Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

The Dutch Golden Age: a new aurea ætas? The revival of a myth in the seventeenth-century Republic. 

31May2018 02June2018 10.00

Conference

Voor het project 'Un siècle d'Or? Repenser la peinture hollandaise du XVIIe siècle' aan de Université de Genève onder leiding van prof. Jan Blanc wordt een congres georganiseerd.

Het thema van het congres is de mythe van de Nederlandse Gouden Eeuw en de rol van deze mythe in culturele en artistieke ontwikkelingen in de 17e eeuw. 


Op 31 mei t/m 2 juni 2018 vindt het congres plaats onder de titel: The Dutch Golden Age: a new aurea ætas? The revival of a myth in the seventeenth-century Republic. (Franse titel: Le Siècle d’or, un nouvel âge d’or ? Survivances d’un mythe dans les Provinces-Unies du XVIIe siècle).


Papervoorstellen van maximaal 250 woorden, een bibliografie en een cv, kunnen worden ingediend tot 1 oktober 2017 via jan.blanc@unige.ch

Reis- en verblijfkosten worden vergoed. 

 

 

 

Published by  ACSGA