Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Het Atlantisch gebied en de Nederlanders in de zeventiende eeuw

17May2017 17.00

Lecture

In de zeventiende eeuw ontplooiden Nederlanders niet alleen tal van commerciële en militaire activiteiten in de Indische Oceaan, maar ook in het Atlantisch gebied. Ze richtten handelsposten op in Afrika en stichtten koloniën in Noord-Amerika, het Caribisch gebied en Brazilië. Deze expansie ging gepaard met veel geweld, vooral doordat de koloniën vaak niet vreedzaam tot stand kwamen, maar door de Nederlanders werden veroverd op hun Europese rivalen. Met: Wim Klooster en Michiel van Groesen.

Het Nederlands bestuur van de koloniën werd bijna altijd door buitenlanders betwist. Zo kon de strijd om Brazilië uitgroeien tot de grootste zeventiende-eeuwse oorlog tussen Europese mogendheden in de Nieuwe Wereld. De verovering van Brazilië, indertijd ’s wereld grootste suikerproducent, leidde daarnaast tot het begin van de Nederlandse handel in Afrikaanse slaven. In hun lezingen belichten Wim Klooster en Michiel van Groesen de ontwikkelingen in het Nederlands Atlantisch gebied ten tijde van de grote expansie in de zeventiende eeuw. Aan de orde komen de rol van geweld in het Nederlandse kolonialisme, de bijdragen van buitenlanders (Europeanen, Afrikanen en Inheemsen) aan de Nederlandse expansie, de erfenis van de slavernij en de rol van media in tijden van oorlog.

 

Michiel van Groesen promoveerde aan de UvA in 2007, werkte als UHD aan dezelfde universiteit en is sinds 2015 hoogleraar Maritieme Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Wim Klooster promoveerde aan de Universiteit Leiden in 1995, werkte als post-doc op Brown University en Harvard en is hoogleraar Atlantische geschiedenis op Clark University in de V.S.

Aanmelden kan via deze link.

Published by  ACSGA