Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Congres Vrouwen rondom Johan de Witt

18Mar2017 14.00 - 18.00

Lecture

In samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en de Koninklijke Bibliotheek organiseren de Vrienden van de Witt een congres over de vrouwelijke relaties van Cornelis en Johan de Witt.

Aanmelden en locatie

Inschrijven is mogelijk door te mailen naar registratie@vriendenvandewitt.nl onder gelijktijdige overmaking van een bijdrage in de kosten ad 10 euro voor leden van de Vrienden van De Witt, medewerkers van het Huygens ING, medewerkers en Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek en voor studenten. Anders geldt een bedrag van 15 euro. Het bedrag maakt u over op rekening NL36RABO0141870346, t.n.v. Vrienden van De Witt te Utrecht. Het evenement bevindt zich in de Aula KB, Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag. 

Published by  Faculty of Humanities