Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw

Publicaties 2000

 
dissertaties

 • Cools, C. H. L. I., Mannen met macht. Edellieden en de moderne staat in de Bourgondisch-Habsburgse landen, ca. 1475 - ca. 1530 (dissertatie Den Haag 2000; handelseditie Zutphen 2001). [samenvatting]
 • Garza Carvajal, F., Vir: perceptions of manliness in Andalucia and México 1551-1699 (dissertatie Amsterdam 2000). [samenvatting]
 • Leeuw, K. M. M. de, Cryptology and Statecraft in the Dutch Republic (dissertatie Amsterdam 2000). [samenvatting]

 
wetenschappelijke publicaties

 • Barend-van Haeften, M. L., [e.a.], ed., Wilhelmus en de anderen. Nederlandse liedjes 1500-1700 (Amsterdam 2000).
 • Boer, H. den, El Barroco sefardí. Abraham Gómez Silveira. Arévalo, prov. de Ávila, Castilla 1656 - Amsterdam 1741. Estudio preliminar, obras líricas, vejámenes en prosa y verso y documentación personal (Kassel 2000).
 • Boer, H. den, "Recuerdos léxicos y temáticos de Celestina en la `Fábula burlesca de Jesucristo` (ca. 1675) de Abraham Gómez Silveira" In: Celestinesca 23 (2000) 11-15.
 • Boer, H. den, "Amsterdam y la cultura judeoespañola" In: Ínsula 647 (2000) 6-8.
 • Haitsma Mulier, E. O. G., [en L. H. Maas & J. Vogel], ed., Het beeld in de spiegel. Historiografische verkenningen. Liber amicorum voor Piet Blaas (Hilversum 2000).
 • Haitsma Mulier, E. O. G., "Descriptions of towns in the seventeenth-century province of Holland" In: A. K. Wheelock jr. en A. F. Seeff, ed., The public and private in Dutch culture of the Golden Age (Newark en Londen 2000) 24-32.
 • Haitsma Mulier, E. O. G., "Spinoza en Tacitus: de filosoof en de geschiedschrijver" In: L. H. Maas, E. O. G. Haitsma Mulier & J. Vogel, ed., Het beeld in de spiegel. Historiografische verkenningen. Liber amicorum voor Piet Blaas (Hilversum 2000) 67-78.
 • Haitsma Mulier, E. O. G., "Petrus Nannius en de geschiedschrijving. Een zestiende-eeuwse Nederlandse stem over feit en vorm" In: M. van Montfrans, e.a., ed., De weerspannigheid van de feiten. Opstellen over geschiedenis, politiek, recht en literatuur, aangeboden aan W. H. Roobol (Hilversum 2000) 85-92.
 • Heesakkers, C. L., Een netwerk aan de basis van de Leidse universiteit. Het album amicorum van Janus Dousa [Facsimile-uitgave van hs. Leiden UB, BPL 1406 met inleiding, transcriptie, vertaling en toelichting] (Leiden en Den Haag 2000).
 • Heesakkers, C. L., [e.a.], Humanisten in de arena (Voorthuizen 2000).
 • Heesakkers, C. L., en P. Visser, ed., ‘De alleronaangenaamste arbeid uit welke de ziel weinig voedzel trekt’ De Praefatio van Mr. Hendrik Constantijn Cras tot zijn Catalogus Bibliothecae Publicae Amstelaedamensis (1796) (Amsterdam 2000).
 • Heesakkers, C. L., "Krassende klanken kastijden klerikale kruinen: editie en vertaling met inleiding en annotatie van Janus Dousa’s Sacri calvitii encomium" In: Z. von Martels, P. Steenbakkers & A. Vanderjagt, ed., Limae labor et mora: Opstellen voor Fokke Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Leende 2000) 94-108.
 • Heesakkers, C. L., "The Ambassador of the Republic of Letters at the Wedding of Prince Philip of Spain and Queen Mary of England: Hadrianus Junius and his Philippeis" In: R. Schnur, ed., Acta Conventus Neo-Latini Abulensis, Proceedings of the Tenth International Congress of Neo-Latin Studies, Avila 4-9 August 1997 (Tempe 2000) 325-32.
