Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Photographer: Jeroen Oerlemans

prof. dr. J.P.B. (Joost) Jonker

Bedrijfsgeschiedenis, inclusief de sociale aspecten (bijzondere leerstoel vanwege de Stichting Nederlands Economisch Historisch Archief NEHA)
 • Faculty of Humanities
  Capaciteitsgroep Geschiedenis
 • Visiting address
  Oost-Indisch Huis
  Kloveniersburgwal 48  Amsterdam
  Room number: E 1.18
 • Postal address:
  Kloveniersburgwal  48
  1012 CX  Amsterdam
 • J.P.B.Jonker@uva.nl

Joost Jonker (*1955) studeerde economische en sociale geschiedenis aan de VU Amsterdam. Hij werkte vervolgens bij het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Den Haag) en Stratagem Strategic Research BV (Amsterdam en Leiden). In 1997 begon hij als contractonderzoeker bij de Universiteit Utrecht en twee jaar later ook als docent bij de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis. Sinds 2008 is hij hoofddocent en sinds januari 2012 NEHA hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoeksterrein heeft zich geleidelijk uitgebreid en omvat nu de
 financi ë le- en bedrijfsgeschiedenis vanaf de zestiende eeuw tot heden.
Joost Jonker (*1955) read economic and social history at the Free University Amsterdam. He worked as an editor at Huygens ING in The Hague and as a consultant and editor at Stratagem Strategic Research. In 1997 he moved to Utrecht University, first as a research fellow and two years later also as lecturer in Economic and Social History. Since January 2012 he combines this with the NEHA Professorship in Business History at the University of Amsterdam. His research interests have gradually widened from 20th century banking to embrace business and financial history from the 16th century to the present.

2017

 • Dari Mattiacci, G., Gelderblom, O., Jonker, J. P. B., & Perotti, E. C. (2017). The Emergence of the Corporate Form. Journal of Law, Economics, & Organization, 33[details]

2016

 • Jonker, J. P. B., Gelderblom, O., & Kool, C. (2016). Direct finance in the Dutch Golden Age. The Economic History Review, 69, 1178-1198. [details]

2015

 • Jonker, J. P. B., & kooijmans, T. (2015). Chained to the Manor? Payment patterns and landlord-tenant relations in the Salland region of the Netherlands around 1750. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 12, 89-116. [details]

2014

 • Jonker, J. P. B., Gelderblom, O., & deneweth, H. (2014). Microfinance and the decline of poverty: evidence from the nineteenth-century Netherlands. journal economic development, 39, 79-110. [details]

2012

 • Schalk, R., Gelderblom, O., & Jonker, J. (2012). Schipperen op de Aziatische vaart: de financiering van de VOC kamer Enkhuizen, 1602-1622. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 127(4), 3-27. DOI: URN:NBN:NL:UI:10-1-109885 [details] [PDF]

2013

 • de Jong, A., Jonker, J., & Röell, A. (2013). Dutch corporate finance, 1602-1850. In G. Caprio, D. W. Arner, T. Beck, C. W. Calomiris, L. Neal, & N. Veron (Eds.), Handbook of key global financial markets, institutions, and infrastructure, vol. 1 (pp. 73-83). Boston: Elsevier. [details]
 • Gelderblom, O., & Jonker, J. (2013). Low Countries finance, 1348-1700. In G. Caprio, D. W. Arner, T. Beck, C. W. Calomiris, L. Neal, & N. Veron (Eds.), Handbook of key global financial markets, institutions, and infrastructure,vol. 1 (pp. 175-183). Boston: Elsevier. [details]

2016

 • Jonker, J. P. B., & Gelderblom, O. (2016). Financiële zelfredzaamheid in Nederland sinds 1750. Economisch-Statistische Berichten, 101, 244-247. [details]

2014

 • Jonker, J. P. B. (2014). The power of the past, inventing traditions in early Amsterdam Freemasonry. Journal for Research into Freemasonry and Fraternalism, 5, 135-153. [details]

2012

 • Jonker, J. (2012). Aller ogen gericht op ... ? De relevantie van de bedrijfsgeschiedenis. (Oratiereeks). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details] [PDF]

Scientific position

 • Jonker, Joost (member) (2016-2022): Faculteit der Geesteswetenschappen (Organisational unit).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Universiteit Utrecht
  Hoofddocent economische en sociale geschiedenis

edit contact information edit tabs