. M., "Clusters of achievement: the economy of Amsterdam in its golden age" In: P. O'Brien, e.a., ed., Urban achievement in early modern Europe. Golden ages in Antwerp, Amsterdam and London (Cambridge 2001) 63-80.
 • Naarden, B., "Mythes rond tsaar Peter en Zaandam" In: Prospekt 9, 3 (2001) 12-16.
 • Nierop, H. F. K. van, "Alva's Throne - making sense of the Revolt of the Netherlands" In: G. Darby, ed., The origins and development of the Dutch Revolt (Londen en New York 2001) 29-47.
 • Nierop, H. F. K. van, "The nobles and the Revolt" In: G. Darby, ed., The origins and development of the Dutch Revolt (Londen en New York 2001) 48-66.
 • Nierop, H. F. K. van, "Oranje boven: Willem van Oranje als zinnebeeld van de natie" In: Willem van Oranje lezing 2001. Cultuur, samenleving en bestuur (Delft 2001) 7-25.
 • Noordegraaf, L., [en P. Bitter], ed., De Sint Laurens in de steigers. Bouwen, beheren en restaureren van de Alkmaarse Grote Kerk (Hilversum 2001).
 • Noordegraaf, L., "Mecenaat vóór en na de Opstand. Gebrandschilderde glazen in Hollandse kerken gedurende de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd" In: Holland 33 (2001) 17-37.
 • Smits-Veldt, M. B., "Hollandse rederijkers in hun strijd om een plaats op de Parnassus" In: H. Duits en T. van Strien, ed., 'De Rhetorijcke in vele manieren'. Lezingen bij het afscheid van Marijke Spies als hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Spiegel der Letteren 43, 3 (2001) 234-47.
 • Spaans, J. W., ed., Een golf van beroering. De omstreden opwekking in de Republiek in het midden van de achttiende eeuw (Hilversum 2001).
 • Spaans, J. W., "Veranderende vroomheid" In: Idem, ed., Een golf van beroering. De omstreden opwekking in de Republiek in het midden van de achttiende eeuw (Hilversum 2001) 79-96.
 • Spaans, J. W., "De onderdrukking van de opwekking in de noordelijke gewesten van de Republiek" In: Idem, ed., Een golf van beroering. De omstreden opwekking in de Republiek in het midden van de achttiende eeuw (Hilversum 2001) 153-172.
 • Wesseling, A. H., "Additional notes to Erasmus` `Opera omnia II, 8: Adagiorum chilias quarta (pars altera) necnon Adagiorum pars ultima` (Amsterdam 1997)" In: Humanistica Lovaniensia 50 (2001) 455-58.
 • Wesseling, A. H., "Het beschavingsideaal van Erasmus" In: P. den Boer, ed., Beschaving. Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur (Amsterdam 2001) 107-30.
 • Wijsenbeek-Olthuis, Th., "Verhuizen in woelige tijden. Vluchten van en naar Den Haag tijdens de Opstand" In: Holland, historisch tijdschrift 2 (2001) 159-74.
 • Wijsenbeek-Olthuis, Th., "Mentalitätsgeschichte am Beispiel einer Strasse" In: R. E. Mohrmann, ed., Städtische Volkskultur im 18.Jahrhundert, Städteforschung (Münster 2001) 113-25.