 • Heesakkers, C. L., Vertalingen van Latijnse teksten bij de `Icones` in: E. van den Boogaart, Het verheven en verdorven Azië. Woord en beeld in het Itinerario en de Icones van Jan Huygen van Linschoten (Amsterdam 2000).
 • Jansen, J., "Een Latijnse vertaling van P.C. Hoofts Nederlandsche Historiën? Huydecoper en De la Rue over Abrahamus Bocstadius" In: De zeventiende eeuw 16, 2 (2000) 136-155.
 • Nierop, H. F. K. van, Het foute Amsterdam (Amsterdam 2000).
 • Nierop, H. F. K. van, "Private interests, public policies: petitions in the Dutch Republic" In: A. K. Wheelock jr. en A. F. Seeff, ed., The public and private in Dutch culture of the Golden Age (Newark en Londen 2000) 33-39.
 • Nierop, H. F. K. van, "Alkmaar in de Opstand" In: N. Foreest, ed., Kort verhaal van het beleg van Alkmaar. Een ooggetuigenverslag (Alkmaar 2000) 7-18.
 • Noordegraaf, L., "Religie, mecenaat en gebrandschilderd glas in Noord-nederlandse kerken gedurende de zestiende en zeventiende eeuw" In: Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken 51 (2000) 3-22.
 • Smits-Veldt, M. B., "Images of private life in some early-seventeenth century Dutch ego-documents" In: A. K. Wheelock jr. en A. F. Seeff, ed., The public and private in Dutch culture of the Golden Age (Newark en Londen 2000) 164-77.
 • Visser, P. [en L. Kerssemakers & P. van Pagée,] ed., Memento Mori - Dansen met de dood. De dodendans in boek en prent (Amsterdam 2000).
 • Visser, P. & C. L. Heesakkers, ed., ‘De alleronaangenaamste arbeid uit welke de ziel weinig voedzel trekt’ De Praefatio van Mr. Hendrik Constantijn Cras tot zijn Catalogus Bibliothecae Publicae Amstelaedamensis (1796) (Amsterdam 2000).
 • Visser, P., "‘A Lasco wedder uns’: A Lasco und die Täufer und Nonkonformisten" In: C. Strohm, ed., Johannes a Lasco (1499-1560). Polnischer Baron, Humanist und europäischer Reformator. Beiträge zum internationalen Symposium vom. 14.-17. Oktober 1999 in der Johannes a Lasco Bibliothek Emden (Tübingen 2000) 299-313.
 • Wesseling, A. H., "Testing Modern Emblem Theory: the Earliest Views of the Genre (1564-66)" In: J. Manning, K. Porteman, & M. van Vaeck, ed., The Emblem Tradition and the Low Countries. Selected Papers of the Leuven International Emblem Conference (Turnhout 2000) 3-22.
 • Wesseling, A. H., "Erasmus en plagiaat" In: Z von Martels, P. Steenbakkers & A. Vanderjagt, ed., Limae labor et mora: Opstellen voor Fokke Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Leende 2000) 65-69.
 • Wesseling, A. H., "In Praise of Brabant, Holland, and the Habsburg Expansion: Barlandus’ Survey of the Low Countries (1524)" In: D. Sacré & G. Tournoy, ed., Myricae. Essays on Neo-Latin literature in memory of Jozef IJsewijn (Leuven 2000) 229-47.
 • Wetering, E. van de, "Remarks on Rembrandt’s oil-sketches for etchings" In: Rembrandt the Printmaker (tentoonstellingscatalogus Amsterdam en Londen; Amsterdam 2000) 36-63.
 • Wetering, E. van de, "Rembrandt van Rijn (Leida 1606-Amsterdam 1669)" In: Caravaggio, La Tour, Rembrandt, Zurbarán (tentoonstellingscatalogus Bergamo, 2000) 152-91.