Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Rembrandt en de Amsterdamse historieschilderkunst, 1650-1690

ACSGA colloquium door Eric Jan Sluijter

07Apr2015 15.30 - 17.00

Event

Eric Jan Sluijter zal spreken over het werk aan zijn boek over de Amsterdamse historieschilderkunst, deel 2: de periode 1650-1690.

Nu Rembrandt’s Rivals. History Painting in Amsterdam 1630-1650 is verschenen, gaat Eric Jan Sluijter aan de slag met een boek over de Amsterdamse historieschilderkunst tussen 1650 en 1690. Daarin zullen dezelfde vragen over de posities van schilders op de Amsterdamse kunstmarkt het uitgangspunt vormen. De ingrijpende veranderingen in de betreffende periode (na de enorme expansie een sterke terugloop van het aantal schilders, het groeiende belang van de decoratieve schilderkunst, etc.) zullen het boek echter een geheel ander karakter geven.

Door de tentoonstellingen in het Rijkmuseum (De late Rembrandt) en het Rembrandthuis (Rembrandts late leerlingen), is het nu het juiste moment om Rembrandts plaats in relatie tot de andere historieschilders te bekijken en zelf positie te bepalen ten opzichte van het beeld dat door deze tentoonstellingen wordt gevormd. Daarom zal Sluijter zich allereerst bezig houden met de sterk veranderende plaats van Rembrandt en daarover zal hij op 7 april spreken.

 

Eric Jan Sluijter was van 2002 tot 2011 hoogleraar Kunstgeschiedenis van de nieuwere tijd en van 2002-2007 visiting professor aan het Institute of Fine Arts, New York University. Hij is voorzitter van het algemeen bestuur van het Amsterdam Centre for Study of the Dutch Golden Age.

 

Aanmelden niet nodig, toegang vrij. 

P.C. Hoofthuis zaal 1.04

Published by  ACSGA