Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age

Stijn Bussels, Wieneke Jansen and Laura Plezier: Elevated minds

The Sublime in the Public Arts in Seventeenth-Century Paris and Amsterdam

03Nov2015 15:30 - 17:00

Lecture

De sprekers zullen hun onderzoek in dit ERC-project over het sublieme in de 17e-eeuwse kunsten toelichten. In het kader van het Gouden Eeuw Colloquium richten ze zich op het Amsterdamse luik van het onderzoek.

Wieneke Jansen gaat dieper in op de verspreiding van Longinus' traktaat Peri Hupsous of Over het Sublieme in Nederlandse bibliotheken en toont aan hoe dit traktaat in de poëtica van Heinsius en in de kunsttheorie van Junius een belangrijke rol speelt.

Laura Plezier belicht in ‘Lucretius en het Amsterdamse Stadhuis’ hoe 17e-eeuwse architectuur in de Republiek in termen van het sublieme kan begrepen en beschreven worden.

Stijn Bussels zal het project als geheel belichten en daarnaast ingaan op de voorbereiding van een tentoonstelling in het Paleis op de Dam, die in 2017 zal plaatsvinden. In deze tentoonstelling wordt het voormalige stadhuis vergeleken met andere overweldigende bouwwerken, zoals de oostgevel van het Louvre in Parijs, de colonnade van Bernini in Rome en Banqueting House in Londen.

Dr. Stijn Bussels is Projectleider van het ERC Strating Grant Program Elevated Minds: The Sublime in the Public Arts in Seventeenth-Century Paris and Amsterdam (Universiteit Leiden LUCAS, 2013-2018). Hij promoveerde in 2005 aan de Universiteit Gent op de invloed van Retorica op de Blijde Intocht van prins Filips in Antwerpen in 1549.

Wieneke Jansen MA is lid van het ERC team en verbonden aan LUCAS. Zij werkt aan een PhD onderzoek over de verspreiding en de receptie van het Longinus-traktaat in de Republiek.

MA Laura Plezier is lid van het ERC team en verbonden aan LUCAS. Zij werkt aan PhD-onderzoek over sublieme architectuur in de Gouden Eeuw.

Voertaal: Nederlands

Locatie: Doelenzaal

  • Universiteitsbibliotheek

    Singel 425 | 1012 WP Amsterdam
    +31 (0)20 525 2301

    Go to detailpage

Published by  ACSGA